De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 5-9-2013 • Informatie over passend onderwijs • Informatie over de MR door Arno Derkman • Informatie over de OR door Claudia Pleijhuis • Ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 5-9-2013 • Informatie over passend onderwijs • Informatie over de MR door Arno Derkman • Informatie over de OR door Claudia Pleijhuis • Ouders."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 5-9-2013 • Informatie over passend onderwijs • Informatie over de MR door Arno Derkman • Informatie over de OR door Claudia Pleijhuis • Ouders gaan naar de groep van hun kind en krijgen informatie door de groepsleiding over het schooljaar 2013-2014

2 Passend Onderwijs

3 Nu nog de Wet op de Expertisecentra (WEC) Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld over 4 clusters • Cluster 1: onderwijs aan blinde leerlingen • Cluster 2: onderwijs aan leerlingen met communicatieve problemen. • Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurig zieke kinderen (Schutte’s Bosschool) • Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met gedrags en of psychiatrische problemen. Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld over 4 clusters • Cluster 1: onderwijs aan blinde leerlingen • Cluster 2: onderwijs aan leerlingen met communicatieve problemen. • Cluster 3: onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurig zieke kinderen (Schutte’s Bosschool) • Cluster 4: onderwijs aan leerlingen met gedrags en of psychiatrische problemen.

4 • Scholen voor speciaal onderwijs horen bij een regionaal expertisecentrum: REC • Bij het REC wordt een indicatie afgegeven voor een leerling die aangewezen is op speciaal onderwijs • Met deze indicatie kunnen ouders kiezen voor so of bao met ondersteuning van ambulante begeleiding. • Al het geld dat hiermee gemoeid is noemen we de rugzak. • Het speciaal onderwijs bestaat naast het regulier onderwijs (bao – v.o.) • Scholen voor speciaal onderwijs horen bij een regionaal expertisecentrum: REC • Bij het REC wordt een indicatie afgegeven voor een leerling die aangewezen is op speciaal onderwijs • Met deze indicatie kunnen ouders kiezen voor so of bao met ondersteuning van ambulante begeleiding. • Al het geld dat hiermee gemoeid is noemen we de rugzak. • Het speciaal onderwijs bestaat naast het regulier onderwijs (bao – v.o.)

5 Wat dan wel binnen Passend Onderwijs? • Scholen hebben zorgplicht ( geen kind tussen wal en schip ) • Huisnabij onderwijs ( gewoon waar het kan/speciaal waar het moet) • Werken met ontwikkelingsperspectief ( opbrengstgericht werken) • Handelingsgericht indiceren ( maatwerk ) • Ondersteuningsprofiel per school; wat kan de school bieden; welke ondersteuning. Dit wordt dit schooljaar geschreven. De MR heeft hier adviesrecht in. • Nieuwe samenwerkingsverbanden voor speciaal onderwijs en basisonderwijs • Nieuwe samenwerkingsverbanden voor voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs • Gelimiteerde budgetten = beperkt aantal plekken in het (V)SO. • Scholen hebben zorgplicht ( geen kind tussen wal en schip ) • Huisnabij onderwijs ( gewoon waar het kan/speciaal waar het moet) • Werken met ontwikkelingsperspectief ( opbrengstgericht werken) • Handelingsgericht indiceren ( maatwerk ) • Ondersteuningsprofiel per school; wat kan de school bieden; welke ondersteuning. Dit wordt dit schooljaar geschreven. De MR heeft hier adviesrecht in. • Nieuwe samenwerkingsverbanden voor speciaal onderwijs en basisonderwijs • Nieuwe samenwerkingsverbanden voor voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs • Gelimiteerde budgetten = beperkt aantal plekken in het (V)SO.

6 Wat gaat er veranderen? • Indeling in clusters verdwijnt • De Rec’s worden afgeschaft • De indicering vervalt • De Rugzakmiddelen verdwijnen • Indeling in clusters verdwijnt • De Rec’s worden afgeschaft • De indicering vervalt • De Rugzakmiddelen verdwijnen

7 Wat merkt u van deze veranderingen van wetgeving in dit schooljaar 2013-2014?

8 Dit schooljaar merkt u nog niet zoveel. Het is belangrijk dat voor alle leerlingen die een herindicatie nodig hebben dèze het liefst voor januari 2014 aangevraagd is bij de CVI REC Oostmarke. Dit regelt de Commissie van begeleiding en zullen u om aanvullende medische gegevens vragen.

9 Schooljaar 2014-2015/2015-2016 Voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs blijft de beschikking maximaal twee jaar geldig en kan uw kind tot en met 31 juli 2016 in het (voortgezet) speciaal onderwijs blijven. De samenwerkingsverbanden gaan in die twee jaar beoordelen of speciaal onderwijs nog steeds het best passende aanbod is of dat er mogelijkheden zijn om uw kind met extra ondersteuning in te schrijven op een reguliere school. Voor het speciaal onderwijs is dan een toelaatbaarheidverklaring nodig.

10 • Veel is er nog niet duidelijk • Dit schooljaar pilots door een werkgroep waarbij kinderen bekeken worden door samenwerkingsverbanden én CVI • We houden u op de hoogte via ouderavonden en/of nieuwsbrieven

11


Download ppt "Ouderavond 5-9-2013 • Informatie over passend onderwijs • Informatie over de MR door Arno Derkman • Informatie over de OR door Claudia Pleijhuis • Ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google