De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs
enkele klemtonen

2 Elementen van visie In juli 1996 als basis voor leerplannen door de bisschoppen aanvaard De context: een geseculariseerde en gepluraliseerde samenleving, globalisering,levensbeschouwelijke verscheidenheid Binnen deze context groeien kinderen op…

3 Vraagt om een dynamische visie op het vak RK godsienst
Identiteitsopbouw van kinderen verdiepen In communicatie met de kinderen (en kinderen onderling) Verschillende integratie en impact : van kennismaken tot gelovend (mee)beleven

4 Een schoolvak In alle netten (behalve werkplan godsdienst voor kleuteronderwijs) ‘Leren’ : veel meer dan kennis opdoen. Leerlingen begeleiden om te groeien in kennis, vaardigehden en attitudes

5 Doel van het vak RKG In de basisschool: kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit Kinderen helpen om zelf te groeien naar een eigen en verantwoorde beslissing inzake geloven en leven. Gedegen kennismaking met het christendom om te kunnen dieper nadenken over de eigenheid en de originaliteit van het christelijk geloof Communicatieve vaardigheden ivm levensbeschouwing

6 Inhoud van het vak Alledaagse ervaringen
Geloofservaringen in bijbelverhalen en in levensverhalen van christenen vandaag Jezus Christus leren kennen,God op het spoor komen, leren wat voor christenen de kracht van de Geest betekent Gestalte geven aan het evangelie in de kerk, in gebed, liturgie en sacramenten Gesprek met andere godsdiensten en levensbeschouwingen (leren aan en van elkaar)

7 In een communicatieproces
Vanuit de maatschappelijke nood om op te voeden tot volwassenen die met pluraliteit kunnen omgaan. Wisselwerking leerlingen, leerkracht en leerinhoud (woord-woord-Woord) Vraagt om een sfeer van vertrouwen en veiligheid

8 Levensbeschouwelijke en religieuze groei
Binnen de identiteitsgroei 4 belangrijke componenten: A: fundamtele bestaansconditie: basisvertrouwen - mogelijkheden en beperkingen B: verbondenheid met zichzelf, anderen, gemeenschappen, natuur en cultuur C: groeien in gevoeligheid voor goed en kwaad D: openkomen voor symboliek: geloofstaal, rituelen, vieringen

9 Hoe levensbeschouwelijke en religieuze groei bevorderen?
In de kleuterschool: per belangstellingscentra werken aan één of meerdere componenten; het godsdienstaanbod zoveel mogelijk integreren In buitengewoon onderwijs: een project uitwerken door aan één of meerdere componenten te werken In lager onderwijs: in elke cyclus komt elke component minstens één maal aan bod. Door de uitwerking van het onderwerp levens-beschouwelijke groei van kinderen stimuleren

10 Keuze van de onderwerpen
vanuit identiteitsopbouw van kinderen én met kansen tot zin-geving van eigen ervaringen. om christelijk geloven en symboliek te verkennen (D-component)

11 Elk onderwerp is uitgewerkt met 3 of 4 doelen met telkens Kern en Uitbreiding Je kan systematisch 1 doel vinden rond ervaringen en belevingen van kinderen 1 doel rond verscheidenheid in samenleving, religies e.d. 1 doel rond christelijk geloven

12 Flexibel te gebruiken Gespreid over 2 jaar 10 onderwerpen, zelf in een schooljaar te plaatsen Integratiekansen met lessen kerkelijk jaar Integratiekansen met lessen Wero en muzische vakken verhalencyclus

13 Flexibel te gebruiken Binnen elk onderwerp kan de leerkracht de volgorde van de doelen zélf bepalen Vanuit de handboeken moet de vertaling naar DEZE kinderen nog gemaakt worden maw nog meer vanuit en met de kinderen werken door het leerproces bewuster te kiezen

14 Welk leerproces bevordert levensbeschouwelijke groei ?
Wat komt de klas binnen ? Het kind in zijn wereld Christelijke visie op levensbeschouwelijk en religieus groeien Het kind in zijn levensbeschouwelijke en religieuze groei Communicatie tussen de kinderen, inhoud, leerkracht, bijbel,…

15 Fasen in het leerproces
Fase 1: verkennen en aanknopingspunten zoeken (assimilatie) Fase 2: verdiepen en confronteren (accommodatie) Fase 3: verwerken en integreren - verwerken - verankeren - integreren (groep) en individueel oriënteren

16 Doel van dit leerproces
…gericht op levensbeschouwelijke en religieuze groei: identiteit groepsvorming handelingsbekwaamheid

17 Didactiek De visie op levensbeschouwelijke groei en leerproces vragen om communicatieve werkvormen. Kinderen kansen geven om op een actieve manier aan hun eigen identiteitsgroei én levensbeschouwelijke groei te werken.

18 Didactiek Kinderen ernstig nemen met hun vragen bijvoorbeeld vragen van 5-6 jarigen ivm dood en leven na de dood. Uiteraard telkens op hun niveau behandelen. De vraag teruggeven ‘Wat denk je zelf’? Een gelovig antwoord geven en durven doorvragen. Gericht op een symbolisch omgaan met geloofstaal.

19 Cognitieve geloofsstijlen (post-kritische geloofsschaal)
Letterlijk Letterlijk geloof Externe kritiek Objectivisme Geloof Ongeloof Post-kritisch geloof Relativisme Tweede naiviteit Subjectivisme Symbolisch

20 Leerkrachtstijl De leerkracht als begeleider van dit leerproces
Nood aan een ontmoetende leerkrachtstijl Kunnen omgaan met levensbeschouwelijke verscheidenheid Verdieping nastreven (durven doorvragen) Professionaliteit Authenticiteit gevraagd….

21 Gelovige leerkracht Dimensies van godsdienstigheid:
1. Kennisdimensie: inhoud kennen 2. Affectieve dimensie : persoonlijk betrokken 3. Ethische of morele dimensie 4. Symbolische dimensie: rituele of liturgische dimensie van een godsdienst 5. Groepsdimensie of structurele dimensie

22


Download ppt "Voorstelling leerplan godsdienst kleuter- lager en buitengewoononderwijs enkele klemtonen."

Verwante presentaties


Ads door Google