De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De grote sprong! PO VO. Onderwijs Het Primair Onderwijs Het Voortgezet Onderwijs Het Voorgezet Speciaal Onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De grote sprong! PO VO. Onderwijs Het Primair Onderwijs Het Voortgezet Onderwijs Het Voorgezet Speciaal Onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 De grote sprong! PO VO

2 Onderwijs Het Primair Onderwijs Het Voortgezet Onderwijs Het Voorgezet Speciaal Onderwijs

3 PO = Primair Onderwijs -SO Speciaal Onderwijs Cluster 1 t/m 4 -SBO Speciaal Basis Onderwijs -BaOBasis Onderwijs

4 SO = Clusterscholen Cluster 1 t/m 4 Cluster 1: visueel gehandicapte leerlingen Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen Cluster 3: scholen voor verstandelijk gehandicapte kinderen, lichamelijk gehandicapte leerlingen (inclusief chronisch zieke kinderen) en meervoudig gehandicapte leerlingen. Cluster 4: scholen voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek

5 SBO Valt onder de wet Primair Onderwijs Valt niet onder de clusters Samenvoeging van oude MLK en LOM -MLK laag IQ -moeilijk lerende kinderen -LOM normaal IQ -leer- en opvoedings moeilijkheden bijv: sociaal emotioneel / hyperactief / aversie school / aversie leren / disharmonisch intelligentieniveau / etc.

6 3 5 2 1 46 Primair Onderwijs VWO HAVO VMBO PrO opleidingsperiode B a s i s v o r m i n g Na het PO

7 PRO BBL KBLGL/TL VSO-MLKI-VBOVBOMAVO Oude situatie Nieuwe situatie V M B O met L W O O V S O - L O M

8 Uitstroom naar V(s)O PO SBO PrO (praktijkonderwijs) Lwoo (VMBO) Regulier BaO PrO VMBO Met of zonder LWOO HAVO VWO SO Bijna altijd een Cluster school

9 Wanneer VMBO met LWOO ? IQ = tussen de 75-80 T/M 90 LA = 0,25 tot 0,50 LA op 2 van 4 domeinen. 4 Domeinen: -Technisch lezen -Begrijpend lezen -Spelling -Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: -Inzichtelijk rekenen -Begrijpend lezen LWOOLWOO

10 Of… IQ = 91 T/M 120 LA = 0,25 tot 0,50 LA op 2 van 4 domeinen. -Technisch lezen - Begrijpend lezen -Spelling - Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen = Inzichtelijk rekenen of Begrijpend lezen + Aantoonbare sociaal emotionele problematiek waardoor het onderwijs leerproces wordt belemmerd. ( SE kan zijn: Faalangst, prestatie- motivatie, emotionele instabiliteit) LWOOLWOO

11 Wanneer PrO? PROPRO IQ = tussen de 60 en 75-80 LA = 0,50 of meer LA op 2 van 4 domeinen. 4 Domeinen: -Technisch lezen -Begrijpend lezen -Spelling -Inzichtelijk rekenen Minimaal 1 van de 2 domeinen moet zijn: -Inzichtelijk rekenen -Begrijpend lezen

12 RVCRVC RVC = Lwoo & PrO beschikkingen -IQ test (Testdatum IQ niet ouder dan 2 jaar op moment van aanmelding bij RVC) -Recente uitslagen van leerachterstanden -Uitslag van de sociaal- emotionele testen ( Indien IQ > 90) Wat heeft V(s)O nodig om beschikking aan te vragen voor de RVC ? (Regionale Verwijzingscommissie)

13 CVICVI Compleet dossier: 1. Informatie van de ouders 2. Informatie van de hulpverlening over de stoornis 3. Informatie van de school over de onderwijsbelemmering Wat heeft SO cluster 4 nodig om beschikking aan te vragen bij het CVI? (Commissie van indicatiestelling)

14 CVICVI 1.aanvraag: Informatie van de ouders a.Aanmeldingsformulier LGF b.Gedragsvragenlijst (CBCL) c.Gegevens maatschappelijk werk 2.Stoornis: Informatie van de hulpverlening over de stoornis a.Stoornisverklaring of verslag ½ jaar geindiceerde hulpverlening. b.Verklaring van externe hulpverlening 3.Onderwijsbeperking: Informatie van de school a. OKR niet ouder dan 6 maanden b.gedragsvragenlijst c.info van leerkracht (TRF) d. Evaluatie uitgevoerd zorgtraject op school (handelingsplan)


Download ppt "De grote sprong! PO VO. Onderwijs Het Primair Onderwijs Het Voortgezet Onderwijs Het Voorgezet Speciaal Onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google