De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO 23-02

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO 23-02"— Transcript van de presentatie:

1 Henk Keesenberg 0651926723 henk@wkonderwijsadvies.nl
Samenwerkingsverband VO 23-02 Besturen, scholen en docenten in SWV OP WEG Henk Keesenberg

2 Beleid van Bijsterveldt: wetgeving per 1 augustus 2012 operationeel per € 300 miljoen bezuinigingen

3 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

4 Procedure zorgplicht Schriftelijke aanmelding
Bestuur beoordeelt of er – eventueel – sprake is van een onderwijszorgvraag (informatieplicht van ouders) Beslissing over toelaatbaarheid (overleg met ouders); geen beslissing dan verplichte tijdelijke plaatsing Geen toelating, dan andere school of voorziening, waar leerling welkom is Bij extra ondersteuning: ontwikkelingsperspectief

5 ouders Schriftelijk aanmelden (10 weken)
In overleg met de school over arrangement Op overeenstemming gericht overleg over het ontwikkelingsperspectief Gaat het niet goed, dan: Klacht bij het schoolbestuur Bezwaar bij verklaring bij het SWV Onderwijsconsulenten, Landelijke Geschillencommissie, cie.GB, rechter

6 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

7 Kengetallen Nieuwe situatie (23-02)
Grens: Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal Leerlingaantal: PrO/LWOO: = 17,1% - Landelijk= 13,17%) VSO: 966 (4,67% - Landelijk= 3,35%) LGF: 344 (1,66% - Landelijk= 1,64%)

8 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

9 Nu in het SWV € 42,- ; straks ca € 400,- (minus VSO)
Bekostiging SWV regionaal zorgbudget, rebound/herstart/op de rails en middelen LGF (regulier en AB minus 57%) en middelen VSO. (PrO en LWOO ongewijzigd, wel gebudgetteerd) In overgangsperiode gaat (bij ongewijzigd beleid) naar - € 2 miljoen = - € 98,-/leerling) Nu in het SWV € 42,- ; straks ca € 400,- (minus VSO)

10 Modelkeuze > Bestuur/Werkunit (Kamer)/SWV Schoolmodel
Expertisemodel leerlingmodel

11 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

12 van indiceren naar arrangeren
stoppen met landelijke indicatiecriteria Op maat Leerling afhankelijk Leerkracht afhankelijk Flexibel Gevarieerd

13 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

14 Schoolondersteuningsprofiel
Basiszorg Extra zorg

15 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

16 Dekkend aanbod Geen kind tussen wal en schip

17 continuum Het regulier VO (met arrangementen) Lwoo (met arrangementen)
Het PrO (met arrangementen) Het VSO (met arrangementen)

18 De pijlers Zorgplicht SWV met het VSO Gebudgetteerde situatie
Arrangeren Schoolondersteuningsprofielen Dekkend geheel aan voorzieningen Ondersteuningsplan

19 ondersteuningsplan Het continuüm aan zorg, inclusief schoolondersteuningsprofielen en niveau van de basisondersteuning Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor toewijzing van extra ondersteuning Procedure voor plaatsing VSO verantwoording Informatie en ondersteuning voor ouders Instemming ondersteuningsplanraad, OOGO met gemeente(n) en afstemming met SWV PO.

20 Visie? Drie bijeenkomsten: Van zeer breed naar
kort en minder “open deur’ uitspraken.

21 visie Algemeen maatschappelijk Regulier staat voorop
Focus op het onderwijs SWV en voorzieningen dus klein Toewijzing: valide en betrouwbaar en rap Ouders als educatief partner Inzet van middelen: primaire proces

22 Conclusie?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO 23-02"

Verwante presentaties


Ads door Google