De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO en de kerken. Perspectief  Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in.  Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO en de kerken. Perspectief  Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in.  Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid."— Transcript van de presentatie:

1 WMO en de kerken

2 Perspectief  Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in.  Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid diende het volk te beschermen.  Voor een flink deel nam het taken van de kerk / diaconie over. WMO en de kerken

3  Waarom nieuwe keuzes?  Financien –mensen ouder en zorg kost meer  Minder mensen van 65- - zorgenden  Zorg te veel op afstand gestuurd  Veel aanbod – veel regels  Zorgvragers leunen te veel op de zorgenden WMO en de kerken

4  In notedop  Nieuwe bijstandswet  Jeugdzorg – lokaal georganiseerd  Thuiszorg – lokaal georganiseerd en met nieuwe (strengere) regels  Deel AWBZ – voorziening – uit AWBZ en lokaal WMO en de kerken

5

6  Wat weten we?  Ws (!) ingangsdatum 1 jan 2015  Zeker minder geld dan nu beschikbaar!  Wetgeving in Den Haag nog niet afgerond  Lokaal al wel druk met voorbereiden bezig  Op zoek naar nieuwe verbanden! WMO en de kerken

7

8

9  Wat merken we ervan:  Wat kun je zelf doen?  Wat kan je familie / netwerk doen?  Welke algemene voorziening is inzetbaar  Moet er individueel aanbod gedaan worden. WMO en de kerken

10

11  Wat merken we er van?  Minder snel hulp beschikbaar  Meer beroep op familie / mantelzorg of netwerk (waaronder kerk)  Meer vraag naar vrijwillige hulp aan de naaste (eigenschap die dicht bij christen-zijn ligt) WMO en de kerken

12  Wat kunnen diakenen doen?  Goed contact met andere kerken  Overleg met overheid / college / adviesraad  Bewust worden van ontwikkeling (schakel kennis uit gemeente in!)  Toerusten gemeenteleden WMO en de kerken

13  Wat kunnen gemeenteleden doen?  Kleine diensten aan de naaste  Concreet Woord en Daad dichtbij verbinden  Als groep/kring dienstbaar zijn – samen/klus  Vanuit de eigen kerk – open staan voor…. WMO en de kerken

14  Samenwerken!  Tussen kerken  Stichting Present  Inloophuis  Voedselbank  Praktische Hulpdienst  Mantelzorg ondersteuning WMO en de kerken

15  Vragen?  Voorbeelden delen!  Suggesties doen… WMO en de kerken

16  De gemeente heeft nog geen contact met ons opgenomen. Dat laten we nog maar even zo…  De gemeente liet niets van zich horen, daarom hebben we een gesprek met het college aangevraagd om onze rol te kunnen spelen. WMO en de kerken

17  Wij zetten actief in op kleine klussen in de buurt – uitgelezen kans om ook te evangeliseren.  We zijn betrokken bij de praktische hulp- dienst, maar daar zijn minder kansen voor ons als getuige. WMO en de kerken

18  We zoeken naar een koppeling tussen de bezinning in de kringen en wat kunnen we doen-in-de-buurt.  Door meer aandacht voor diaconaat en burenhulp kan de bezinning en verdieping bij gemeenteleden minder worden. WMO en de kerken

19


Download ppt "WMO en de kerken. Perspectief  Begin vorige eeuw – overheid stelt sociale wetten in.  Troelstra wilde dat er meer sociale wetgeving zou komen; de overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google