De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scholen voor Speciaal Basis- onderwijs WPO Scholen voor Praktijkonderwijs WVO Scholen voor Speciaal Onderwijs WEC Bestuur Algemene directie GMR +DO +

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scholen voor Speciaal Basis- onderwijs WPO Scholen voor Praktijkonderwijs WVO Scholen voor Speciaal Onderwijs WEC Bestuur Algemene directie GMR +DO +"— Transcript van de presentatie:

1

2 Scholen voor Speciaal Basis- onderwijs WPO Scholen voor Praktijkonderwijs WVO Scholen voor Speciaal Onderwijs WEC Bestuur Algemene directie GMR +DO + schoolsoort overleggen CB ZMLK SO en VSO SO ZMOK

3 Bestuur Directeur School Directeur School Directeur School Directeur School Centraal Buro GMR AD Algemene directie Organogram

4 GMR Bestuur AD Algemeen directeur Adjunct algemeen directeur Directies Scholen Klankbord- en tijdelijke werkgroepen Schoolsoort overleg Centraal Buro Overlegmodel MR BO DO

5 Centraal Buro Centraal Buro BL P&O Kennis- kringen BB Personeelsadviseurs Beleid Huisvesting en mater. zaken Bovenschoolse aansturing ICT Bovenschoolse begeleiding Zoals Kolombo (Orthopedagogen psychologen) en IB ZC, logopedie, in oprichting ADMONDO Personeels administratie Financiële administratie HV ICT

6 Scholen voor Speciaal Basis- Onderwijs Scholen voor Speciaal Basisonderwijs Deze vallen onder de wet op het Primair Onderwijs en zitten samen met basisscholen in samenwerkingsverbanden WSNS en bedienen een gelimiteerd aantal kinderen

7 Paulus Vijf scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) Hasselbraam Dumont Meander in drie SamenWerkingsVerbanden (SWV) SWV Zuid SWV West SWV Zuid-Oost Driesprong

8 DE DRIESPRONG SBO

9 DE HASSELBRAAMSBO

10 DE ST. PAULUS SBO-Zuid

11 DE MEANDERSBO-Zuid

12 professor DUMONTSBO

13 Scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 1: visuele handicaps Cluster 2: auditieve handicaps,spraak/taalproblemen Cluster 3: lichamelijke en verstandelijke handicaps Cluster 4: gedrags- en psychiatrische problemen Deze vallen onder de Wet op de Expertisecentra (WEC)maken deel uit van één van de vier clusters en maken binnen hun cluster deel uit van een Regionaal Expertisecentrum (REC)

14 Twee scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) met twee afdelingen Heldring-SO Alphons-SO Een school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) Alphons-VSO Heldring-VSO Cluster 3 REC III NoordHolland Cluster 4 REC IV BovenAmstel SO De Kleine Prins Twee schoolsoorten

15 SO ALPHONS LAUDY ZMLK

16 VSO ALPHONS LAUDY ZMLK

17 SO De HELDRINGZMLK

18 VSO De HELDRINGZMLK

19 SO De KLEINE PRINSZMOK

20 Scholen voor Praktijk Onderwijs Deze vallen onder de wet op het Voortgezet Onderwijs en zitten samen met VMBO-scholen in drie Samenwerkingsverbanden VO/SVO

21 Vijf scholen voor Praktijk Onderwijs (PRO) de Praktijkcolleges in drie SamenWerkingsVerbanden Voortgezet Onderwijs (SWV-VO) Het Plein De Atlant De Dreef Noord KPCN Noord KPCN De Schakel

22 DE ATLANTPRO

23 Praktijkcollege NoordPRO

24 DE DREEFPRO

25 HET PLEINPRO

26 DE SCHAKELPRO

27 De Dreef CB Hasselbraam De Schakel Driesprong Meander St Paulus De Atlant Het Plein AL so Heldrng so Heldring vso Kleine Prins A AL vso Hier staan de scholen ZmokProZmlkSbo Dumont Parnassia Kleine Prins H

28 Voor meer informatie kijk naar www.kolom.netwww.kolom.net

29


Download ppt "Scholen voor Speciaal Basis- onderwijs WPO Scholen voor Praktijkonderwijs WVO Scholen voor Speciaal Onderwijs WEC Bestuur Algemene directie GMR +DO +"

Verwante presentaties


Ads door Google