De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Novemberbijeenkomst Rijssen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Novemberbijeenkomst Rijssen"— Transcript van de presentatie:

1 Novemberbijeenkomst Rijssen

2 Programma: Opening en welkom Evaluatie van 1 jaar gymnasium Keuze Modules Havo/Ath/Gymn Praktischer VMBO/Vakmanschap Technieklassen/Technasiumklassen LWOO PrO: selectie en testcyclus Rondvraag Hapje/drankje

3 VWO: atheneum en gymnasium Gymnasium:
-Filosofie -Latijn / lj 2 Grieks) -KCV(gs, fi, enz., excursies en projecten -Excursies: Archeon, Nijmegen, Trier Onderwijs op maat: -Talentmaximalisatie binnen de les -Extra modules Uitdagende zoektocht: volop ontwikkelingen

4 Toelating: 2009: selectie LVS en Cito; overleg scholen/ouders
2010: Basisschool selecteert op Gymnasium Overleg indien gewenst Criteria: LVS/werkhouding/interesse

5 Verloop leerjaar 1 2009-2010 Dakpan A/G
11 ll met gymnasium: 9 door naar G2A: 19 met Atheneum: 11 naar G2A 3 H-ll uit dakpan ook naar G2A Selectie blijft dus lastig!!

6 Toelating Gymnasium: >545 LVS: alles A Leesvaardig, studievaardig, nieuwsgierig, inzet

7 Bovenbouw 4 profielen: C&M, E&M, N&G en N&T
Keuze modules: Bovenbouw 4 profielen: C&M, E&M, N&G en N&T Onderbouw: keuzes van modules uit 4 profielen Leerjaar 1: Modules uit 3 profielen Leerjaar 2:Modules uit 2 profielen Leerjaar 3:Modules uit nog 1 profiel Successen: Reizen organiseren voor de OAD Presentatie huisdieren in Engels CSI: los de moord op Technasium: Kindlint in Opbroek, Hulpmiddel voor mensen met beperking, Energiezuinig Hospice.

8 Doelen Keuze Modules: -Kennis maken met leerinhouden profielen -Plezier in activerende werkvormen -Ruimte voor eigen keuzes -Leren binnen en buiten -Samenwerking

9 Van Vakcollege naar Praktischer VMBO

10 Ervaringen Vakcollege;
Leerlingen zijn zeer gemotiveerd Leerlingen weten van aanpakken Leerlingen zijn creatief Leerlingen zijn oplossingsgericht Leerlingen zijn vaardig - vak - samenwerken; presenteren

11 Wat bieden we de leerlingen
Werkwijze blijkt aan te slaan bij leerlingen van beroepsgerichte leerweg Wat bieden we de leerlingen die nog niet voor een richting willen / kunnen kiezen?

12 Beroepsgerichte leerweg
Oriëntatie op Vakmanschap (Praktischer VMBO) 4 uren techniek per week 2 uren zorg en welzijn 2 uren economie

13 Beroepsgerichte leerweg
Theorieprogramma blijft overeind (met hier en daar kleine aanpassing)

14 Instroom beroepsgerichte leerweg
Keuze voor Techniek: Vakcollege Nog geen keuze: Beroepsgerichte leerweg Niveau van beide instroomrichtingen KBL

15 AANMELDING & PLAATSING IN PrO & LWOO
Algemeen: Aanmelding voor PrO of LWOO is mogelijk als: de leerling op basisschool of school voor speciaal basisonderwijs heel veel extra aandacht & begeleiding nodig heeft gehad i.v.m. leerproblemen Plaatsing in PrO of LWOO vindt plaats op basis van: de toekenning van de PrO- of LWOO-beschikking door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC)

16 AANMELDING VOOR PrO Aanmelding voor PrO is mogelijk als:
de leerling het ‘gewone’ programma niet heeft kunnen volgen of 2e leerweg heeft gevolgd de leerling enkel E’s scoort voor LVS - de leerling minimaal 2 leerachterstanden van 3 jaar of meer heeft - waarvan 1 inzichtelijk (rekenen of inzichtelijk lezen) - uit een intelligentietest blijkt dat het IQ van de leerling tussen 55 & 80 ligt (55-60 = overgangsgebied MLK-PrO en = overgangsgebied PrO-LWOO)

17 AANMELDING VOOR LWOO Aanmelding voor het LWOO is mogelijk als:
- de leerling het 2e leerweg voor taal en/of rekenen heeft gevolgd - de leerling vnl. D’s en E’s scoort voor het LVS - de leerling minimaal 2 leerachterstanden van 1,5 tot 3 jaar heeft - waarvan 1 inzichtelijk (rekenen of inzichtelijk lezen) uit een test blijkt dat het IQ van de leerling tussen ligt (75-80 = overgangsgebied PrO-LWOO) sociaal-emotionele factoren in combinatie met aangetoonde leerachterstanden

18 AANMELDING VOOR PrO & LWOO
Aanmeldingstraject: Voor een RVC-beschikking (LWOO/PrO) moeten achterstanden in kaart worden gebracht (m.b.v. drempelonderzoek & NIO) vóór kerstvakantie opgave leerlingen 1e ronde door BaO graag de volgende informatie aanleveren: naam geboortedatum adresgegevens doublures – in welk leerjaar - informatie aanleveren bij: LWOO: PrO: Evt. ook:

19 AANMELDING VOOR PrO & LWOO
Toetsingstraject: januari 2011 ‘s ochtends 1e ronde toetsen terugkoppeling naar docent groep 8 & gezamenlijk besluit betreffende plaatsing (week 4 & 5) aanmelding voor 2e ronde toetsen na Cito-uitslagen uiterlijk 16 maart 22-23 maart 2011 ‘s ochtends 2e ronde toetsten terugkoppeling naar docent groep 8 & gezamenlijk besluit betreffende plaatsing (week 14 ) 16-17 mei 2011 ‘s ochtends 3e ronde toetsen

20 Gelegenheid tot het stellen van vragen


Download ppt "Novemberbijeenkomst Rijssen"

Verwante presentaties


Ads door Google