De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom collega’s!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom collega’s!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom collega’s!

2 COÖPERATIE SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS
OOSTERSCHELDEREGIO U.A. Edudelta Onderwijsgroep VO St Scholengroep Pontes VO Stg C.V.O. Zeeland VO Stichting RESPONT VO+VSO Stichting De Korre VSO Het bestuur : Drs. J.A. Brand Voorzitter Dhr. B. Pasman Secretaris Dhr. T. Hut Penningmeester Dhr Ir. K.G. Terlage Lid Dhr. N. Barendregt Lid

3 Zorgplicht Basisondersteuning Extra ondersteuning (OPDC) Speciaal Onderwijs CTO : Commissie Toewijzing Ondersteuning

4 Leden van de CTO Linda Bakker Ostrea Lyceum
Vicky Faut Pontes Scholengroep Rudi Nonnekes Edudelta College Goes Ingrid Konings Praktijkschool De Wissel Jørgen Unema De Korre Pieter Kooiman Odyzee Annemieke Houmes Orthopedagoog Theo van Bokkem Voorzitter

5 Aanmelding voor toetsing LWOO/ PrO
1. Voor welke leerlingen? 2. Procedure van aanmelding

6 Voor welke leerlingen? Leerlingen die bij de overgang van groep 7 naar groep 8 twee of meer leerachterstanden groter dan 25% hebben (wanneer er sprake is van C,D of E-scores). Leerlingen waarvan school/ouders vinden dat deze extra begeleiding nodig hebben in het VO, op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen met een AOB/SEO-advies waaruit blijkt dat extra begeleiding in het VO noodzakelijk is. (Niet te lang wachten met aanmelden, kan dus nu al!!!)

7 Procedure Stap 1 School en ouders constateren dat de leerling extra hulp nodig heeft op het VO. Gesprekken tussen school en ouders vinden plaats. School en ouders vullen formulieren in voor LWOO/PrO onderzoek.

8 Procedure Stap 2 De basisschool zorgt ervoor dat de ingevulde formulieren ingeleverd worden bij de CTO.

9 Welke formulieren aanleveren?
• Aanmeldingsformulier Centrale Toetsdagen • Onderwijskundig rapport (plus handtekening!!) • Bijlage zorg van het onderwijskundig rapport • Apeldoornse Vragenlijst (gedragsvragenlijst, ingevuld door de basisschool) • Zienswijze van de ouders • Toestemmingformulier ouders • Aanvullende rapportages/ gegevens, zoals Cito LVS en eerdere onderzoeksverslagen

10 De actuele formulieren zijn te downloaden via de website:

11 Procedure Stap 3 Leerling wordt uitgenodigd voor de Centrale Toetsdagen: Psychologisch onderzoek (intelligentie). Didactisch onderzoek (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen)

12 Procedure Stap 4 De resultaten vanuit de onderzoeken
worden door de orthopedagoog samengevat in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt naar ouders gestuurd.

13 In het verslag: staat vermeld welke resultaten de leerling didactisch en cognitief heeft behaald bij de verschillende toetsen worden onderwijsbehoeften geïnventariseerd wordt aangegeven of de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO)

14 Criteria LWOO/PrO De resultaten uit het onderzoek worden getoetst
aan de criteria voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijk Onderwijs (PrO). LWOO PrO IQ ≤ 90 IQ tussen 55 en 80 2 leerachterstanden van 1,5 jaar of meer 2 leerachterstanden van 3 jaar of meer IQ ≥ 91 én sociaal-emotionele problematiek De leerling is gebaat bij praktisch leren

15 Procedure Stap 5 Ouders melden hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. VO school vraagt CTO eventueel om advies.

16 Procedure stap 6 CTO-Advies:
LWOO/ PrO-advies Extra ondersteuning Handelingsadvies; b.v. huiswerkbegeleiding, faalangsttraining enz….

17 Vragen?


Download ppt "Welkom collega’s!."

Verwante presentaties


Ads door Google