De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02."— Transcript van de presentatie:

1 Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02

2 Beleid van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 operationeel per 1-8-2013 € 300 miljoen bezuinigingen www.passendonderwijs.nl

3 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

4 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

5 ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken) In overleg met de school over arrangement Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

6 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

7 Kengetallen Nieuwe situatie (23-02) Grens: Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal Leerlingaantal: 20.682 PrO/LWOO: 3.538 = 17,1% - Landelijk= 13,17%) VSO: 966 (4,67% - Landelijk= 3,35%) LGF: 344 (1,66% - Landelijk= 1,64%)

8 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

9 Bekostiging SWV regionaal zorgbudget, rebound/herstart/op de rails en middelen LGF (regulier en AB minus 57%) en middelen VSO. ( PrO en LWOO ongewijzigd, wel gebudgetteerd ) In overgangsperiode gaat 23-02 (bij ongewijzigd beleid) naar - € 2 miljoen = - € 98,-/leerling) Nu in het SWV € 42,- ; straks ca € 400,- (minus VSO)

10 Modelkeuze > Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV Schoolmodel Expertisemodel leerlingmodel

11 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

12 van indiceren naar arrangeren stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

13 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

14 Schoolondersteuningsprofiel Basiszorg Extra zorg

15 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

16 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip www.passendonderwijs.nl

17 continuum Het regulier VO (met arrangementen) Lwoo (met arrangementen) Het PrO (met arrangementen) Het VSO (met arrangementen)

18 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

19 ondersteuningsplan Het continuüm aan zorg, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing VSO verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV PO.

20 Visie? Drie bijeenkomsten: Van zeer breed naar kort en minder “open deur’ uitspraken.

21 visie Algemeen maatschappelijk Regulier staat voorop Focus op het onderwijs SWV en voorzieningen dus klein Toewijzing: valide en betrouwbaar en rap Ouders als educatief partner Inzet van middelen: primaire proces

22 Conclusie?


Download ppt "Henk Keesenberg 0651926723 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Samenwerkingsverband VO 23-02."

Verwante presentaties


Ads door Google