De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland september 2013

2 Voortgezet Onderwijs en voorzieningen SWV VO Waterland d.d.september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

3 Praktijkonderwijs • Type leerlingen – IQ tussen 55 en 80 – Moeite met sociale situaties en reflectie – Beperkte schoolse vaardigheden, • Vakken gericht op de arbeidsmarkt • Na 6 jaar stromen leerlingen door naar de arbeidsmarkt • Sluit af met een diploma • Toelating uitsluitend met RVC-beschikking Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

4 Vmbo algemeen • Duur is 4 jaar • Algemene vakken zoals Nederlands en Engels • Overige vakken verdeeld over sectoren Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw en Techniek Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

5 Vmbo Basisberoeps gerichte leerweg • Type leerlingen – IQ tussen 81 en 91 • Vak aanbod is zeer praktisch, eventueel leer- werktrajecten • Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 1 of 2 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

6 Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg • Type leerlingen – IQ tussen 92 en 96 • Praktische vakken • Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 3 of 4 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

7 Vmbo Gemengde Leerweg • Type leerlingen – IQ tussen 97 en 104 • Combinatie van theoretische en praktische vakken te kiezen in sectoren • Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 3 of 4 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

8 Vmbo Theoretische Leerweg (Mavo) • Type leerlingen – IQ tussen 97 en 104 • Uitsluitend theoretische, algemene vakken • Na 4 jaar doorstroom naar Mbo 3 en 4 of naar 4 Havo Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

9 Vmbo-B/K/T LWOO • IQ 75 t/m 90 • Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. – Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. • Vak inhoud is vergelijkbaar met regulier Vmbo • Meer aandacht voor leerlingen • Invulling afhankelijk van school • SG W.J. Bladergroen heeft gespecialiseerde afdeling voor kwetsbare LWOO leerlingen Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

10 Havo • Type leerlingen – IQ tussen 105 en 113 • Theoretische, algemene vakken • Na 5 jaar doorstromen naar Hbo of met overgangsbewijs 3-4 Havo naar Mbo niveau 3-4 of 5 Vwo Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Brugklas Mavo/Havo : Onderbouw Havo:

11 Vwo • Type leerlingen – IQ boven 114 • Theoretische, algemene vakken • Na 6 jaar doorstroom naar universiteit of Hbo Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

12 Gymnasium en TweeTalig Onderwijs • Vakken op Vwo-niveau, echter: – Gymnasium biedt Latijn en/of Grieks – TTO biedt vakken in het Engels • Vwo-advies geeft geen automatische toegang tot TTO of Gymnasium, voor beide leerstromen moet sprake zijn van aantoonbare aanvullende sterke vaardigheden waaronder tenminste vaardigheden op gebied van taal • Doet een groot beroep op schoolse vaardigheden en kennis Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

13 • Purmerend, onderdeel van Clusius College Noord- Holland • Vmbo Basis, Kader en Gemengde Leerweg • 635 leerlingen in 2011 • Biedt LWOO, opleidingen gericht op agrarische sector Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

14 • Volendam • VMBO Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg, Havo, Vwo • 1517 leerlingen in 2011 • Rooms-Katholieke grondslag Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

15 • Monnickendam, onderdeel van ZAAM Interconfessioneel Onderwijs • Vmbo-t en Havo/Vwo-onderbouw • 188 leerlingen in 2011 • Leerlingen werken met laptop Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

16 • Edam, onderdeel van Atlas College Hoorn • Vmbo Basis, Kader, Theoretisch, Mavo, Mavo/Havo- onderbouw (tot en met leerjaar 2) • 673 leerlingen in 2011 • Vakcollege, gericht op bouw, metaal of ICT, sportstroom

17 • Purmerend en onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Vmbo-onderbouw Basis, Kader, Theoretisch met LWOO, extra leerjaar onderbouw, Praktijkonderwijs, AKA-opleidingen niveau 1, Internationale SchakelKlas • 361 leerlingen in 2011 • Kleine groepen, praktijkgericht, aandacht voor vaardigheden en zorg Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

18 • Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Mavo en Mavo/Havo • 593 leerlingen in 2011 • Dalton-onderwijs, 75 minuten les, digitaal lesmateriaal, kunst-, sport-, voetbal- en wetenschapsklas Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

19 • Purmerend en onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Mavo en Mavo/Havo • 458 leerlingen in 2011 • Interconfessioneel, Gaudí-leren waarin veel aandacht voor ontwikkelen talenten en samen leren, korte instructie en lange werktijd Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

20 • Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Vmbo Basis en Kader (vanaf klas 1) • Brede programma’s in verschillende sectoren, Leerwerktraject Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

21 • Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Havo, Vwo en TweeTalig Onderwijs • 1046 leerlingen in 2011 • Interconfessioneel, talentgebieden sport, podiumkunsten, Life Science en Internationalisering Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

22 • Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep • Havo, Vwo en Gymnasium • 1701 leerlingen in 2011 • Talentgebieden Sport, Kunst en Science, inzet van studybuddys Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

23 Voortgezet Speciaal Onderwijs • Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vanwege lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsbeperkingen • Algemeen Vormende Vakken, bv Nederlands, Geschiedenis en wiskunde op Vmbo-niveau • Kleinere groepen, veel structuur, gespecialiseerde docenten en zorg • Doorstroom naar Mbo, maar ook regulier onderwijs • Uitsluitend toegang met indicatie/ToeLaatbaarheidsVerklaring Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

24 College Purmerend • Purmerend, onderdeel van Altra onderwijs & jeugdhulp met locaties in Amsterdam, Zaandam, Waterland, Amstelland en de Meerlanden. • Vmbo-t, mbo niveau 1 • 67 leerlingen in 2011 • Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen • Kleine groepen • Specialistische docenten en hulp Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

25 • Purmerend en onderdeel van Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs • Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen: IQ <55 of; IQ tussen 55 en 70 én beperking in de onderwijsparticipatie blijkend uit leerachterstand/ geringe zelfredzaamheid/ verbale interactie/sociale omgang • Kleine groepen • Specialistische docenten en hulp Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

26 Bovenschoolse voorzieningen Vo voor leerlingen uit regulier VO • ReboundTop Tijdelijke ‘time out’ plaats (max 50 schooldagen) voor leerlingen met als doel terugkeer naar regulier onderwijs • Herstart Tijdelijke plaats (6 weken) voor langdurig thuiszittende leerlingen met als doel herstel van het schoolritme waarna terugkeer naar regulier onderwijs • Op de Rails Tijdelijke plaats (max 12 maanden) voor leerlingen die een gevaar zijn voor zich zelf en/of de omgeving maar waarvan nog niet vast staat dat er sprake is van problematiek waarvoor een plaatsing op speciaal onderwijs op lange termijn aangewezen is. Doel is terugkeer naar regulier onderwijs Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

27 Dagbesteding • Voor personen met verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking • Dagactiviteitencentrum, intern leerwerkbedrijf, extern leerwerkbedrijf of begeleid werken • AWBZ-indicatie is nodig Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling


Download ppt "Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google