De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mensen maken de wijk Herijking wijkgericht werken Wim Kemp Wethouder voor welzijn, onderwijs, cultuur en wijkontwikkeling 10 december 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mensen maken de wijk Herijking wijkgericht werken Wim Kemp Wethouder voor welzijn, onderwijs, cultuur en wijkontwikkeling 10 december 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Mensen maken de wijk Herijking wijkgericht werken Wim Kemp Wethouder voor welzijn, onderwijs, cultuur en wijkontwikkeling 10 december 2010

2 INHOUD PRESENTATIE Aanleiding herijking wijkgericht werken Visie en kaders wijkgericht werken Wijkgericht werken als cyclisch proces Organisatorische inbedding ‘Donderberg’

3

4 Aanleiding Wmo: leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken Keuze huidige aandachtswijken gedateerd (20 jaar geleden) Uitbreiding andere wijken zonder bestuurlijk kader of visie

5 Visie en kaders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Strategische visie Roermond 2020 Visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen

6 Visie en kaders Leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken De wijk als sociaal systeem Problemen en kansen bewoners staan centraal Duurzame ontwikkeling door zelforganiserend vermogen van de wijk te ontwikkelen en versterken Burgerschapszin: eigen verantwoordelijkheid voor woon- en leefomgeving

7 Wijkgericht werken Instrument om samen met bewoners, wijkpartners en andere betrokken organisaties te komen tot een optimale leefbaarheid en sociale samenhang in alle wijken in Roermond

8 Wijkgericht werken als cyclisch proces Analyse: wat is er aan de hand? Planontwikkeling Planuitvoering Monitoring Evaluatie

9

10 Analyse: wijkprofielen aandachtspunten Eenduidige grenzen wijk/buurt; aansluiten bij beleving bewoners Ruimte voor verschillende buurten Flexibel raamwerk: maatwerk per wijk Co-productie met bewoners/ondernemers en organisaties in de wijk

11 Wijkprofielen: indicatoren Korte wijkbeschrijving (ligging, ontstaan, opbouw, buurten) Wonen Leren en opgroeien Werk en inkomen Integratie Veiligheid Welzijn en Zorg

12 Uitvoering, monitoring en evaluatie Beheers- aanpak Preventieve aanpak Strategisch niveau strategisch wijkoverleg (inclusief bewonersbijeenkomst) strategisch wijkoverleg bewonersbijeenkomst Tactisch niveau wijkberaad Uitvoerend niveau wijkrondgang wijkpresentatie wijkrondgang wijkpresentatie

13 Rollen en verantwoordelijkheden Bewoners: Meedenken, adviseren, samenwerken Geen formele beslissingsbevoegdheid Wijkorganisaties: spilfunctie richting bewoners en andere betrokkenen in een wijk

14

15 Gemeente: faciliteren en stimuleren zelforganiserend vermogen Wijkpartners : Faciliteren en stimuleren zelforganiserend vermogen Elkaar kennen, afstemmen en samenwerken  één wijk, één plan

16 Donderberg Intentieovereenkomst om te komen tot een wijkontwikkelingsplan Donderberg Wijkontwikkelingsplan Donderberg Wijkaanpak ‘Duurzaam Verbinden’ Bestaande maatregelen (o.a. ik, jij, wij, wijk Donderberg aan zet).


Download ppt "Mensen maken de wijk Herijking wijkgericht werken Wim Kemp Wethouder voor welzijn, onderwijs, cultuur en wijkontwikkeling 10 december 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google