De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDELINGSPLAN IN SCHOOL Margie van de Kerkhof, begeleider passend onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDELINGSPLAN IN SCHOOL Margie van de Kerkhof, begeleider passend onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1

2 HANDELINGSPLAN IN SCHOOL Margie van de Kerkhof, begeleider passend onderwijs

3 Bijeenkomst Broklede 2 oktober •Welkom en inleiding •Uitleg handelingsplan •Aan de slag •Evaluatie

4 Wat is een handelingsplan? •In een handelingsplan staat omschreven welke streefdoelen er zijn en met welke ondersteuning deze wordt behaald. •Handelingsplan is een middel om planmatig te begeleiden

5 Wanneer wordt er een HP opgesteld ? • Begin van het schooljaar • Als er specifieke ondersteuning wordt geboden. (RT, extra mentor hulp, bijlessen etc.) • Als er een LGF begeleiding start

6 Wie is de eigenaar van het plan? ouder Kind school

7 Rechten en plichten ouder(lGF) Rechten: • overleg voorafgaand • meebeslissen over de inzet van de middelen uit de rugzak • informatie over de voortgang • een periodiek evaluatiegesprek • instemming bij het vaststellen Plichten: • afspraken uit het contract na te komen • relevante informatie te verstrekken.

8 Stappen voor en na een handelingsplan Voor: • Inventariseren en spreek alle partijen • In kaart brengen van alle informatie • Leerling bespreking Na: • Evalueer met alle partijen • Doelen bijstellen

9 Wat staat erin •Het niveau van de leerling op het moment dat het handelingsplan gemaakt wordt (cognitief) •Testgegevens (CITO, NIO, etc…) •Leerhouding (en huiswerkattitude) •Gedragskenmerken •Medische informatie (ter zake doende) •Ondersteuningsvraag(alle partijen) •De onderwijsdoelen •De afspraken(Wie doet wat wanneer en hoe) •Onderwijs en begeleidingsbehoefte •Datum van evaluatie

10 Smart doelen •Specifiek •Meetbaar •Acceptabel •Realistisch •Tijdsgebonden Kleine doelen met een korte tijdsspan Gericht op het behalen van klein succes Stel het doel op vanuit en met de leerling (toekomstgericht)

11 Positief formuleren •Ga uit van de kracht van het kind (talenten en mogelijkheden) •Schrijf voor ouders Herkaderen (een wijziging aanbrengen in de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken)

12 Voorbeelden herkaderen •Storend, niet coöperatief •Lui •Nergens aan meedoen, passief •Hyperactief •Onhandig, zich niet op zijn gemak voelend •Geen haast, doet rustig aan •Bedachtzaam, voorzichtig •Extreem energiek

13 Handelingsplan als middel………… • geen doel op >>>>maar een middel • Planmatig begeleiden. Doelstelling planmatig handelen: 1.Richtlijn begeleiding 2.Houvast 3.Evaluatie-instrument 4.Gezamenlijke verantwoordelijkheid (per team en lesgevende docenten)

14 Cyclus van planmatig werken Beginsituatie bepalen Doelen makenuitvoering evalueren

15 Hoe vaak schrijf je een HP •Wettelijk: jaarlijks (LGF, lwoo) •Advies: Evalueer het plan na elke rapport periode en stel waar nodig bij.

16 Aan het werk •Format Handelingsplan •Individueel of twee aan twee invullen


Download ppt "HANDELINGSPLAN IN SCHOOL Margie van de Kerkhof, begeleider passend onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google