De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop LEA conferentie Oberon, 5 november 2008 Van overleg naar afspraken naar resultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop LEA conferentie Oberon, 5 november 2008 Van overleg naar afspraken naar resultaten."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop LEA conferentie Oberon, 5 november 2008 Van overleg naar afspraken naar resultaten

2 Van GOA en OK-beleid naar LEA’s VVE VSV Brede School ZIOS Overlegverplichting OAB Taalbeleid? Onderwijskwaliteit Gezamenlijke verantwoordelijkheid en/of gezamenlijke belangen Partners in Lokaal Onderwijsbeleid

3 Grote risico’s aan ‘gelijkwaardige verhoudingen’  geen besluitvorming  geen eindverantwoordelijke  geen doorzettingsmacht  geen controle-mogelijkheden  geen sancties

4 Daarom:  ga duidelijke doelen formuleren, resultaatafspraken maken  spreek af om te monitoren, elke partij stelt gegevens beschikbaar  formuleer een sobere set van kernindicatoren

5 Gebruik van LEA-monitoring en - evaluatie  overall-rapportage voor ‘Stuurgroep LEA’ (managementrapportage), jaarlijks  gebruik door specifieke werkgroepen  evalueer 1x per jaar: bijeenkomst met terugblik en vooruitblik Onderdeel van het LEA-beleid:

6 Handvatten en instrumenten voor M&E  Op komst:- evaluatie-instrumenten; - basismonitorhandvatten  Zie “De LEA-monitor, een voorbeeldenrapportage’.

7 Landelijk beleid Beweging van overleg naar resultaten:  VSV  Zorg?  VVE?

8 Doel : Van overleg naar afspraken naar resultaten in de onderwijspraktijk

9 LEA-monitoring en –evaluatie Roelof Beek 5 november 2008

10 6 november 2008Roelof Beek 1. Aansluiten bij landelijke jeugdmonitor. 2. Aansluiten bij provinciale jeugdmonitor.

11 6 november 2008Roelof Beek Thema’s 1. Demografie 2. Gezondheid en Welzijn 3. Veiligheid en Criminaliteit 4. Onderwijs 5. Arbeid

12 6 november 2008Roelof Beek Nulmeting: De stand van zaken m.b.t. de jeugd van 0-24 jaar

13 6 november 2008Roelof Beek Instellingen die mee zouden moeten werken: GBA en LPA Bureau Jeugdzorg AMW JGZ / GGD Politie / openbaar ministerie Schoolbesturen en scholen Peuterspeelzalen en Kinderopvang CWI / UWV CBS

14 6 november 2008Roelof Beek Gebruik een sobere set van indicatoren die vergelijkbaar zijn met landelijk en provinciaal bekende gegevens.

15 6 november 2008Roelof Beek Wat levert dit op? Beginsituatie met betrekking tot bevolkingsontwikkeling Een beeld van de gezondheid en het welzijn van de groep 0-24 De veiligheidssituatie in de verschillende wijken/dorpen en een beeld van de voorkomende criminaliteit

16 6 november 2008Roelof Beek Wat levert dit op? Een situatieschets van voorschoolse voorzieningen en onderwijs in de gemeente en per schoolbestuur deelname aan vve in peuterspeelzalen en ko taal/leesprestaties Rekenprestaties deelname aan sbo uitstroom naar het v.o. per afdeling deelname aan het derde leerjaar v.o. per afdeling uitstroom naar mbo/hbo/wo voortijdig schoolverlaten Schoolverzuim sociaal emotionele problematiek in p.o. en v.o.

17 6 november 2008Roelof Beek Wat levert dit op? Een beeld van de jeugdwerkeloosheid leeftijd van de werkloze jeugd opleidingsniveau duur van de werkloosheid

18 6 november 2008Roelof Beek Beleidskeuzes op basis van de 0-meting Samen met de partners op de jeugdagenda. Welke problemen zijn het meest pregnant? Kiezen voor enkele thema’s en die goed aanpakken. Formuleer duidelijke doelen. Maak resultaatafspraken.

19 6 november 2008Roelof Beek Gebruik instrumenten van de 0- meting voor evaluatie en monitoring Overall-rapportage voor de stuurgroep jeugd. Gebruik door specifieke werkgroepen. Evalueer 1 x per jaar: bijeenkomst met terugblik en vooruitblik. Overweeg de beleidskeuzes op basis van de nieuwste gegevens.


Download ppt "Workshop LEA conferentie Oberon, 5 november 2008 Van overleg naar afspraken naar resultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google