De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit."— Transcript van de presentatie:

1

2 Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit.
Maart 2013

3 Agenda Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten
De kalender – activiteiten en mijlpalen Continuïteit van voorzieningen & expertise

4 Tripartiete overeenkomst (1-5-2012 – 31-7-2017)
Ministerie OCW Werkgeversorganisaties (PO-raad, VO-raad) Werknemersorganisaties (Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, AVS, CMHF) Behoud van expertise en werkgelegenheid Inspanningsverplichting & acceptatieverplichting Professionalisering van ondersteuning Departement wordt ministerie

5 Tripartiete overeenkomst
Inspanningsverplichting om verlies van expertise (ontslag) te voorkomen. Regelt het overleg om medewerkers – rekening houdend met hun expertise – in een nieuwe functie te plaatsen Vergelijkbaar met hun huidige functieniveau Met de visie en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband als uitgangspunt Toegevoegd: regelt het overleg

6 Tripartiete overeenkomst
Verlies van arbeid en expertise voorkomen door: Herbestedingsverplichting tijdens Overdracht naar nieuwe of andere werkgever: Het samenwerkingsverband Een (nieuw) expertisecentrum of centra Een schoolbestuur Een combinatie Aan herbesteding toegevoegd: tijdens

7 Tripartiete overeenkomst
Over wie hebben we het dan? Ambulante begeleiders en andere medewerkers (in dienst REC en/of (V)SO cluster 3-4) Medewerkers in dienst van REC’s Medewerkers in dienst van bestaande SWV en/of centrale diensten Medewerkers benoemd in schooldeel LGF En/of

8 Tripartiete overeenkomst
Niet geregeld, maar wel aandacht vragend: Medewerkers van basisscholen bekostigd uit WSNS-middelen, zoals IB’ers Medewerkers die weliswaar werkzaam zijn voor een SWV, maar daar geen dienstverband hebben (uitgeleend door een schoolbestuur) Medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van teruglopende leerlingenaantallen en verevening

9 Tripartiete overeenkomst
Wat wordt voor u geregeld: Nulmeting door participatiefonds (op basis van 1 mei 2012) en een 2e keer na aanvang van het schooljaar Landelijke registratie en monitoring door Participatiefonds Landelijke begeleidingscommissie voor de uitvoering van het akkoord Eerste bullit uitgebreid met 2e keer Derde bullit tooegevoegd: voor de uitvoering van het akkoord

10 Agenda Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten
De kalender – activiteiten en mijlpalen Continuïteit van voorzieningen & expertise tikfouten

11 Mijlpalen a) Schooljaar 2014 – 2015 Opting Out
(overgangsartikel XI van wet Passend Onderwijs) Middelen AB in 2014/2015 naar (V)SO-besturen, tenzij … afspraken over alle personele gevolgen (overdracht, herbesteding). Voor 1 mei 2014 vraagt het SWV aan bij DUO, verrekening via DUO. Alle betrokken besturen (per ) gaan akkoord. Geen overleg, geen overeenstemming, geen opting out. Nummering a)

12 Mijlpalen b) Schooljaar 2015 – 2016 Verplichte herbesteding (overgangsartikel XIa Wet Passend Onderwijs) In het tweede jaar gaan de AB-middelen over naar SWV, maar er geldt een herbestedingsverplichting bij de (V)SO-besturen, op basis van de omvang van 1 augustus 2013. Herbesteding naar rato verminderd bij overname medewerkers Geen herbestedingsverplichting na natuurlijk verloop Niet via DUO maar rechtstreekse verrekening Nummering gewijzigd. Aan eerste vinkje toegevoegd: op basis van de omvang van 1 augustus 2013

13 Mijlpalen c) Schooljaar 2016-2017: overleg Nog vast te leggen in AMvB:
Geen afspraken, geen akkoord dan overleg tussen werkgevers en vakcentrales DGO over “restgroep” die geen plek heeft gekregen in nieuwe constellatie. RDGO weggehaald en er “overleg” van gemaakt

14 Werkkalender voor de regio
Zelf inventariseren: Mensen, functies, taken, disciplines, fte Werkgever, kosten SWV, (V)SO, SBO, REC Een eerste beeld van welke taken en of functies waar worden uitgevoerd op basis van het ondersteuningsplan. Was Wordt Toegevoegd: op basis van het ondersteuningsplan

15 Agenda Tripartiete overeenkomst – inhoud en uitgangspunten
De kalender – activiteiten en mijlpalen Continuïteit van voorzieningen & expertise Overeenkomst > akkoord

16 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit?
Voor leerlingen en ouders Voor werknemers en werkgevers Voor onderwijs, jeugdzorg en gemeenten Van voorzieningen en (toegepaste) expertise Van werkgelegenheid Van onderwijs & ondersteuning

17 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit?
Inventarisatie: Wat verdwijnt: Welke voorzieningen hebben we en voor wie? Wie voert welke werkzaamheden uit en wie is werkgever? Wat komt? Wat blijft?: Welke voorzieningen en voor wie? Welke werkzaamheden en welke expertise is daar voor nodig? Wie zijn de risicodragers (nu en straks) Kwaliteit van ondersteuning Mensen en organisaties Financiën

18 Inventarisatie Wat wordt anders of verdwijnt?
Het rugzakje in de basisschool, de begeleiding van de leerkracht bij de uitvoering assistentie bij de uitvoering materiaal voor de uitvoering Het rugzakje in het SBO Trajectbegeleiding vanuit het SWV en (S)BO (Tussen) voorzieningen voor eigen rekening Et cetera > eigen inventarisatie

19 Inventarisatie Wat komt? Wat blijft? Ondersteuningsplan
Ondersteuningstoewijzing en arrangementen Benodigde expertise Ontwikkelen van expertise

20 Continuïteit ….. en verbeterde kwaliteit?
Mobiliteit als kans, door: de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten te garanderen de benodigde expertise als uitgangspunt te nemen selectie van medewerkers op basis van het kunnen toepassen van expertise expertise naar de school toe te brengen

21 Overwegingen Mobiliteitscentrum: Actief matchen
Loopbaanbegeleiding en outplacement Assessment Selectie Professionalisering Functiebeschrijving en functiewaardering

22 Overwegingen Regionaal is goed, bovenregionaal is beter
Sectorgewijs is goed, sectoroverstijgend is beter Prioriteiten: Werk of expertise Personeel en leerling


Download ppt "Personeel – tripartiete overeenkomst Mobiliteit als instrument voor kwaliteit en continuïteit."

Verwante presentaties


Ads door Google