De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs
5 jaar verder Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

2 Leerwegondersteunend onderwijs Algemeen
De minister heeft geconstateerd dat veel leerlingen met een intelligentiescore (IQ) gelijk of lager dan 90 extra begeleiding nodig hebben om een vmbo-diploma te kunnen behalen. Deze extra begeleiding noemen we leerwegondersteunend onderwijs. Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

3 Leerwegondersteunend onderwijs Algemeen
De school ontvangt dan extra geld voor deze begeleiding. Dit geld is bedoeld voor de school, niet voor de individuele leerling, omdat leerlingen met een indicatie leerwegondersteunend onderwijs geen zorgleerlingen zijn. Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

4 Leerwegondersteunend onderwijs Regio Bergen op Zoom
In onze regio hebben we afgesproken dat voor leerlingen met een IQ gelijk aan of lager dan 90 deze indicatie, wanneer mogelijk, wordt aangevraagd Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

5 Leerwegondersteunend onderwijs
Voor leerlingen met een IQ boven de 90 kan in bijzondere situaties ook een indicatie worden aangevraagd. Dan moeten er naast leerachterstanden ook sprake zijn van een andere problematiek, zoals motivatieproblemen, faalangst, sociaal-emotionele problemen. Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

6 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarbij vaststaat dat zij niet in staat zijn een vmbo-diploma te halen vanwege beperkte capaciteiten en daardoor opgelopen leerachterstanden. Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

7 Criteria Leerwegondersteunend Onderwijs
IQ ligt tussen 75/80 en 90 Er zijn gemeten leerachterstanden minimaal 1½ jaar (0,25) Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

8 Criteria Leerwegondersteunend Onderwijs bij IQ>90
IQ is groter dan 90 Er zijn gemeten leerachterstanden minimaal 1½ jaar (0,25) en….. Er is sprake van een vastgesteld sociaal- emotionele problematiek Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

9 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Praktijkonderwijs IQ tussen 55 en 75/80 Leerachterstanden groter dan 3 jaar Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

10 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Leerachterstanden Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Inzichtelijk rekenen twee van de vier gebieden niet de combinatie TL, SP Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

11 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Leerachterstanden Meten met goedgekeurde instrumenten Met recent afgenomen didactische toetsen, afgenomen in schooljaar van aanmelding Uitgaande van de DL, didactische leeftijd van leerlingen. Score in DLE (equivalent) en omgerekend in leerachterstanden Adaptief toetsen (op niveau van de leerling) Verschil niet groter dan 10 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

12 Sociaal emotionele problematiek
Op basis van minstens één instrument en Onderwijskundig rapport Onderbouwde aanvraag door diagnostisch geschoolde psycholoog of orthopedagoog Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

13 Positie Permanente Commissie Leerlingenzorg-vo Bergen op Zoom
PCL-vo geeft geen beschikkingen af Dat doet de RVC, Regionale Verwijzings- Commissie Taak PCL - beleid, monitoring en evaluatie - positief advies - advisering bij beleidsruimte - voorlichting, afstemming met basisonderwijs inzet bovenschools zorgbudget advies Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

14 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Samenstelling PCL Van elke school met LWOO of Pro een vertegenwoordiger Voorzitter, tevens coördinator samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

15 Beleidsruimte RVC Rol van de PCL
Grensgebied IQ (LWOO-Pro) Grensgebied IQ (“ZMLK”-Pro) LA = PRO en IQ = LWOO IQ = PRO en LA = LWOO Omzetting beschikking latere fase, bijzondere regeling Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

16 Beleid van het samenwerkingsverband
Principe Passend Onderwijs Onderzoek naar lwoo bij IQ tot 90 Afstemming met basisonderwijs i.p.v. testprocedure Eenduidig onderwijskundig rapport Bovenschools zorgbudget Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

17 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
BOVO Overleg met scholen voortgezet onderwijs en de dopo’s: Bergen op Zoom Zuid-westhoek Steenbergen Edux (tevens voorzitterschap) Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

18 Concrete afspraken BOVO
NIO Leerachterstanden met cito lvs gemeten Aanvullend onderzoek in het voortgezet onderwijs, indien noodzakelijk Overdracht middels: Rapport schoolkeuzeadvies Rapport capaciteiten Onderwijskundig rapport Aanvulling onderwijskundig rapport voor lwoo en pro Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.

19 Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.
Einde presentatie Samenwerkingsverband Bergen op Zoom e.o.


Download ppt "Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google