De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een christelijke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een christelijke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’."— Transcript van de presentatie:

1

2 Een christelijke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder is er welkom. Een gevarieerd publiek van gelovigen, van nog- niet-gelovigen, van niet-gelovigen en van anders gelovigen. Een duidelijk pedagogisch project, waarin de evangelische opdracht vorm krijgt, geeft de richting aan bij het samen school maken.

3

4

5

6 herwerkte visie voor basisonderwijs buitengewoon onderwijs secundair onderwijs

7 - zorg voor alle schoolactoren (ook leerkrachten…) - diversiteit bij leerlingen, personeel, ouders: christen, anders-gelovig, niet-gelovig daarom: - verscheidenheid in aanbod - verplichtende activiteiten én vrijwillig aanbod

8 -geïntegreerde pastoraal: - niet los van de rest van het schoolgebeuren - belang van een visie op pastoraal (gekaderd in het pedagogisch project van de school) - pastoraal is de verantwoordelijkheid van allen ‘pastor’ (herder): mensen zorgzaam nabij zijn én daarin laten aanvoelen hoe God mensen zorgzaam nabij is én hoe wij een ‘opdracht’ hebben om zorgzaam elkaar nabij te zijn -pastorale animatiegroep (i.p.v. werkgroep) als stuwende kracht hierbij: belang van een breed samengestelde groep

9 Fundamenteel Fundamenteel zijn: -de loyale medewerking van directie en alle personeelsle- den aan de realisatie van het schooleigen opvoedingsproject (én de schoolidentiteit) -de aanwezigheid van christenen onder hen: mensen die bewust streven naar een christelijke levenswijze in de verscheidenheid van de schoolgemeenschap, in een geest van openheid, samenwerking en dialoog met alle mensen van goede wil -een “dragende” groep mensen die de pastoraal ter harte neemt, de school bevraagt, inspiratie aanreikt en mede vorm geeft aan het opvoedingsproject

10 Wezenlijk Wezenlijk is een gedifferentieerd aanbod in vier domeinen: -elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming binnen de school en de mogelijkheden benutten tot verbondenheid met de bredere (geloofs)gemeenschap -zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf -bezinnen, bidden en levens-nabij vieren -levensecht getuigen van het Woord van God

11 doelstellingen 1.Volwassenen en jongeren laten kennismaken met christelijk geloven. 2.De christelijke inspiratie voeding geven. 3.Kansen tot beleving geven. 4.De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven.

12 volwassenen én jongeren laten kennismaken met christelijk geloven Dit vraagt een open houding die vertrekt van wat aanwezig is aan authentieke geloofskennis en -ervaringen om in dialoog deze ervaringen en kennis te verdiepen binnen het kader van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs.

13 de christelijke inspiratie voeding geven Dit vraagt vorming die kansen biedt om te groeien in geloof: herbronning, reflectie, verdieping, dialoog en gebed.

14 de christelijke inspiratie voeding geven -ruimte en tijd scheppen voor fundamentele vragen -met elkaar de binnenkant delen rond fundamentele belevingen -met elkaar het gelovige spoor verkennen -het pedagogisch project tegen het licht van de christelijke inspiratie houden

15 kansen tot beleving geven Dit vraagt ruimte, doorheen het leven en werken van elke dag en op bijzondere momenten, die een bewuste innerlijke ervaring mogelijk maakt.

16 kansen tot beleving geven -mensen op school gaan op een bepaalde manier met elkaar om… hierdoor getuigen zij van hun mens en christen zijn - een school is een netwerk van relaties… alle vormen van verbondenheid kunnen kansen zijn om te getuigen van mens en christen zijn

17 De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven De innerlijke gedrevenheid zoekt een weg naar buiten. In alles kunnen er zich kansen en momenten voordoen om de christelijke inspiratie te uiten.

18 De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven -elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming -zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf -bezinnen, bidden en levens-nabij vieren -levensecht getuigen van het Woord van God

19 Denken verkent de christelijke visie van waaruit we werken. Waar staan we voor? Doen brengt die visie in de eigen schoolcontext in praktijk. Waar gaan we voor en wat is werkbaar voor iedereen? Denken en doen gebeuren bij voorkeur in dialoog. Hoe verhalen we aan elkaar dat Jezus ons in denken en doen bezielt met respect voor de aanwezige diversiteit? OPTIMUM NASCHOLINGSPROJECT

20

21 www.kobrugge.be/pastoraal


Download ppt "Een christelijke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’."

Verwante presentaties


Ads door Google