De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteria Indicatietraject LWOO en Pro Tiny Spijkers Frater van Gemerschool Jos Derksen Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant juni ’14Criteria Lwoo en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteria Indicatietraject LWOO en Pro Tiny Spijkers Frater van Gemerschool Jos Derksen Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant juni ’14Criteria Lwoo en."— Transcript van de presentatie:

1 Criteria Indicatietraject LWOO en Pro Tiny Spijkers Frater van Gemerschool Jos Derksen Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant juni ’14Criteria Lwoo en PrO1

2 Wat komt aan de orde?  Procesgang binnen school  Criteria lwoo: optie 1 en optie 2  Criteria PrO  Twijfel LWOO of PrO  Meetinstrumenten  Aanvraag juni ’14Criteria Lwoo en PrO2

3 Procesgang binnen de school  Zicht op ontwikkelingsperspectief leerling: capaciteiten, leervorderingen en gedrag  Regelmatige analyses lvs  Voorspelling verloop dle  Ondersteuning en zorg aan leerling  Communicatie met ouders en perspectief schetsen  Oriëntatie op mogelijkheden in vo juni ’14Criteria Lwoo en PrO3

4 Criteria Leerwegondersteuning (LWOO)  Een leerling heeft recht op LWOO afhankelijk van de volgende criteria: 1) Capaciteiten 2) Leerachterstanden 3) Sociaal-emotionele ontwikkeling Voor alle gebieden geldt: gemeten met een erkende test door een bevoegde professional juni ’14Criteria Lwoo en PrO4

5 Leerwegondersteuning optie 1  Capaciteiten: I.Q. tussen 75/80 en 90  Leerachterstanden tussen 0.25 en 0.50 op tenminste 2 van de 4 domeinen, te weten technisch lezen (TL), begrijpend lezen (BL), spelling (SP) en inzichtelijk rekenen (IR), waaronder of BL of IR juni ’14Criteria Lwoo en PrO5

6 Leerwegondersteuning optie 2  Capaciteiten: I.Q. tussen 90-120  Leerachterstanden gelijk aan optie 1  Aantoonbare sociaal-emotionele problematiek, te weten: indicatieve scores voor prestatie-motivatie, negatieve faalangst en emotionele instabiliteit juni ’14Criteria Lwoo en PrO6

7 Criteria Praktijkonderwijs (PrO)  Een leerling heeft recht op PrO afhankelijk van de volgende criteria 1) Capaciteiten 2) Leerachterstanden (3) Sociaal-emotionele ontwikkeling) juni ’14Criteria Lwoo en PrO7

8 Praktijkonderwijs  Capaciteiten: I.Q. 60 - 75/80  Leerachterstanden: > 0.50 op tenminste 2 van de volgende domeinen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen  Bij die twee in ieder geval of BL of IR juni ’14Criteria Lwoo en PrO8

9 Twijfel LWOO of PrO? “GRIJS”  Capaciteiten: I.Q. 75-80  Leerachterstanden wisselend > 50 en tussen 0,25 en 0,50  Sociaal-emotioneel functioneren juni ’14Criteria Lwoo en PrO9

10 Erkende meetinstrumenten  Cotan-lijst gepubliceerd door RVC en jaarlijks bijgesteld  Didactische instrumenten af te nemen door de school  Instrumenten voor het meten van capaciteiten en sociaal-emotionele problematiek af te nemen door daartoe bevoegde professionals juni ’14Criteria Lwoo en PrO10

11 Meest gehanteerde erkende meetinstrumenten  Capaciteiten: NIO 2004, GIVO, WISC-III  Didactische toetsen: drempelonderzoek678, Cito LVS  Sociaal-emotionele ontwikkeling: NPV-J, SVL (versie A en B), CBCL, LMT Let wel: Didactische gegevens: niet ouder dan 1 jaar. Psychologische gegevens: niet ouder dan 2 jaar juni ’14Criteria Lwoo en PrO11

12 Aanvraag LWOO beschikking  De aanvraag wordt gedaan door de VO- school bij de Regionale VerwijzingsCommissie (RVC)  Middels voorgeschreven aanvraagformulieren van RVC  Met gegevens die verkregen worden door meetinstrumenten die door de RVC worden toegestaan (COTAN-lijst) juni ’14Criteria Lwoo en PrO12

13 Aanvraag PrO beschikking  De aanvraag wordt door de PrO school gedaan (of door de vmbo-school in samenspraak met de PrO- school) bij de RVC  Middels voorgeschreven aanvraagformulieren van de RVC  Middels gegevens die verkregen worden door erkende meetinstrumenten (COTAN-Lijst)  Regionale afspraken over leerlingen in ‘grijs’ gebied (advies basisschool leidend, analyse OWR en goede communicatie) juni ’14Criteria Lwoo en PrO13

14 Essentieel  Beschikkingen worden door de RVC afgegeven op basis van een combinatie van factoren en informatiebronnen  Overeenkomsten OWR en testgegevens  Onderbouwing van de motivering voor LWOO of PrO  Meervoudige onderbouwing van sociaal emotioneel functioneren bij een IQ van > 90  Bij PrO: ouders ondertekenen; bij LWOO niet juni ’14Criteria Lwoo en PrO14

15 Slot  Goede en voortijdige communicatie met ouders  Gebruik maken van aanbod onderzoek capaciteiten  Goed zicht geven op noodzaak van continuïteit aan zorg in voortgezet onderwijs  Didactische toetsen indien mogelijk invullen in leerachterstanden in DOD Formule berekenen leerachterstanden: 1 – (dle/dl)  Overleg met VO-school over verkrijgen benodigde testgegevens juni ’14Criteria Lwoo en PrO15


Download ppt "Criteria Indicatietraject LWOO en Pro Tiny Spijkers Frater van Gemerschool Jos Derksen Samenwerkingsverband VO Midden-Brabant juni ’14Criteria Lwoo en."

Verwante presentaties


Ads door Google