De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infoavond Praktijkonderwijs Maandag 24 februari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infoavond Praktijkonderwijs Maandag 24 februari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Infoavond Praktijkonderwijs Maandag 24 februari 2014

2 Praktijkonderwijs Indeling van de avond: Wat is Praktijkonderwijs?
Hoe is dit in Weert georganiseerd? Wat gebeurt er allemaal in Weert op dit moment? Hoe begeleiden wij uw zoon/dochter op Het Kwadrant Hoe meldt u zich aan?

3 Wat is Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs voor leerlingen die moeilijk kunnen leren. ong. 3 jaar leerachterstand in basisonderwijs 2 van de 4 leergebieden, (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) IQ tussen 55-80 Mate van sociaal emotionele problematiek (faalangst, prestatie-motivatie en emotionele instabiliteit)

4 Wat is Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs laat de leerling groeien tot een zelfstandig jong volwassene die om kan gaan met zichzelf, de ander, wonen, werken, burgerschap, en vrije tijd. Bij Praktijkonderwijs ontvang je certificaten en een schooldiploma, geen VMBO diploma. We bereiden je voor op: Arbeid (vrije sector of beschermd) werken als assistant bij…, of Entreeopleidingen (huidige niveau 1 - wel F2 kunnen halen) diploma met of zonder doorstroomrecht. Opstroom VMBO-LWOO (tijdens fase 1/2, wel F2 kunnen halen)

5 F1 of F2 = referentiekaders taal en rekenen
Vanuit Den Haag zijn voor alle scholen richtlijnen voor taal en rekenen vastgelegd. Alle leerlingen moeten een bepaald niveau (F2) halen, anders krijgen ze geen vmbo of mbo diploma. Basisschool = F1 t/m 12 jaar – 6 jaar onderwijs Praktijkonderwijs = F1 t/m 18 jaar – 12 jaar totaal onderwijs VMBO = F2 t/m 16 jaar – 10 jaar totaal onderwijs MBO niveau 1/entreeopleiding= F2 - Duur van opleiding 1 jaar.

6 Praktijkonderwijs Klassengrootte 10 -15 leerlingen,
afhankelijk van leeftijd en traject. Groep heeft vaste coach. En is aanspreekpunt voor leerling én ouders. Iedere leerling werkt volgens een persoonlijk plan, wat minimaal twee maal per jaar wordt besproken en bijgesteld, samen met leerling en ouders. , 152 leerlingen.

7 Praktijkonderwijs In de onderbouw (fase 1 en 2.1) verplicht
vakkenpakket op eigen niveau, bedoeld om kennis te laten maken met diverse facetten van diverse beroepen, gekoppeld aan theorievakken Vanaf fase 2.2 voorbereiding op werk door middel van stage. eerst op school (interne stage) via (ATC) naar externe stage. Fase 3 gericht op uitstroom met externe stage.

8 Praktijkonderwijs volgend jaar…
Ontwikkelingen binnen Praktijkonderwijs Weert Maakt leren steeds persoonlijker (IOP), Koppeling naar Magister, zodat ouders en leerlingen ook digitaal kunnen meekijken Hoe kunnen we de praktijk in fase 3 flexibeler en breder aanbieden? Van passie naar praktijk Kleinschaligheid waarborgen

9 Praktijkonderwijs Toenadering voor leerlingen naar de ‘echte’ wereld
ATC Arbeids Training Centrum (fase 2 leerlingen) Bij de Risse ProPunt Buitenschoolse vrijetijdsbesteding door school en punt welzijn Sligro 2e fase leerlingen 3 per jaar een week ‘s avonds helpen (intensief) De pot schaft bovenbouw leerlingen koken voor betalende docenten, gestart per

10 Praktijkonderwijs ATC / Arbeids Training Centrum
Onderdeel van het lesprogramma Van beschermd oefenen naar meer open oefenen Samenwerking met Rissegroep / Horizon, Gemeente Weert Zeer breed aanbod aan oefeningen, trainingen en mogelijkheden voor stage en opleiding Leerlingen dienen dit goed te doorlopen voordat ze naar de reguliere externe stage kunnen in fase 2.2.

11 Praktijkonderwijs Arbeids Trainings Centrum (ATC)

12 Praktijkonderwijs Sligro

13 Praktijkonderwijs Begeleiding van uw zoon of dochter op Het Kwadrant
Coach – leerling – ouders - team Overleg met collega’s, informeel Handelingsplan, IOP (individueel ontwikkelings plan) Coachingsgesprekken Leerlingbespreking Ouderavonden, reflectiegesprekken

14 Praktijkonderwijs Overleg met de zorgcoördinator Inbreng in het zorgteam Inbreng in het zorg-adviesteam Inbreng in PCL (permanente commissie leerlingenzorg)

15

16 trainingen Vast op het rooster voor iedereen Sociale vaardigheden
Rots en Water Indien nodig Faalangsreductietraining Omgaan met agressie Coaching door Punt Welzijn Creatieve therapie

17 Praktijkonderwijs Hoe meldt u zich aan?
Tijdens de aanmelddagen van 25 en 26 maart 2014 op Het Kwadrant U wordt voor een persoonlijke afspraak uitgenodigd door Nicole Geelen of Manon Evers Intakegesprek van ± 1.5uur waarin de eerste afspraken gemaakt worden Het Kwadrant vraagt gegevens op bij de school van herkomst en doet een aanvraag voor plaatsing Praktijkonderwijs

18 Praktijkonderwijs Vragen?

19 Mevr. N. Geelen en Mevr. M. Evers
Praktijkonderwijs Bedankt Voor uw Aandacht Mevr. N. Geelen en Mevr. M. Evers


Download ppt "Infoavond Praktijkonderwijs Maandag 24 februari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google