De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Regionaal Samenwerkingsverband VO MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College 26 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Regionaal Samenwerkingsverband VO MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College 26 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Regionaal Samenwerkingsverband VO MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College 26 september 2013

2 OSO johanjongejan@schoolinfo.nl 2

3 3 Agendapunten RVC Tijdpad/procedure en accenten bij de invulling OSO Verschil Pro en LWOO PrO/LWOO testdag Aanmelding rugzakleerlingen en/of nieuwkomers

4 4 ALGEMENE INFORMATIE OVER PrO en LWOO : Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO Landelijk www.rvc-vo.nl (voor brede algemene info en wettelijke regelingen) of Regionale Verwijzingscommissie Oost-Nederland www.rvcvo-oostnederland.nl (Ook telefonisch advies: vraag naar de heer dr. A. Verweij.)

5 5 Belangrijk! De aanmelding van de niet-LWOO’ers voor 1 april (“de grote groep”) NB: Staring College 15 maart Dit jaar via OSO of het oude schriftelijke aanmeldingsformulier. Elke VO-school zorgt zelf voor verspreiding naar de basisscholen.

6 Aanmelding LWOO-/PrO-traject Voor- en achternaam van de leerling BSN Geboortedatum naar het VO 6

7 Aanmelding LWOO-/PrO-traject (vervolg) VO stuurt een bericht naar de basisschool (digitaal) en vraagt om het dossier 7

8 E-mailadressen: MaxX: l.bergsma@maxxonderwijs.nl Assink Lyceum: h.hilderink@hetassink.nl m.vanroosmalen@hetassink.nl Staring College r.tenbrinke@staring.nl AOC Oost haarnink@aoc-oost.nl 8

9 9 Voor alle toetsen en tests geldt: Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie hiervoor Staatscourant Nr. 24937 9 september 2013 op www.swv-berkelland.nl onder formulieren NB: TRF is niet meer toegestaan, dit wordt de SEV (sociaal emotionele vragenlijst) wanneer je hem nodig hebt, kan de ontvangende VO school hem opsturen.

10 10 Verzoek Gaat een leerling uiteindelijk naar een andere VO-school dan waar hij is aangemeld voor onderzoek, geef dit dan even door aan de school waar het onderzoek is uitgevoerd. Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!

11 Verschil Pro en LWOO PrO werkt specifieker vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling. Je kunt branche gerichte certificaten behalen. Leerlingen die LWOO op basisberoepsgerichte of kader/theoretisch gerichte leerweg volgen zijn gebonden aan methode- en exameneisen. 11

12 12 Wanneer zeker aanmelden? 1. Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs. 2. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO- instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen). Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL) = 1- (40/53) = 0,25 = 1- (26/53) = 0,50 Relatieve leerachterstand: * 0,25 tot 0,50 = LWOO * 0,50 of groter = PrO

13 13 vervolg 3. Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO/PrO criteria voldoet, maar u vindt wel extra zorg nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet. Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug. Beslissing LWOO of PrO: -LOVS -LWOO-/PrO-toets -aanvullende gegevens

14 14 VREEMDELINGEN/NIEUWKOMERS Bij een nieuwkomer die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen (= 0,33 = LWOO). Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO+LWOO of met Praktijkonderwijs. Dus toch toetsen en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!

15 15 Vervolgens kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet. Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door een testbureau en betaalt dit. Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan om een Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV). Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.

16 16 Tijdpad & procedure seizoen 2014-2015 Zie ontvangen tijdpad & procedure! aanmelding via OSO vóór 1 december 2013; (Ruim van tevoren naam, BSN, geboortedatum). testdag LWOO/PrO: 16 januari 2014 mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) bij Citoscore 524 of lager voor 15 maart 2014 + aanmelding “laatkomers” woensdag 2 april 2014: testdag LWOO/PrO

17 17 Bijzondere omstandigheden Leerlingen uit groep 7 die eenmaal gedoubleerd zijn na groep 2 mogen, indien ouders en school dat verstandig achten, de basisschool verlaten. Ook zij dienen deel te nemen aan een onderzoek i.v.m. LWOO of PrO. Het is zeer ongebruikelijk, maar het kan! Het gaat dan (bijna) altijd om plaatsing in het PrO.

18 18 Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Wanneer er twijfel is of een leerling te plaatsen op een reguliere VO school of VSO school OF meerdere specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoeften heeft: Zoek contact met de VO school van voorkeur het liefst al in januari

19 19 www.swv-berkelland.nl (laatste schooljaar)


Download ppt "1 Regionaal Samenwerkingsverband VO MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College 26 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google