De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring en Evaluatie opbrengstgericht LEA-beleid Anne Luc van der Vegt en Eelco van Aarsen Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda 20 januari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring en Evaluatie opbrengstgericht LEA-beleid Anne Luc van der Vegt en Eelco van Aarsen Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda 20 januari."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring en Evaluatie opbrengstgericht LEA-beleid Anne Luc van der Vegt en Eelco van Aarsen Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda 20 januari 2011

2 Opzet 1.Introductie 2.Wat en waarom monitoring en evaluatie? 3.Doelen en indicatoren formuleren 4.Bronnen 5.Organisatie van monitoring en evaluatie 6.Stappenplan Lea en Monitoring en Evaluatie

3 Wat is monitoren en evalueren? Lea en Monitoring en Evaluatie Monitoren: Het systematisch volgen van maatschappelijke ontwikkelingen ten behoeve van het beleid. In principe met behulp van kengetallen. Evalueren: Het waarderen van toestanden of processen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van monitorgegevens)

4 Waarom monitoren en evalueren? Lea en Monitoring en Evaluatie Om vast te stellen of uw lokaal beleid effectief is, op koers ligt of dat er bijstellingen nodig zijn. Niet om (jaarlijks) telefoonboeken vol statistische informatie op papier te krijgen, maar om resultaten uit te wisselen, te beoordelen en op basis daarvan beleid bij te sturen.

5 Landelijke tendens LEA en gevolgen voor M&E Opbrengstgericht: van overleg naar (resultaat-)afspraken Voortijdig schoolverlaten OKE-wetgeving Monitorverplichting op onderdelen Lea en Monitoring en Evaluatie

6 Beleidsrijke monitoring en evaluatie Lea en Monitoring en Evaluatie Beleidsrijk: Welke doelen heeft het beleid? In welke indicatoren is dit uit te drukken? Welke bronnen zijn er voor die indicatoren? Wat zeggen de uitkomsten over het gevoerde beleid? Wat betekenen de uitkomsten voor toekomstig beleid?

7 Opdracht: doelen formuleren en indicatoren kiezen Lea en Monitoring en Evaluatie

8 Doelen LEA-onderwerpen: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Voortijdig schoolverlaten (VSV) Zorg Brede school Lea en Monitoring en Evaluatie

9 Doelen en indicatoren op 3 niveaus 1.Proces b.v. betere samenwerking tussen LEA-partners, doorgaande lijn in het onderwijs (overdracht) 2.Output b.v. gebruik van voorzieningen (brede school), groter bereik (VVE) 3.Outcome b.v. leerlingresultaten, toegenomen professionaliteit Lea en Monitoring en Evaluatie e

10 Bronnen en instrumenten Lea en Monitoring en Evaluatie

11 Basisregister Onderwijs (BRON) OCW: Cijfers en Feiten (www.onderwijsincijfers.nl)www.onderwijsincijfers.nl Inspectie: kwaliteit scholen (http://toezichtkaart.owinsp.nl)http://toezichtkaart.owinsp.nl CBS Statline (http://statline.cbs.nl )http://statline.cbs.nl CBS Jeugdmonitor (http://jeugdmonitor.cbs.nl )http://jeugdmonitor.cbs.nl OCW voortijdig schoolverlaten (www.vsvverkenner.nl )www.vsvverkenner.nl VO-Raad: Vensters voor Verantwoording (www.schoolvo.nl )www.schoolvo.nl Nji: Zat-ontwikkeling (www.zat.nl )www.zat.nl Lea en Monitoring en Evaluatie Websites Tweewekelijkse levering van gegevens 4-23 jarigen aan gemeenten, bruikbaar voor leerlingenadministratie

12 Landelijke bronnen Bruikbaar als benchmark, o.a.: →Landelijke VVE-monitoring →VSV-cijfers (OCW/DUO) →Cool-cohortstudies Lea en Monitoring en Evaluatie

13 Wat is bruikbaar? Welke aanvullende informatie is nodig? Lea en Monitoring en Evaluatie

14 Monitoring & Evaluatie Oberon (i.s.m. anderen) LEA-basismonitor Verdiepingsmodules VVE Taal- en rekenprestaties (PO en VO) Brede school Overgang PO-VO-MBO Integrale jeugdmonitor Zorg Quickscanmodules Voortijdig schoolverlaten Talentontwikkeling Andere schooltijden Beleidsimpulsen Evaluatie LEA Impuls ‘opbrengstgericht beleid’ Lea en Monitoring en Evaluatie

15 LEA-basismonitor De LEA-basismonitor kunnen gemeente en schoolbesturen zelf uitvoeren, aan de hand van formats van Oberon. Algemeen toegankelijke informatie, aangevuld met eigen gegevens Kernindicatoren: Leerlingenpopulatie Kwaliteit onderwijs (Inspectiebeoordelingen) Deelname VVE Schoolloopbanen Verzuim en voortijdig schoolverlaten Brede school Lea en Monitoring en Evaluatie

16 Organisatie van M&E Lea en Monitoring en Evaluatie

17 Aandachtspunten bij monitoring en evaluatie ‘Brede’ stuurgroep/werkgroep M&E, i dealiter met betrokkenen van de verschillende partijen (gemeente + scholen + … + …) Keuze tussen zelf uitvoeren of laten uitvoeren Maak waar mogelijk gebruik van bestaande informatie (eventueel landelijke benchmark) Besteedt aandacht aan privacy-vraagstukken – Persoonsgegevens – Instellingsgegevens – Wet Openbaarheid van Bestuur Lea en Monitoring en Evaluatie

18 Stappenplan 1.Besluit tot M&E in LEA-overleg 2.Stel M&E-plan op (gezamenlijk) 3.Uitvoering 4.Rapportages (‘Lokale Staat van het Onderwijs’) 5.Discussie, beoordeling en acties 6.Evaluaties Lea en Monitoring en Evaluatie


Download ppt "Monitoring en Evaluatie opbrengstgericht LEA-beleid Anne Luc van der Vegt en Eelco van Aarsen Landelijke conferentie Lokale Educatieve Agenda 20 januari."

Verwante presentaties


Ads door Google