De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom collega’s!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom collega’s!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom collega’s!

2 PCL VO Samenwerkingsverband Oosterscheldegebied
Permanente Commissie Leerlingzorg Voortgezet Onderwijs

3 Even voorstellen ? Linda Bakker Ostrea Lyceum
Lejo de Regt Pontes Scholengroep Rudi Nonnekes Edudelta College Goes Ingrid Konings Praktijkschool De Wissel Agnes Tijink OPDC De Vliedberg Annemieke Houmes Orthopedagoog Theo van Bokkem Voorzitter Linda Nonnekes Organisatie toetsdagen Marian Tijhuis Administratie PCL

4 Aanmelding voor toetsing LWOO/ PrO
1. Voor welke leerlingen? 2. Procedure van aanmelding

5 Voor welke leerlingen? Leerlingen die bij de overgang van groep 7 naar groep 8 twee of meer leerachterstanden groter dan 25% hebben (wanneer er sprake is van C,D of E-scores). Leerlingen waarvan u vindt dat deze extra begeleiding nodig hebben in het VO, op didactisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen met een AOB/SEO-advies waaruit blijkt dat extra begeleiding in het VO noodzakelijk is.

6 Procedure Stap 1 School en ouders constateren dat de leerling extra hulp nodig heeft op het VO. Gesprekken tussen school en ouders vinden plaats. School en ouders vullen formulieren in voor LWOO/PrO onderzoek.

7 Procedure Stap 2 De basisschool zorgt ervoor dat de ingevulde formulieren ingeleverd worden bij de PCL.

8 Welke formulieren aanleveren?
• Aanmeldingsformulier Centrale Toetsdagen • Onderwijskundig rapport • Bijlage zorg van het onderwijskundig rapport • Apeldoornse Vragenlijst (gedragsvragenlijst, ingevuld door de basisschool) • Zienswijze van de ouders • Toestemmingformulier ouders • Eventueel aanvullende rapportages/ gegevens, zoals Cito LVS

9 De actuele formulieren zijn te downloaden via de website:

10 Procedure Stap 3 Leerling wordt uitgenodigd voor de Centrale Toetsdagen: Psychologisch onderzoek (intelligentie). Didactisch onderzoek (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen)

11 Procedure Stap 4 De resultaten vanuit de onderzoeken
worden door de orthopedagoog samengevat in een onderzoeksverslag. Dit verslag wordt naar ouders gestuurd.

12 In het verslag: staat vermeld welke resultaten de leerling didactisch en cognitief heeft behaald bij de verschillende toetsen worden onderwijsbehoeften geïnventariseerd wordt aangegeven of de leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO)

13 Criteria LWOO/PrO De resultaten uit het onderzoek worden getoetst
aan de criteria voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijk Onderwijs (PrO). LWOO PrO IQ ≤ 90 IQ tussen 55 en 80 2 leerachterstanden van 1,5 jaar of meer 2 leerachterstanden van 3 jaar of meer IQ ≥ 91 én sociaal-emotionele problematiek De leerling is gebaat bij praktisch leren

14 Procedure Stap 5 Ouders melden hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs.

15 VO school en/of ouders vragen PCL eventueel om advies inzake extra ondersteuning ( lesplaats OPDC).

16 PCL-Advies: LWOO/ PrO-advies Onderwijsplaats
Handelingsadvies; b.v. nader onderzoek doen naar dyslexie of aanvraag REC-indicatie.

17 Voordelen nieuwe werkwijze
Onderzoek onafhankelijk van schoolkeuze Stimuleert het eerder aanmelden van leerlingen voor onderzoek Ouders hebben meer gelegenheid om zich op vervolgonderwijs te oriënteren PCL adviseert als de VO school dat vraagt Geen verplicht onderzoek meer bij een onverwacht lage Cito uitslag (<524)

18 Nadelen Leerling aanmelden voor onderzoek en voor een VO school betekent twee keer documenten opsturen door de basisschool (o.a. onderwijskundig rapport).

19 Vragen?


Download ppt "Welkom collega’s!."

Verwante presentaties


Ads door Google