De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit. Maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit. Maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1

2 Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit. Maart 2013

3 Agenda 1.Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten 2.De kalender – activiteiten en mijlpalen 3.Continuïteit van voorzieningen & expertise

4 Tripartiete overeenkomst (1-5-2012 – 31-7-2017) Ministerie OCW Werkgeversorganisaties (PO-raad, VO-raad) Werknemersorganisaties (Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, AVS, CMHF)  Behoud van expertise en werkgelegenheid  Inspanningsverplichting & acceptatieverplichting  Professionalisering van ondersteuning

5  Inspanningsverplichting om verlies van expertise (ontslag) te voorkomen. Regelt het overleg om medewerkers – rekening houdend met hun expertise – in een nieuwe functie te plaatsen  Vergelijkbaar met hun huidige functieniveau Met de visie en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband als uitgangspunt Tripartiete overeenkomst

6 Verlies van arbeid en expertise voorkomen door:  Herbestedingsverplichting tijdens 2015 -2016  Overdracht naar nieuwe of andere werkgever: -Het samenwerkingsverband -Een (nieuw) expertisecentrum of centra -Een schoolbestuur -Een combinatie Tripartiete overeenkomst

7 Over wie hebben we het dan? -Ambulante begeleiders en andere medewerkers ( in dienst REC en/of (V)SO cluster 3-4) -Medewerkers in dienst van REC’s -Medewerkers in dienst van bestaande SWV en/of centrale diensten -Medewerkers benoemd in schooldeel LGF

8 Tripartiete overeenkomst Niet geregeld, maar wel aandacht vragend: -Medewerkers van basisscholen bekostigd uit WSNS- middelen, zoals IB’ers -Medewerkers die weliswaar werkzaam zijn voor een SWV, maar daar geen dienstverband hebben (uitgeleend door een schoolbestuur) -Medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van teruglopende leerlingenaantallen en verevening

9 Wat wordt voor u geregeld: Nulmeting door participatiefonds (op basis van 1 mei 2012) en een 2 e keer na aanvang van het schooljaar 13-14. Landelijke registratie en monitoring door Participatiefonds Landelijke begeleidingscommissie voor de uitvoering van het akkoord Tripartiete overeenkomst

10 Agenda 1.Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten 2.De kalender – activiteiten en mijlpalen 3.Continuïteit van voorzieningen & expertise

11 Mijlpalen a) Schooljaar 2014 – 2015 Opting Out (overgangsartikel XI van wet Passend Onderwijs)  Middelen AB in 2014/2015 naar (V)SO-besturen, tenzij … afspraken over alle personele gevolgen (overdracht, herbesteding).  Voor 1 mei 2014 vraagt het SWV aan bij DUO, verrekening via DUO.  Alle betrokken besturen (per 1-10-2013) gaan akkoord.  Geen overleg, geen overeenstemming, geen opting out.

12 Mijlpalen b)Schooljaar 2015 – 2016 Verplichte herbesteding (overgangsartikel XIa Wet Passend Onderwijs)  In het tweede jaar gaan de AB-middelen over naar SWV, maar er geldt een herbestedingsverplichting bij de (V)SO-besturen, op basis van de omvang van 1 augustus 2013.  Herbesteding naar rato verminderd bij overname medewerkers  Geen herbestedingsverplichting na natuurlijk verloop  Niet via DUO maar rechtstreekse verrekening

13 Mijlpalen c)Schooljaar 2016-2017: overleg Nog vast te leggen in AMvB:  Geen afspraken, geen akkoord dan overleg tussen werkgevers en vakcentrales  DGO over “restgroep” die geen plek heeft gekregen in nieuwe constellatie.

14 Werkkalender voor de regio Zelf inventariseren:  Mensen, functies, taken, disciplines, fte  Werkgever, kosten  SWV, (V)SO, SBO, REC Een eerste beeld van welke taken en of functies waar worden uitgevoerd op basis van het ondersteuningsplan. Was Wordt

15 Agenda 1.Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten 2.De kalender – activiteiten en mijlpalen 3.Continuïteit van voorzieningen & expertise

16 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit?  Voor leerlingen en ouders  Voor werknemers en werkgevers  Voor onderwijs, jeugdzorg en gemeenten  Van voorzieningen en (toegepaste) expertise  Van werkgelegenheid  Van onderwijs & ondersteuning

17 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit? Inventarisatie:  Wat verdwijnt: Welke voorzieningen hebben we en voor wie? Wie voert welke werkzaamheden uit en wie is werkgever?  Wat komt? Wat blijft?: Welke voorzieningen en voor wie? Welke werkzaamheden en welke expertise is daar voor nodig?  Wie zijn de risicodragers (nu en straks) Kwaliteit van ondersteuning Mensen en organisaties Financiën

18 Inventarisatie Wat wordt anders of verdwijnt?  Het rugzakje in de basisschool, -de begeleiding van de leerkracht bij de uitvoering -assistentie bij de uitvoering -materiaal voor de uitvoering  Het rugzakje in het SBO  Trajectbegeleiding vanuit het SWV en (S)BO  (Tussen) voorzieningen voor eigen rekening  Et cetera > eigen inventarisatie

19 Inventarisatie Wat komt? Wat blijft?  Ondersteuningsplan  Ondersteuningstoewijzing en arrangementen  Benodigde expertise  Ontwikkelen van expertise

20 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit? Mobiliteit als kans, door:  de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten te garanderen  de benodigde expertise als uitgangspunt te nemen  selectie van medewerkers op basis van het kunnen toepassen van expertise  expertise naar de school toe te brengen

21 Overwegingen Mobiliteitscentrum:  Actief matchen  Loopbaanbegeleiding en outplacement  Assessment  Selectie  Professionalisering  Functiebeschrijving en functiewaardering

22 Overwegingen  Regionaal is goed, bovenregionaal is beter  Sectorgewijs is goed, sectoroverstijgend is beter Prioriteiten:  Werk of expertise  Personeel en leerling


Download ppt "Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit. Maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google