De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Novemberbijeenkomst Rijssen 4 november 2010. Programma: 1.Opening en welkom 2.Evaluatie van 1 jaar gymnasium 3.Keuze Modules Havo/Ath/Gymn 4.Praktischer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Novemberbijeenkomst Rijssen 4 november 2010. Programma: 1.Opening en welkom 2.Evaluatie van 1 jaar gymnasium 3.Keuze Modules Havo/Ath/Gymn 4.Praktischer."— Transcript van de presentatie:

1 Novemberbijeenkomst Rijssen 4 november 2010

2 Programma: 1.Opening en welkom 2.Evaluatie van 1 jaar gymnasium 3.Keuze Modules Havo/Ath/Gymn 4.Praktischer VMBO/Vakmanschap 5.Technieklassen/Technasiumklass en 6.LWOO PrO: selectie en testcyclus 7.Rondvraag 8.Hapje/drankje

3 VWO: atheneum en gymnasium Gymnasium: -Filosofie -Latijn / lj 2 Grieks) -KCV(gs, fi, enz., excursies en projecten -Excursies: Archeon, Nijmegen, Trier Onderwijs op maat: -Talentmaximalisatie binnen de les -Extra modules Uitdagende zoektocht: volop ontwikkelingen

4 Toelating: 2009: selectie LVS en Cito; overleg scholen/ouders 2010: Basisschool selecteert op Gymnasium Overleg indien gewenst Criteria: LVS/werkhouding/interesse

5 Verloop leerjaar 1 2009-2010 Dakpan A/G 11 ll met gymnasium: 9 door naar G2A: 19 met Atheneum: 11 naar G2A 3 H-ll uit dakpan ook naar G2A Selectie blijft dus lastig!!

6 Toelating 2010-2011 Gymnasium:>545 LVS: alles A Leesvaardig, studievaardig, nieuwsgierig, inzet

7 Keuze modules: Bovenbouw 4 profielen: C&M, E&M, N&G en N&T Onderbouw: keuzes van modules uit 4 profielen Leerjaar 1: Modules uit 3 profielen Leerjaar 2:Modules uit 2 profielen Leerjaar 3:Modules uit nog 1 profiel Successen: Reizen organiseren voor de OAD Presentatie huisdieren in Engels CSI: los de moord op Technasium: Kindlint in Opbroek, Hulpmiddel voor mensen met beperking, Energiezuinig Hospice.

8 Doelen Keuze Modules: -Kennis maken met leerinhouden profielen -Plezier in activerende werkvormen -Ruimte voor eigen keuzes -Leren binnen en buiten -Samenwerking

9 Van Vakcollege naar Praktischer VMBO

10 Ervaringen Vakcollege; • Leerlingen zijn zeer gemotiveerd • Leerlingen weten van aanpakken • Leerlingen zijn creatief • Leerlingen zijn oplossingsgericht • Leerlingen zijn vaardig - vak - samenwerken; presenteren

11 Werkwijze blijkt aan te slaan bij leerlingen van beroepsgerichte leerweg Wat bieden we de leerlingen die nog niet voor een richting willen / kunnen kiezen?

12 Beroepsgerichte leerweg • Oriëntatie op Vakmanschap (Praktischer VMBO) • 4 uren techniek per week • 2 uren zorg en welzijn • 2 uren economie

13 Beroepsgerichte leerweg • Theorieprogramma blijft overeind (met hier en daar kleine aanpassing)

14 Instroom beroepsgerichte leerweg 2011 - 2012 Keuze voor Techniek: Vakcollege Nog geen keuze: Beroepsgerichte leerweg Niveau van beide instroomrichtingen KBL

15 AANMELDING & PLAATSING IN PrO & LWOO Algemeen: Aanmelding voor PrO of LWOO is mogelijk als: de leerling op basisschool of school voor speciaal basisonderwijs heel veel extra aandacht & begeleiding nodig heeft gehad i.v.m. leerproblemen Plaatsing in PrO of LWOO vindt plaats op basis van: de toekenning van de PrO- of LWOO-beschikking door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC)

16 AANMELDING VOOR PrO Aanmelding voor PrO is mogelijk als: - de leerling het ‘gewone’ programma niet heeft kunnen volgen of 2 e leerweg heeft gevolgd - de leerling enkel E’s scoort voor LVS - de leerling minimaal 2 leerachterstanden van 3 jaar of meer heeft - waarvan 1 inzichtelijk (rekenen of inzichtelijk lezen) - uit een intelligentietest blijkt dat het IQ van de leerling tussen 55 & 80 ligt (55-60 = overgangsgebied MLK-PrO en 75-80 = overgangsgebied PrO-LWOO)

17 AANMELDING VOOR LWOO Aanmelding voor het LWOO is mogelijk als: - de leerling het 2 e leerweg voor taal en/of rekenen heeft gevolgd - de leerling vnl. D’s en E’s scoort voor het LVS - de leerling minimaal 2 leerachterstanden van 1,5 tot 3 jaar heeft - waarvan 1 inzichtelijk (rekenen of inzichtelijk lezen) - uit een test blijkt dat het IQ van de leerling tussen 75- 90 ligt (75-80 = overgangsgebied PrO-LWOO) - sociaal-emotionele factoren in combinatie met aangetoonde leerachterstanden

18 AANMELDING VOOR PrO & LWOO Aanmeldingstraject: Voor een RVC-beschikking (LWOO/PrO) moeten achterstanden in kaart worden gebracht (m.b.v. drempelonderzoek & NIO) - vóór kerstvakantie opgave leerlingen 1 e ronde door BaO - graag de volgende informatie aanleveren: naamgeboortedatum adresgegevensdoublures – in welk leerjaar - informatie aanleveren bij: LWOO: p.entius@reggesteyn.nl PrO: g.voortman@reggesteyn.nl Evt. ook: g.puppels@reggesteyn.nlp.entius@reggesteyn.nlg.voortman@reggesteyn.nl

19 AANMELDING VOOR PrO & LWOO Toetsingstraject: - 10-11 januari 2011 ‘s ochtends 1e ronde toetsen - terugkoppeling naar docent groep 8 & gezamenlijk besluit betreffende plaatsing (week 4 & 5) - aanmelding voor 2 e ronde toetsen na Cito-uitslagen uiterlijk 16 maart - 22-23 maart 2011 ‘s ochtends 2 e ronde toetsten - terugkoppeling naar docent groep 8 & gezamenlijk besluit betreffende plaatsing (week 14 ) - 16-17 mei 2011 ‘s ochtends 3 e ronde toetsen

20 Gelegenheid tot het stellen van vragen


Download ppt "Novemberbijeenkomst Rijssen 4 november 2010. Programma: 1.Opening en welkom 2.Evaluatie van 1 jaar gymnasium 3.Keuze Modules Havo/Ath/Gymn 4.Praktischer."

Verwante presentaties


Ads door Google