De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ontwikkelingsperspectief

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ontwikkelingsperspectief"— Transcript van de presentatie:

1 Het ontwikkelingsperspectief
Op SBO Het Mozaïek Gepresenteerd op: Door: Janneke Poort & Johanneke Jongbloed

2 Wat gaan we vertellen? Didactische leeftijd
Wat is het ontwikkelingsperspectief (OPP)? Voortgezet onderwijs: waar werken we naar toe? Hoe ziet het OPP eruit? Hoe stellen we een OPP vast? Gelegenheid voor vragen

3 Didactische leeftijd (DL)
DL= het aantal maanden lesonderwijs dat een leerling heeft gehad. Eén schooljaar heeft 10 maanden We beginnen bij groep 3 Groep DL Groep 3 0-10 Groep 4 10-20 Groep 5 20-30 Groep 6 30-40 Groep 7 40-50 Groep 8 50-60

4 Wat is het ontwikkelingsperspectief (OPP)?
OPP: waar is een leerling nu en waar denken we dat de leerling uit gaat komen Doel van het OPP: Plannend werken Hoge, haalbare doelen stellen Het maximale uit een leerling halen Toewerken naar passende plek in het VO; soepel doorstromen.

5 Waar werken we naar toe op Het Mozaïek?
VMBO Theoretische leerweg (VMBO-T) VMBO-Overig (VMBO-O) VMBO Basis beroepsgericht VMBO Kader beroepsgericht VMBO Gemengde leerweg Eén van deze richtingen met Leerwegondersteuning (LWOO) Praktijkonderwijs (PRO)

6 Hoe ziet het OPP eruit?

7 De trap van het OPP Uitstroom

8 De trap van het OPP Groep

9 De trap van het OPP Toetsen
Uitleggen dat we niet leeftijdsadequaat toetsen!

10 Voorbeeld 1: Rekentoets
X

11 Voorbeeld 2: Rekentoets
X

12 Voorbeeld 3: Rekentoets
X

13 Hoe stellen we het OPP vast?

14 Het OPP tot dl = 30 Tot dl=30: lesstof horend bij VMBO-O
Leerlingen die beter presteren: verdiepte aanpak Leerlingen die er onder presteren: (zeer) intensieve aanpak

15 Voorbeeld 1 Basis aanpak X X

16 (Zeer) intensieve aanpak
Voorbeeld 2 (Zeer) intensieve aanpak X X X

17 Voorbeeld 3 Verdiepte aanpak X X

18 Het OPP na dl=30 Uitstroom vaststellen
Bij uitzondering eerder/later vaststellen

19 Hoe stellen we het OPP & de uitstroom vast? (na dl=30)
IQ van een leerling Prestaties van een leerling: Technisch lezen Spelling Begrijpend lezen Rekenen Sociaal-emotioneel functioneren Werkhouding (leren leren) Kansen & bedreigingen Welke route we voor een leerling volgen (link met trap)

20 Voorbeeld Ramon Ramon: 10 jaar oud Didactische leeftijd: 41 maanden

21 OPP van Ramon IQ Prestaties op vakken SE WH OPP Uit-stroom TL SP BL RE
VMBO-T VMBO-O PRO Intensieve aanpak Intensieve aanpak TL=technisch lezen, SP=spelling, BL=begrijpend lezen, RE=rekenen SE=sociaal-emotioneel; WH=werkhouding

22 Trap van Ramon

23 Voorbeeld Marco 11 jaar oud Didactische leeftijd 51 maanden

24 OPP van Marco IQ Prestaties op vakken SE WH OPP Uit-stroom TL SP BL RE
VMBO-T VMBO-O PRO Verdiepte aanpak Intensieve aanpak TL=technisch lezen, SP=spelling, BL=begrijpend lezen, RE=rekenen SE=sociaal-emotioneel; WH=werkhouding

25 Trap van Marco

26 Slotopmerkingen 1 en 2 november: OPP’s en verantwoording besproken met ouders Ouders ondertekenen het OPP voor gezien. OPP is in ontwikkeling!

27 Zijn er nog vragen?

28 Bedankt voor uw aandacht!

29 IQ en OPP Uitstroom IQ VMBO-T > + 95 VMBO-O / VMBO-T 90-95 VMBO-O
80-90 VMBO-O / PRO 75-80 PRO <75


Download ppt "Het ontwikkelingsperspectief"

Verwante presentaties


Ads door Google