De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederland participatieland? Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil Mini-conferentie Bloemendaal 16 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederland participatieland? Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil Mini-conferentie Bloemendaal 16 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Nederland participatieland? Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil Mini-conferentie Bloemendaal 16 oktober 2013

2

3 Nederland participatieland? Wmo als operatie om zorgstelsel te behouden Vier routes: 1.Meer eigen verantwoordelijkheid bij zorgvragers 2.Geen recht op zorg, maar beleidsvrijheid gemeenten 3.Efficientieslag door aanpak op lokaal niveau 4.Meer ‘civil society’

4 Route ‘civil society’ -Zorgvragers moeten eerst een beroep doen op hun omgeving -Prestatieveld 1: ‘Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken’ -Prestatieveld 4: ‘Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers’

5 Visie Wmo op samenleving • Visie landelijke kaderwet:  Maakbaarheid?  Marktvertrouwen?  Optimisme over zorgzaamheid samenleving?  Ondoordachte aannames? • Vrijheid gemeenten voor eigen beleid  verschillende lokale visies

6 Aanname Sociale samenhang in buurten Informele zorg ?

7 Meer sociale samenhang  meer zorg?

8 • Mensen participeren niet in ‘de samenleving’, maar in specifieke sociale verbanden (geen c.v., maar diverse warmtebronnen) • Elk sociale verband heeft eigen doelen en regels • Participeren gebeurt met een specifieke motivatie • Participeren is het invullen van een specifieke rol in een specifieke context • Niet alle sociale verbanden gericht op zorg

9 Elk sociaal verband eigen doel en regels

10 Sociale samenhang  zorg? Sommige sociale verbanden Informele zorg

11 Casus 1: buurt • Buurt: geen ‘sociaal verband’, maar plek waar evt. wel sociale verbanden gevonden kunnen worden • Niet vanzelfsprekend gericht op zorg • Regels in buurten beperken zorg juist

12 Regels in buurt beperken zorg • Buren gericht op prettig wonen, elkaar geen overlast bezorgen • Buren willen wel iets doen voor elkaar:  Het liefst praktische, woongerelateerde dingen  Liever niet structureel  Zolang er nog geen professionele hulp is  Op basis van wederkerigheid

13 Regels in buurt beperken zorg • Buren: zelfredzaam zijn = 1.zelf oplossingen zoeken 2.incl. een beroep doen op voorzieningen, 3.als dat niet lukt beroep op familie, vrienden, buren • Wmo: zelfredzaam zijn = 1.zelf oplossingen zoeken, 2.beroep doen op familie, vrienden, buren, 3.als dat niet lukt beroep op voorzieningen doen

14 Aanname Sociale samenhang in buurten Informele zorg ?

15 Aanname Sociale samenhang in buurten Informele zorg X Behoud dorpsschool Groen- voorzieningen Verkeers- veiligheid

16 Niet de buurt, maar sociale verbanden • Mensen kiezen zelf hun verbanden • Met een bepaald doel • Dat doel kan zorg zijn (maar is dat niet altijd) • Niet zomaar te beïnvloeden van buitenaf • Daarom: sluit aan bij wat mensen willen en waarop bestaande verbanden gericht zijn • Twee goede voorbeelden: ‘Jij + Ik = Wij’ en ‘Present’

17 Voorbeeld 1: Jij + Ik = Wij • Samenwerking welzijn + zorg (Travers Welzijn + RIBW IJsseloevers) in Zwolle Zuid • O.b.v. vraaggerichtheid, ‘wijk’gerichtheid, eigen kracht, wederkerigheid • Resultaat: div. initiatieven waar ‘weerbaar’ en ‘kwetsbaar’ elkaar ontmoeten: Pluktuin, Keuken van Zuid, kledingwinkeltje ‘Op-nieuw!’

18 Voorbeeld 1: Jij + Ik = Wij

19 Voorbeeld 2: Stichting Present • Brug tussen groepen (bedrijven, gezinnen, kerken) en mensen die hulp kunnen gebruiken • O.b.v. ‘aanbod’ = talenten, interesses van de vrijwilligers • Resultaat: positieve ervaringen met vrijwillige inzet, inzicht in eigen mogelijkheden voor vrijwillige inzet, ervaring van wederkerigheid

20 Voorbeeld 2: Stichting Present

21 Stimuleren participatie: do’s en don’ts • NIET: niet bij voorbaat inzetten op buurtniveau voor bevorderen sociale samenhang • WEL: uitgaan van bestaande verbanden, intrinsieke motivatie = de eigen kracht van de samenleving • NIET: bewoners vragen te participeren in overheidsdoelen • WEL: aansluiten bij eigen doelen en initiatieven bewoners


Download ppt "Nederland participatieland? Dr. Ir. M. (Marja) Jager-Vreugdenhil Mini-conferentie Bloemendaal 16 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google