De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland Gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (-Leende), Helmond,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland Gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (-Leende), Helmond,"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland Gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (-Leende), Helmond, Laarbeek, Someren.

2 Programma voor leerkrachten in Helmond-Peelland Agenda: Wat is passend onderwijs ? (Nieuwe) aanmeldingsprocedure voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte. Tijdpad van aanmelding Vragen, na de presentatie

3 Wat is passend onderwijs ? 1.Zorgplicht 2.Dekkend aanbod 3.Toegang tot zware ondersteuning (VSO)

4 SWV VO/VSO Helmond – Peelland is pionier. Wat betekent dat? Wet passend onderwijs vanaf 1 augustus 2013 van kracht. Waarom doen we dat? Instroom VSO reduceren.

5 Ouders melden leerling bij school naar keuze; Na schriftelijke aanmelding is school verantwoordelijk de leerling aan te nemen of binnen 6 (+ 4) weken een alternatief te bieden; Niet ouders zoeken een alternatief, maar de school van aanmelding (bijv. andere school). Zorgplicht

6 Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod; Alle scholen samen zorgen voor het ondersteuningsprofiel van het swv; In een enkel geval ligt de meest geschikte onderwijsplek buiten het samenwerkingsverband. Dekkend aanbod

7 Tijdpad 1.Namen doorgeven aan de PCL- pao door PO-SO-SBO 2.Dossierbespreking PCL-pao en PO/SO/SBO 3.Inventarisatie extra en zware ondersteuning 4.Aanmelden bij passende school naar keuze door de ouders 5.Zorgplicht bij school van aanmelding 1.Vóór 15 november Formulier via de site 2.Van 15/11 - 2013 tot 15/02 - 2014 3.Ondersteuningsvraag is in beeld 4.Bij voorkeur bij het VO 5.Begin 6 (+ 4) weken termijn vanaf 10 maart 2014 en vóór 21 maart 2014

8 Opgaveformulier Opgave van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring VSO of voor extra ondersteuning in het VO. (In te vullen door PO/SBAO/SO) Het formulier dient vóór 15 november 2013 ingeleverd te worden bij de PCL-pao: info@swv-peelland.nl. Het betreft de volgende leerling: info@swv-peelland.nl Naam: Voornamen: Geboortedatum: Jongen Meisje BSN: Adres: Woonplaats: Huidige school: PO SBAO SO Naam: Akkoord Handtekening: De ouders/verzorgers* gaan akkoord met het overleggen van de dossiers tijdens de bespreking tussen de vertegenwoordiger van de school en de leden van de PCL-pao.

9 Namen van leerlingen die in aanmerking komen voor zware ondersteuning vóór 15 november aan PCL PaO-VO doorgeven; VO-scholen roepen op voor toetsen LWOO/PrO; Aanmelding loopt van 10 - 21 maart. www.swv-peelland Tijdpad en aanmelding

10 V(s)O - school vraagt toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij PCL-pao, wettelijk verplicht ; PCL-pao neemt besluit per dossier op basis van:  onderwijskundig rapport  onderwijsondersteuningsbehoefte  het ontwikkelingsperspectief  de visie van de ouders PCL-pao adviseert bestuur SWV over besluit; Aanvragende VO-school (afschrift ouders) krijgt bericht over het besluit. Toegang tot zware ondersteuning (VSO )

11 Ondersteuning VSO Zware ondersteuning Arrangementen Extra ondersteuning (Plusvoorziening, integratieklas, syntheseklas, Basisondersteuning PCL - pao School TLV

12 Uniforme aanmeldings- en aannameprocedure; Transparante en duidelijke richtlijnen; Volledig ingevuld dossier noodzakelijk; Goed ingevuld LDOS. Randvoorwaarden Met relevante bijlagen

13 “Zorg-”leerlingen vroegtijdig in beeld krijgen; Het V(s)O bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte met ouders; School maakt in overleg met de ouders één plan voor onderwijs en ondersteuning (oogo) Contact met ouders verloopt via school. Samenwerking in het belang van de leerling !

14 www.swv-peelland.nlinfo@swv-peelland.nl Dank je wel voor jullie aandacht


Download ppt "Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland Gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (-Leende), Helmond,"

Verwante presentaties


Ads door Google