De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? Opbrengsten LOB-doorstroompilots.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? Opbrengsten LOB-doorstroompilots."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? Opbrengsten LOB-doorstroompilots

2 Inhoud college Opzet van de pilots Resultaten en opbrengsten van de pilots Leerpunten en tips

3 Aanleiding Actief LOB-beleid op veel scholen, maar: ook actieve scholen hebben vaak weinig zicht op de verdere schoolloopbaan van hun leerlingen directies zijn nog te weinig betrokken Directies en besturen zouden graag meer zicht krijgen op wat er gebeurt met hun oud-leerlingen in het vervolgonderwijs

4 Doel LOB-doorstroompilots VO-scholen en besturen inzicht geven in de doorstroom van hun leerlingen Indicatoren o initiële doorstroom: naar welke vervolgopleidingen o tussentijds beeld: blijven, switchen of uitval o eindresultaat (diploma) Kijken wat doorstroomcijfers betekenen voor beleid: kwaliteitsverbetering LOB? Input voor landelijke ontwikkelingen

5 Werkwijze pilots 1)Startgesprek: wat zijn de doorstroomvragen? 2) DUO levert gegevens, Oberon maakt conceptrapportage 3)Interpretatiegesprek: cijfers interpreteren en aanknopingspunten voor LOB formuleren 4) Definitief rapport en afsluitende bijeenkomst

6 Resultaten Initiële doorstroom naar HBO, havo-leerlingen school X In totaal zijn er 162 havo-leerlingen, waarvan 142 geslaagden. Van deze geslaagden zijn 117 leerlingen naar het hbo gegaan, 2 leerlingen zijn naar het mbo gegaan, 14 hebben het bekostigd onderwijs verlaten en 9 zijn in het voorgezet onderwijs gebleven.

7 Resultaten Niet-switchen, switchen en uitval na twee jaar School Z

8 Resultaten eindresultaat School ZZ na 4 jaar

9 Opbrengsten pilots (1) Scholen en besturen hebben inzicht in de doorstroom en het succes van hun leerlingen in het vervolgonderwijs Verwachtingen toetsen aan werkelijkheid Doorstroom wordt sluitend in beeld gebracht Lange termijn succes komt in beeld Door meerdere cohorten worden trends zichtbaar

10 Opbrengsten pilots (2) De doorstroomcijfers geven aanknopingspunten voor het LOB-beleid LOB-maatregelen nemen om knelpunten doorstroom aan te pakken Actie ondernemen met het team Banden met het vervolgonderwijs aanhalen

11 Leerpunten Let op: ‘veel uitval = slechte LOB’ gaat niet op Doorstroomcijfers verzamelen is een hele klus. Ook vertaalslag nodig. Doorstroomcijfers zijn beter te interpreteren als er benchmarkgegevens zijn Doorstroomcijfers zijn beter te interpreteren met aanvullende gegevens (bijv. alumni-onderzoek)

12 Goed nieuws Landelijke indicator Doorstroom komt eraan! Geeft mogelijk antwoord op (een deel van je) doorstroomvragen Benchmarkgegevens (?)

13 Zelf aan de slag – voorbeeld doorstroomplan 1. Wie betrekken? Vooraf te bepalen Niet alleen decanen Met kleine groep beginnen 2. Doorstroomvrag en Uitgangspunt: je eigen beleid 3. Cijfers verzamelen Landelijke indicator Doorstroom Gegevens lokaal/ regionaal Gegevens vervolg- opleidingen Aanvullend onderzoek? 4. Analyse (samen) Cijfers presenteren Discussie: interpretatie en gevolgen voor LOB 5. Verbeterplan Doelen formuleren Activiteiten benoemen Rollen en verantwoordelijk- heden vastleggen Planning


Download ppt "Hoe vergaat het mijn leerlingen in het vervolgonderwijs? Opbrengsten LOB-doorstroompilots."

Verwante presentaties


Ads door Google