De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdracht Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk- ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdracht Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk- ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs)"— Transcript van de presentatie:

1 Opdracht Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs)

2 Stappenplan taakafbakening WOTs benoemen geldstromen
vaststellen gebiedscriteria voor geldverdeling over de wijken concreet verdelingsproces registratie en monitoring

3 1 Taakafbakening WOTs ruim  afgebakend Wat stop je erin?
pilot met brede, open aanpak gebruik van MKBA-inzichten staan teamleden los of vast van hun reguliere instellingen?

4 2 benoemen geldstromen werk & inkomen  reintegratie, uitkeringen,
armoedemiddelen wijkontwikkeling  wijkbudgetten voor participatie, wijkaccommodaties, veiligheid/politie jeugd & onderwijs  jeugdzorg, leerlinggebonden financiering zorg & welzijn  WMO/AWBZ, maatschappelijke opvang externe baathouders  zorgverzekeraars, woning- corporaties, buurteconomie/ ondernemers, bewoners

5 3 Vaststellen gebiedscriteria
demografisch (vergrijzing, eenoudergezinnen) sociaal-economisch (inkomen, opleiding) gebruikmaking regeling (stapelingsmonitor) kosten gezondheidszorg (gegevens zorgverzekeraars) gezondheid en zelfredzaamheid (enquetes)

6 4 concreet verdelingsproces aandachtspunten:
populatiebekostiging  andere vormen centrale regie bij gemeente  regie vanuit wijk (inclusief monitoring) geld van andere partijen, bijv. zorgverzekeraars samenhang met andere budgetten (buiten zorg, andere partijen) afstemming met instellingen m.b.t. inkoop regionale uitwerking (met name m.b.t. kleinere gemeenten)

7 5 registratie en monitoring
goed registreren en monitoren (wat, waarom, hoe)

8 Verbinding met andere projecten
participatie buitenruimte Maak gebruik van elkaars (vrijwilligers)netwerk nuttige dagbesteding van WOT klanten kan bestaan uit vrijwilligerswerk bij de groenvoorziening

9 Outcome sturing problematiek die WOT signaleert kan op brede scholen worden aangepakt; problematiek die brede scholen signaleren kan worden aangepakt door een WOT elkaar adviseren m.b.t. monitoring en begroting

10 Virtuele gemeente Ons vraagstuk (taakafbakening WOTs en outcome monitoring) kunnen wij inbrengen op het platform van de virtuele gemeente. Hierdoor kunnen andere gemeenten, bedrijven en burgers meedenken.


Download ppt "Opdracht Processtappen formuleren om te komen tot afbakening van geldstromen rond wijk- ondersteuningsteams (WOTs of sociale wijkteams SWTs)"

Verwante presentaties


Ads door Google