De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn de criteria? • Leerachterstand op minimaal 2 domeinen • IQ • Sociaal - emotionele problematiek (IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn de criteria? • Leerachterstand op minimaal 2 domeinen • IQ • Sociaal - emotionele problematiek (IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele."— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn de criteria? • Leerachterstand op minimaal 2 domeinen • IQ • Sociaal - emotionele problematiek (IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele instabiliteit Onderwijskundig rapport

2 leerling is geïndiceerd voor: IQ in de bandbreedte relatieve leerachterstand emotionele problematiek praktijkonderwijs60 tot en met 800,5 of meerhoeft niet aangetoond te worden praktijkonderwijs of leerweg- ondersteuning 75 tot en met 800,25 of meerhoeft niet aangetoond te worden leerweg- ondersteuning 75 tot en met 900,25 tot 0,5hoeft niet aangetoond te worden leerweg- ondersteuning 91 tot en met 1200,25 tot 0,5moet aangetoond worden Indicatiecriteria?

3 Hoe wordt de leerachterstand berekend? didactische leeftijd • aantal onderwijsmaanden vanaf groep 3 • toetsdatum didactisch leeftijdsequivalent • DLE-schalen, Indicatiestelling LWOO en PRO 2013-2014 berekening 1 – dle : dl = 1 – 39 : 54 = 1 - 0,72 = 0,28

4 Juist testgebruik ( zie DLE schalen indicatiestelling lwoo en pro, Boom test uitgevers) Adaptief toetsen: aansluiten bij het werkelijke didactisch niveau Richtlijn: voor pro toetsen uit groep 4-5 voor lwo toetsen uit groep 6-7

5 Welke testen en toetsen? • lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor lwoo en pro 2013 - 2014 (www.rvc-vo.nl) Welke rol speelt de basisschool? • schooladvies • onderwijskundig rapport • afstemming ouders Wat is de rol van de ouders? • toestemmingsverklaring • kopie van de aanvraag • kopie van de beschikking • aanmelding voortgezet onderwijs

6 Waar? Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning: Graaf Huyn College, Geleen DaCapo College, locatie Rijksweg Zuid Kader/basis/theoretische leerweg met leerwegondersteuning: DaCapo College, locatie Eysenhegge Praktijkonderwijs: DaCapo College, locatie Geleen

7 Hoe verloopt de procedure? stappenwie 1Basisschool (voortgezet onderwijs) vraagt beschikking aan voor lwo of pro d.m.v. inleveren papieren versie onderwijskundig rapport bij het ODC BAO 2Aanvraag wordt in behandeling genomen indien voldaan wordt aan achterstandscriteria, onderwijskundig rapport (inclusief CITO-LVS, toestemmingsverklaring van de ouders) compleet is ingevuld en ondertekend. ODC 3Intelligentie-, en persoonlijkheidsonderzoek door ODCODC 4Advies door psycholoog/orthopedagoog. Indien advies afwijkt van vraagstelling vindt overleg plaats met BAO. ODC

8 Hoe verloopt de procedure? stappenwie 5Formele aanvraag bij RVC door verzenden aanvraagformulier (digitale versie). Kopie aanvraagformulier naar ouders en e-mailbericht naar basisschool. ODC 6Beschikking wordt wel/niet verleend. Kopie beschikking naar ouders, e- mailbericht naar basisschool. ODC

9 Geen beschikking, toch leerwegondersteunend onderwijs? •Regionaal Zorgbudget •PCL – VO •DaCapo College, locatie Eysenhegge

10 Meer informatie? OnderwijsDienstenCentrum Westelijke Mijnstreek Valkstraat 4, 6135 GC Sittard telefoon: 046 - 420 08 96. www.odc-wm.nl Openingstijden Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.


Download ppt "Wat zijn de criteria? • Leerachterstand op minimaal 2 domeinen • IQ • Sociaal - emotionele problematiek (IQ > 90) - faalangst - prestatiemotivatie - emotionele."

Verwante presentaties


Ads door Google