De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan veranderend passend onderwijs Bertil Boshuizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan veranderend passend onderwijs Bertil Boshuizen."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan veranderend passend onderwijs Bertil Boshuizen

2 Bekostiging ▪Hoeveel geld heb ik dan? ▪Wie hebben het geld nodig? ▪Waar moeten en kunnen we het aan besteden? ▪Wie beslist daarover? www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 2

3 Nu SWV VO Inkomsten: ▪Regionaal zorgbudget (€ 227) ▪Rebound middelen (€ 93) beide per VMBO 3 en 4 leerling ▪Eventuele (gemeentelijke) subsidies e.d. Uitgaven: ▪Alle activiteiten van het SWV www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 3

4 ▪Middelen LWOO en PRO naar scholen + € 4.200 per leerling ▪Systematiek blijft zo (vooralsnog) > zoeken naar integrale aanpak! ▪Landelijk wordt budget bevroren, dus bedrag per leerling kan dalen ▪Projecten Herstart en Op de Rails ▪Bekostiging VSO www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 4 Nu overig V(SO)

5 Inkomsten: ▪€ 372 per leerling VMBO 3-4 = budget lichte extra ondersteuning = bestaand geld reg.ZB, Rebound, H/OdR ▪€ 357 per leerling VO, = nieuw budget zware extra ondersteuning ▪Eventuele (gemeentelijke) subsidies e.d. www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 5 Straks SWV Passend Onderwijs

6 Uitgaven: ▪Alle bestaande activiteiten van ’t SWV ▪De extra bekostiging van lln. op VSO cluster 3 en 4 scholen (ondersteuningsbekostiging) ▪De ondersteuning van lln. die vroeger een rugzak cl. 3 en 4 hadden ▪Indicering (voorheen REC) www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 6 Straks SWV Passend Onderwijs

7 Rugzakken ▪Nu AB-deel en school-deel ▪Op AB-deel wordt 57% bezuinigd ▪School-deel ongewijzigd ▪Geld niet meer naar school, maar naar SWV ▪Landelijk VO 1,6%, Koers VO 1,04% www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 7

8 Aantal leerlingen in ons samenwerkingsverband: 50.029 Deelname PrO/LWOO: 7.622 (=15,24%, landelijk 13,17%) Deelname VSO: 1.596 (=3,19%, landelijk 3,35%) LGF: 521 (=1,04%, landelijk 1,64%) Kengetallen per 1 oktober 2010 www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 8

9 Voorbeeld school - indicatief ▪500 leerlingen ▪5 rugzakken = 1% ▪5000 euro per leerling (waarvan 1000 euro ambulante begeleiding) ▪Bij LWOO 3500 per leerling ▪Tot juli 2015 verplichte afname ambulante begeleiding www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 9

10 Kenmerken 1.Geld volgt de leerling 2.Indiceren van extra onderwijsbehoeften is nodig 3.Leerling met extra onderwijsbehoeften heeft andere waarde voor de school dan leerling zonder extra onderwijsbehoeften Leerling model www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 10

11 Kenmerken 1.SWV heeft coördinerende en inkoopfunctie betreffende opvangvoorzieningen en ambulante begeleiding (bijvoorbeeld als VSO ambulante begeleiding aanbiedt) 2.SWV kan ook aanbieder zijn Expertisemodel www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 11

12 Schoolmodel Input Kenmerken 1.Verdeling van middelen op basis van heldere criteria 2.Elke leerling levert de school geld op www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 12

13 Schoolmodel Throughput Kenmerk 1. Gericht op handelen in de school, uitgevoerde zorg/profiel www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 13

14 Kenmerk 1.Opbrengsten staan centraal Schoolmodel Output www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 14

15 Wat mag en moet? ▪Passend Onderwijs veel beelden, verwachtingen. ▪De (concept) wet - minister ▪Het referentiekader – VO RAAD ▪Concept ondersteuningsplan – Koers VO – januari 2013 ▪Voor 1 november 2012 juridische constructie-besturen ▪Afspraak over route ondersteuningsplan – besturen ▪Opdrachten uitwerking inhoud – besturen www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 15

16 Opdrachten werkgroepen ▪September 2012 – bijeenkomst directies vo en vso ▪April 2012 – start werkgroepen ▪Maart 2012 - inschrijven werkgroepen www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 16

17 Werkgroepen ▪Dekkend netwerk – schoolondersteuningsprofiel ▪Dekkend netwerk – kwaliteit en basisondersteuning ▪Herpositionering ambulante begeleiding ▪Toegang VSO ▪Toewijzing onderwijszorg ▪Zorgplicht ▪Onderwijs-jeugdzorg/gemeente www.koersvo.nldirectienetwerk maart 2012 17


Download ppt "Samenwerken aan veranderend passend onderwijs Bertil Boshuizen."

Verwante presentaties


Ads door Google