De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de scholen - Gelegenheid tot het stellen van vragen - BOVO op de Bras: naar aanleiding van de jaarplanning wordt u meegenomen door het schooljaar

3 Bovo jaarplanning 2013-2014

4 BOVO team • Marilyn de Kruijff • Charissa van Delden • Lot Peeters • Angèle Wigbers • Marjan van Rijn

5 Voorlichting schoolverlaters 09-10-2013 4 e werktijd

6 METEN - Cognitieve vaardigheden: Drempelonderzoek Cito LVS tot nu toe aangevuld met de gegevens uit de Cito toetsen M8 afname in januari 2014 - Capaciteiten (CAP) NIO (Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau) of……..

7 Wij doen niet mee aan de cito eindtoets die wordt afgenomen in de rest van Nederland van 11-02 t/m 13-02-2014

8 DREMPELONDERZOEK Afname bij alle schoolverlaters: - In de week van 7 oktober 2013 zoveel mogelijk tijdens de reguliere taal- rekenlessen (evt. nog week van 14-10) - Uitslagen spelen een rol bij advisering, geen aparte terugkoppeling

9 CAPACITEITEN ONDERZOEK Afname bij alle schoolverlaters “zonder geldig IQ cijfer” - NIO.. (of Wisc) - ? november 2013 - Locatie: op school

10 SOCIAAL EMOTIONEEL ONDERZOEK Indien nodig: afname z.s.m. na 12-12-2013 - Aanmelden vóór 12-12-2013 - Voor een enkele schoolverlater wellicht - Locatie nog niet bekend

11 PLAATSINGS CRITERIA Alle VO-scholen zetten hun plaatsingscriteria uiterlijk op 01-11-2013 op de website van hun school

12 SCHOOLADVIES Totstandkoming Het schooladvies wordt mondeling medegedeeld: -Tussen 09-12 en 19-12-2013 -In een apart adviesgesprek met de schoolverlaters en hun ouders - Door de mentoren van de schoolverlaters

13 OPEN DAGEN VO In de periode van 06-01-2014 t/m 14-03-2014 - Voor alle schoolverlaters en ouders - Op alle scholen voor VO in de regio

14 AFSCHEID Praten met de schoolverlaters over hun ideeën voor hun afscheid en Aankondiging Meesterproef op 08-01-2014

15 AANMELDINGS FORMULIER Alle leerlingen met het advies PRO en VMBO met Lwoo ontvangen een aanmeldingsformulier 17-01-2014

16 AANMELDINGSPERIODE 1e Aanmeldingsperiode voor leerlingen met advies PRO en VMBO met Lwoo 18-01-2014 t/m 21-03-2014 Bij VO-Scholen die over dit type onderwijs beschikken

17 AANMELDINGS FORMULIER Alle leerlingen met het advies VMBO-HAVO- VWO ontvangen een aanmeldingsformulier 24-01-2014

18 AANMELDINGSPERIODE 1e Aanmeldingsperiode voor leerlingen met advies VMBO- HAVO- VWO 25-01-2014 t/m 21-03-2014 Bij VO-Scholen die over dit type onderwijs beschikken

19 KENNISMAKING Kennismakingslesjes VO op VO- scholen in onze directe omgeving We zullen uit het aanbod een keuze maken Januari 2014

20 VOORLICHTING Lessen seksuele en relationele vorming Voor de schoolverlaters Januari- februari- maart 2014

21 LOTING De uitslag van eventuele loting wordt bekend gemaakt uiterlijk op: 28-03-2014

22 PLAATSINGSBESLUIT VO- scholen stellen ouders in kennis: Plaatsingsbesluit PRO- VMBO met Lwoo-VMBO- HAVO- VWO wordt aan ouders medegedeeld uiterlijk op 28-03-2014

23 2e AANMELDINGS PERIODE Start 2e Aanmeldingsperiode: Voor alle leerlingen die nog nergens een plekje hebben gevonden Vanaf 31-03-2014 (op volgorde van binnenkomst) t/m 17-04-2014

24 Alle leerlingen zijn geplaatst UITERLIJK 24-04-2014

25 VOORLICHTING psyché educatie mbt verslavingen door Wendy van Zon Maart 2014

26 “De warme overdracht” Gegevens uitwisselen met VO-scholen binnen de regio “Den Haag” op de uitwisselingsmarkt in juni 2014 Soms vragen VO-scholen buiten de regio “Den Haag” om het uitwisselen van gegevens in juni 2014

27 KENNISMAKING kennismakingsdagen VO scholen voor toekomstige brugklassers van 25-06-2014 t/m 27-06-2014 voor schoolverlaters op hun nieuwe VO-school

28 Meesterproefpresentatie Tijdens het portfolio ophaalfeestje op 27-06-2014 voor de eigen ouders tot ongeveer 17.00 uur Na 15.00 uur voor iedereen die dit wil zien Schoolverlaters zijn er tot het eind!!!

29 SPORTEN Sportolympiade voor Haagse schoolverlaters Info: www.haagseschoolsportolympiade.nlwww.haagseschoolsportolympiade.nl 17-06-2014 Rij- en begeleidings OUDERS!!!!!

30 AFSCHEID Afscheidsweek start op 14-07-2014 Voor alle Braskinderen Afscheidsavond op 16-07-2014 Voor de schoolverlaters hun ouders en het team van de Bras

31 BELANGRIJKE PUBLICATIES Regionale Bovo procedure en een waardevolle powerpoint: site www.bovohaaglanden.nl www.bovohaaglanden.nl Na 1 januari 2014: * De Wegwijzer van de gemeente Den Haag- Voorburg/Leidschendam- Rijswijk * De Brugzak met VO-scholen van Lucasonderwijs *Folders van de verschillende VO-scholen in de brievenbus

32 Ondertekenen Wilt u niet weglopen voordat u het toestemmingsformulier voor de NIO hebt ondertekend


Download ppt "Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google