De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMR +DO + schoolsoortoverleggen

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMR +DO + schoolsoortoverleggen"— Transcript van de presentatie:

1

2 GMR +DO + schoolsoortoverleggen
Scholen voor Praktijkonderwijs WVO Scholen voor Speciaal Onderwijs WEC ZMLK SO en VSO SO ZMOK Bestuur Algemene directie GMR +DO + schoolsoortoverleggen CB Scholen voor Speciaal Basis- onderwijs WPO

3 Organogram Bestuur Centraal Buro GMR AD Algemene directie Directeur
School Centraal Buro GMR AD Algemene directie

4 Adjunct algemeen directeur Klankbord- en tijdelijke werkgroepen
Overlegmodel Bestuur GMR AD Algemeen directeur Adjunct algemeen directeur Centraal Buro BO Klankbord- en tijdelijke werkgroepen Schoolsoort overleg DO Directies MR Scholen

5 Personeels administratie Financiële administratie
Centraal Buro BL Beleid P&O Personeelsadviseurs ADMONDO Personeels administratie Financiële administratie HV Huisvesting en mater. zaken ICT Bovenschoolse aansturing ICT Kennis- kringen Zoals Kolombo (Orthopedagogen psychologen) en IB ZC , logopedie, in oprichting BB Bovenschoolse begeleiding

6 Scholen voor Speciaal Basis- Onderwijs Scholen voor Speciaal Basisonderwijs Deze vallen onder de wet op het Primair Onderwijs en zitten samen met basisscholen in samenwerkingsverbanden WSNS en bedienen een gelimiteerd aantal kinderen

7 SWV West SWV Zuid SWV Zuid-Oost
Vijf scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) SWV West Hasselbraam SWV Zuid Meander Driesprong SWV Zuid-Oost Paulus Dumont in drie SamenWerkingsVerbanden (SWV)

8 SBO DE DRIESPRONG

9 SBO DE HASSELBRAAM

10 SBO-Zuid DE ST. PAULUS

11 SBO-Zuid DE MEANDER

12 SBO professor DUMONT

13 Regionaal Expertisecentrum (REC)
Scholen voor Speciaal Onderwijs Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC)maken deel uit van één van de vier clusters Cluster 1: visuele handicaps Cluster 2: auditieve handicaps,spraak/taalproblemen Cluster 3: lichamelijke en verstandelijke handicaps Cluster 4: gedrags- en psychiatrische problemen en maken binnen hun cluster deel uit van een Regionaal Expertisecentrum (REC)

14 Cluster 3 Cluster 4 Twee schoolsoorten
Een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) Heldring-SO SO De Kleine Prins Alphons-SO Cluster 3 REC III NoordHolland Cluster 4 REC IV BovenAmstel Heldring-VSO Alphons-VSO Twee scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) met twee afdelingen

15 ZMLK SO ALPHONS LAUDY

16 ZMLK VSO ALPHONS LAUDY

17 ZMLK SO De HELDRING

18 ZMLK VSO De HELDRING

19 ZMOK SO De KLEINE PRINS

20 Scholen voor Praktijk Onderwijs Deze vallen onder de wet op het Voortgezet Onderwijs en zitten samen met VMBO-scholen in drie Samenwerkingsverbanden VO/SVO

21 Vijf scholen voor Praktijk Onderwijs (PRO)
de Praktijkcolleges De Schakel Noord KPCN Het Plein De Atlant De Dreef in drie SamenWerkingsVerbanden Voortgezet Onderwijs (SWV-VO)

22 PRO DE ATLANT

23 PRO Praktijkcollege Noord

24 PRO DE DREEF

25 PRO HET PLEIN

26 PRO DE SCHAKEL

27 Hier staan de scholen Sbo Zmlk Zmok Pro Heldrng so Heldring vso De Schakel Parnassia Het Plein Kleine Prins A Hasselbraam CB St Paulus AL so Meander Driesprong De Atlant De Dreef Kleine Prins H AL vso Dumont

28 Voor meer informatie kijk naar www.kolom.net

29


Download ppt "GMR +DO + schoolsoortoverleggen"

Verwante presentaties


Ads door Google