De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSNS Passend Onderwijs Stappenplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSNS Passend Onderwijs Stappenplan"— Transcript van de presentatie:

1 WSNS Passend Onderwijs Stappenplan

2 Past het?? Hij zit lekker

3 Passend Onderwijs Overzicht van de bijeenkomsten
Agenda 1e teambijeenkomst: Uitleg traject. Info passend onderwijs a.d.h.v. PP-presentatie. Vragen n.a.v. presentatie. Toelichting op de vragenlijst. Maken van afspraken m.b.t. invullen vragenlijst.

4 Passend Onderwijs Agenda 2e teambijeenkomst: Terugblik eerste bijeenkomst. Toelichten van de functie van de ingevulde vragenlijsten. Spelen van het spel. Uitleg voortgang.

5 Passend Onderwijs Agenda 3e teambijeenkomst.
Terugblik voorafgaande bijeenkomsten. Overzicht van de uitkomsten van het spel. Vastleggen van het schoolprofiel en de ontwikkelpunten. Bedanken van het team voor hun inzet.

6 Passend Onderwijs De map geeft achtergrond info op het niveau van betuur / directie en leerkracht. Voor alle bijeenkomsten geeft de map u handvatten om het uit te voeren. Bijv Voor de PP, is bij alle dia’s een ondersteunende tekst toegevoegd.

7 Webbased vragenlijst Info voor teamleden:
U vult uw persoonlijke gewenste situatie in. Dit is de basis voor de gemiddelde mening van het team. Dit is het uitgangspunt voor de teamdiscussie (spel), dit kan zowel met het hele team, als met een delegatie van het team uitgevoerd worden. Een spelleider (teamlid) begeleidt dit proces. Dit leidt tot de definitieve lijst van de school, het profiel, met de ontwikkel en onderhoud punten.

8 Webbased vragenlijst Het gewenste profiel, dat u heeft omschreven vraagt om ontwikkeling en borging. De school stelt op basis hiervan zijn zorg / beleidsplan bij. Binnen het SWV zijn de profielen van de scholen beschikbaar, dit is waardevol, als je met en van elkaar wilt leren.

9 Webbased vragenlijst Hoe werkt het.
U geeft datum aan dat iedereen het ingevuld moet hebben Je vult je naam in en op basis van de info van de eerste bijeenkomst vul je het gewenste profiel in en beantwoord de vragen. Het is niet mogelijk tussentijds te stoppen, dus je moet de vragenlijst in een keer invullen.

10 Webbased vragenlijst P.S.: Je kunt de gegevens niet uitprinten of terugroepen, nadat je het hebt ingevuld. Als iedereen het heeft ingevuld, krijg je vanuit Passend Onderwijs het totaal overzicht.

11 Voorbeeld van stellingen
Webbased vragenlijst Voorbeeld van stellingen Er is een pedagogische visie op de basisschool over het omgaan met leerlingen. Je kiest uit: (deze begrippen worden toegelicht) -Stoppen -Ter discussie -Ontwikkelen -Onderhouden.

12 Webbased vragenlijst Indien je voor ontwikkelen of onderhouden kiest, maak je ook onderstaande keuze m.b.t. wie verantwoordelijk is.. Leerkracht / R.T., Intern Begeleider, Management school, Bestuur Basisschool, Zorgplichtpartner (MEE, Bao, VO etc..), Coördinator SWV SBO / Expertisecentrum SO, Zorgloket(RVC, PCL, CvI), Onderwijs Advies Instellingen, Hulpverleningsinstanties (jeugdzorg, SMW), Bestuur WSNS / Passend Onderwijs, Ouders / Verzorgers.

13 Webbased vragenlijst U kunt de voorlopige vragenlijst Passend Onderwijs vinden via de EDUX website. Zodra uw school zich aanmeldt, krijgt u een inlogadres (uniek voor uw team)voor de webbased vragenlijst. Daarna kan uw team het invullen.

14 Webbased vragenlijst Het spel is gespeeld:
De definitieve versie van de school is gereed. Opbrengst: Uw team is geïnformeerd over Passend Onderwijs. Uw team kent de terminologie van Passend Onderwijs. Uw team heeft zijn uitdaging / profiel geformuleerd, middels de stellingen. Uw team gaat met u, Passend Onderwijs vorm geven. Wat moet onderhouden en wat moet ontwikkeld worden. In uw beleidsplannen stelt u uw doelen indien nodig aan.


Download ppt "WSNS Passend Onderwijs Stappenplan"

Verwante presentaties


Ads door Google