De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

[Titel bijeenkomst] [Datum] Presentatie door: [naam]

Verwante presentaties


Presentatie over: "[Titel bijeenkomst] [Datum] Presentatie door: [naam]"— Transcript van de presentatie:

1 [Titel bijeenkomst] [Datum] Presentatie door: [naam]

2 In deze presentatie  Aanleiding en doelstellingen Vensters PO  Uitleg over Vensters  Meedoen met Vensters PO

3

4

5

6

7

8 Waarom Vensters PO?  Grote belangen  1.650.000 leerlingen  187.000 personeelsleden  3.300.000 ouders/verzorgers  7.500 scholen  Budget 9,5 miljard euro  Grote verantwoordelijkheid

9 Emancipatie funderend onderwijs  Lumpsum  Bestuur aanspreekpunt Inspectie  VO-raad/PO-Raad  Goed Bestuur/Goed Onderwijs OiC: regie bij het ministerie Vensters: regie bij de scholen

10 Opzet Vensters PO  Van én voor de scholen/besturen  Sector presenteert zichzelf op uniforme wijze  Koppeling informatie uit centrale (DUO) en decentrale bronnen  Betrouwbaar en genuanceerd  Heldere presentatie beschikbare informatie  Minder administratieve lastendruk

11 Doelstelling Instrument waarmee scholen en besturen:  Organisatie professioneler kunnen besturen  Opbrengstgerichter kunnen werken  Verantwoording kunnen afleggen aan belanghebbenden  Informatie kunnen geven voor schoolkeuze

12 Aanhaken bij Vensters VO  Eén benadering voor het funderend onderwijs  Sectorale verwantschap Praktische voordelen:  Tijdsbesparing  Beperken van kosten  Voortbouwen op successen  Hergebruik van technische infrastructuur

13 SchoolVenster (nu)  Voor de website van de eigen school  Basis voor dialoog met belanghebbenden Management Venster (nu)  Voor gebruik binnen de school en door bestuur  Opbrengstgericht werken en sturen op kwaliteit Schoolkeuze Venster (later)  Voor ouders die basisschool kiezen voor kind  Profilering Verschillende Vensters

14 Scholen ontwikkelen Vensters  Programmacommissie  Werkgroepen  Centrale indicatoren  Decentrale indicatoren  Opbrengstgericht werken  (V)SO/SBO  Eindtoets  Pilots

15 Betrokken partijen  DUO, OCW, Inspectie van het Onderwijs  Ouderorganisaties en gemeenten  Wetenschappelijke experts  PO-Raad opdrachtgever  Stichting Schoolinfo uitvoerder

16 Tijdpad Project

17

18 Pilotscholen testen eerste centrale indicatoren  Aantal leerlingen  Algemene gegevens van de school  Kenmerken personeel  Marktaandeel en voedingsgebied  Toezichtarrangement Inspectie  Score op waarderingskader Inspectie/Schooladvies type vervolgonderwijs  Eindresultaten (eindtoets) Stand van zaken

19 (V)SO/SBO traject Aanleiding  Onderwijsaanbod breed  Diversiteit leerlingen en methodieken groot Reeds gedaan  Onderzoek ITS  Regionale bijeenkomsten

20 Werkgroep (V)SO/SBO  Bepalen bruikbaarheid indicatoren Vensters PO  Uitwerken aanvullende indicatoren  Onderzoeken benchmarkmogelijkheden

21 Meer info?  Vensters PO Magazine  www.vensterspo.nl www.vensterspo.nl  Nieuwsbrief


Download ppt "[Titel bijeenkomst] [Datum] Presentatie door: [naam]"

Verwante presentaties


Ads door Google