De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.vosvonoordlimburg.nlwww.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

2 Agenda Structuur/zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO Praktijkonderwijs VMBO –Basisberoepsgerichte leerweg –Kaderberoepsgerichte leerweg –Gemengd/theoretische leerweg HAVO VWO met of zonder LWOO

4 SWV VO Noord-Limburg Zorg op school  Reguliere zorg –Docent –Mentor  Extra zorg –Remediale Hulp –Sociale vaardigheidstraining –Counselor –Zorgcoördinator –Zorg Advies Team (ZAT) –Externe deskundigen

5 Zorg op school  Specifieke zorgleerlingen binnen school - PRO - LWOO -LGF (met of zonder LWOO/PRO) -Speciaal passend onderwijs  Speciale zorg -LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege  Zeer speciale zorg - REC-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO Cognitie Leervorderingen –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen Sociaal-emotionele problematiek

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:75/80< IQ < 90 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:90< IQ < 120 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek Onderwijskundig rapport Test bij de leerling Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO) Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO- diploma Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie:55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen: DLE < 30 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen.

12 Vangnet Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden) In overleg met PrO

13 Speciaal Passend Onderwijs (in ontwikkeling) Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen met extra voor- en naschoolse opvang Leerlingen volgen de reguliere lessen Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

14 LWOO+ Maasland Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO Complexe problematiek Startniveau VMBO-t Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg - HAVO

15 In schema vangnetspeciaal passend onderwijs pro lwoo lwoo+

16 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Wettelijk (RVC) -Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling -De juiste plek voor iedere leerling -Geen stempel maar hulp -Samen

17 Organisatie zorgloket aanmelding zorgleerlingen po/vo Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ZORGLOKET Schoolzorgloket Zorgloket LWOO+ Zorgloket voor complexe problematiek

18 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden:  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7  Belang van zorg voor leerling staat voorop 1 e ronde: 80 % !

19 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? Zorgleerling Op een of meer leergebieden: eigen leerlijn halen niet groep 8 niveau CITO-scores van D en E (entreetoets 0-25 percentiel)

20 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau. Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

21 Samenvatting procedure 1.Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport -Gegevens uit LVS -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -DVL Downloaden via www.vosvonoordlimburg.nlwww.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

22 Samenvatting procedure 2.Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) 3.Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO 4.Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of LWOO+ mondeling overleg met basisschool en ouders

23 Samenvatting procedure 5.Ouders melden leerling aan bij VO op 14 en 15 maart 6.VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 of andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist

24 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO 10.VO vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht, begin volgend schooljaar

25 Tijdpad 1 e ronde: november– januari Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 november Door → basisschool Middels: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

26 Tijdpad 1 e ronde: november– januari Groepsonderzoek in periode: 8 november t/m 19 november Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 28 januari

27 Tijdpad 2 e ronde: december– maart Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 15 december Door → basisschool Middels: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

28 Tijdpad 2 e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 10 januari t/m 21 januari Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 4 maart

29 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na 15/16 maart Door → VO-school Secretariaat vraagt gegevens basisschool op: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

30 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 11 april t/m 22 april Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 8 juni

31 Belangrijk! Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% 1 e ronde) Met name: LWOO+ en PRO Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn - CITO-scores D en E

32 HOE EN WAT? Voor 1 november opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat zorgloket Postbus 829 5900 AV VENLO -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport -Gegevens uit LVS -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -DVL

33 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google