De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september-oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september-oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september-oktober 2010

2 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker2 Inhoud tweede bijeenkomst Bijsluiter raamplan RK-godsdienst (afwerken) Didactische modellen Verwachtingen Toelichting oefening tegen volgende week

3 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker3 Concrete werkwijzen om met leerplan aan de slag te gaan 1. Uitgaan van actualiteit of van wat in belangstellingsfocus van de klasgroep ligt – cf. In de Kijker op Thomas 2. Terrein als diamant.

4 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker4 Raamplan … http://www.youtube.com/watch?v=myq8upzJDJc Joshua_Bell_vioolspeler_T.pps

5 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker5 Raamplan …. ‘toehoorders’ ? ‘artiest’? Zorg voor pedagogisch-didactische grondopties

6 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker6 Pedagogisch-didactische grondopties 1. Eerbied voor de persoon van de leerling Beginsituatie Persoonlijk beoordelingsvermogen bevorderen Uitdaging tot reflexiviteit 2. Gerichtheid op plurale context

7 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker7 Pedagogisch-didactische grondopties 3. De rijkdom en kracht van het christelijk geloven Narratief Aandacht voor het schone Plaats van sacramenten, gebed en liturgie

8 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker8 Pedagogisch-didactische grondopties 4. Een communicatief proces Diverse perspectieven: biografisch, maatschappelijk, christelijk narratief- hermeneutisch, beroep Eigen didactiek Realisme Optie van de school Samen leren

9 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker9 Pedagogisch-didactische grondopties 5. Ruimte voor actualiteit 6. Sleutelrol voor de leraar: GSM-functie Getuige Specialist moderator

10 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker10 Aan de slag met het raamplan Raamplan: utopisch? (ou topos) of ‘een goede plek’ (eu topos)? Lucaanse horizon: ‘mensen van de weg’ Tegelijk: Rondpunt vs ‘een weg gáán’ Met vallen en opstaan

11 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker11 Raamplan: achteraf - noodzakelijk kwaad? Twee bewegingen in praktijk: 1. Landen in raamplan (cf. van wat leeft in actualiteit of in de klasgroep – cf In De kijker op Thomaswebsite) 2. Vertrekken vanuit raamplan

12 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker12 Doelstelling Minimaal: Leerplan open. Maximaal: raamplan = uitgangspunt en ‘boost’ voor verdiepende en verbredende lespraktijk.

13 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker13 Eén van de vele wegen om met leerplan aan de slag te gaan. Individueel of in groep de ‘omgeving’ van een terreindoel verkennen om het lesproject te oriënteren: een simulatie.

14 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker14 1. Simulatie met focus op ‘omgeving’ - uitzoomen en inzoomen 3 BSO Terreindoel (blz 134) : “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen” Uitzoomen: Wat is de krachtige leer- en onderwijsomgeving die het raamplan biedt aan dit concreet terreindoel ?

15 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker15 Onmiddellijke omgeving van terreindoel: Terreinomschrijving: ‘Wat geeft je leven? Bronnen van leven. (naast: ‘Waar sta je nu in je leven? Identiteit’). Beginsituatie van leraar en lln in BSO + tav dit terrein. Blikopener: rijkdom van christelijk geloof in leerproces binnen brengen

16 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker16 Terreindoel: De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen Blikopener : “Geef mij van dat water dan zal ik geen dorst meer hebben” Terreinomschrijving Wat geeft levenskracht? Waarom spreekt Jezus mensen aan? Geluk is ánders, niet van mij. Beginsituatie : algemene zaken: doe-lln, beeld, openheid, band met leven, rol van lr & terreinspecifieke zaken: wie dorst heeft zoekt naar bronnen – grenzen van geluksbrengers doen verlangen Onmiddellijke omgeving van het terreindoel

17 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker17 Uitzoomen op krachtige leer- en onderwijsomgevingen voor TD: “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen” Tweede graad: Accent in leerlijn: Confrontatie: Wat doet christelijke verhaal met de lln? Kerndoelen 2. levensvragen ontdekken en opnemen 4. In het evangelie sleutels om te leven aanwijzen 5. openstaan voor en omgaan met andersheid, (…) 6. durven zoeken naar de eigen –ook gelovige- identiteit (…) 1.terreindoel 2.terrein 3.kerndoelen

18 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker18 Uitzoomen op krachtige leer- en onderwijsomgevingen voor TD: “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen” Basisdoelen voor SO: Openstaan voor en inzien wat christelijk geloven kan betekenen in een wereld die radicaal pluraal ervaren en begrepen wordt en dit 1. vanuit een contextueel uitgangspunt: 2. vanuit een inhoudelijke uitgangspunt: het zinaanbod van het christelijk geloof kennen en plaatsen in de context van levensbeschouwelijke pluraliteit 3. vanuit een psychologisch uitgangspunt (dat de twee vorige insluit) 1.terreindoel 2.terrein 3.kerndoelen 4.basisdoelen

19 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker19 Uitzoomen op krachtige leer- en onderwijsomgevingen voor TD: “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen” Visietekst: Lln christelijk geloof helpen ontdekken in al zijn rijkdom, als bron van leven – op de ‘wijze van de school’: met ernst en degelijkheid – Jezus en de waarde van het christelijk geloof leren kennen als een bron van leven. Pedagogisch-didactische grondopties: (3) rijkdom en kracht van het christelijk geloven (narrativiteit; schone; plaats van sacramenten, gebed en liturgie) (4) communicatief proces – perspectieven die de communicatie voeden: biografisch, maatschappelijk, christelijk narratief-hermeneutisch, beroeps- (6) GSM (G:authenticiteit en geloofwaardigheid) 1.terreindoel 2.terrein 3.kerndoelen 4.basisdoelen 5.Visietekst & grondopties

20 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker20 Uitzoomen op krachtige leer- en onderwijsomgevingen voor TD: “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen” 1.terreindoel 2.terrein 3.kerndoelen 4.basisdoelen 5.Visietekst & grondopties

21 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker21 Wat moeten lln kunnen? “Onder woorden brengen”. Wat moeten de lln onder woorden brengen “De levenskracht van de bron waarvan Jezus leefde” Hoe kan leraar dit leerproces aansturen? Ingrediënten: richtinggevend – niet te ontwijken. Terreindoel Inzoomen op realisatie vanTD: “De levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen”

22 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker22 Inzoomen op realisatie van TD – voorziene ingrediënten Bepaalde Bijbelse figuren als identificatiefiguren Levensvreugde, levenskracht, levensgeluk door te delen Verbondenheid met elkaar en met God Bronnen waar christenen van leven De waterput in de bijbel als bron van leven (Jo 4) Vele vormen van gebed: van bedevaart tot het Onze Vader

23 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker23 Basisdoelen : Openstaan voor en inzien wat christelijk geloven kan betekenen in een wereld die radicaal pluraal ervaren en begrepen wordt. 1.Zich bewust worden van en zich levensbeschouwelijk uitgedaagd weten door de pluraliteit van zinaanbod (levensbeschouwingen) in onze hedendaagse leefwereld en samenleving. 2.Het zinaanbod van het christelijk geloof kennen en plaatsen in de context van levensbeschouwelijke pluraliteit 3.Vanuit het inzicht van het plurale levensbeschouwelijke karakter van het menselijke spreken, denken en handelen, en in dialoog met het zinaanbod van het christelijk geloof in deze context zich rekenschap geven van het eigen levensbeschouwelijk profiel. Kerndoelen tweede graad 1. aantonen dat in een context van pluraliteit individuele en collectieve identiteit een onophoudelijk proces van keuzes maken inhoudt 2. levensvragen ontdekken en opnemen 3. benoemen van elementen die authentieke keuzes mogelijk maken 4. In het evangelie sleutels om te leven aanwijzen 5. openstaan voor en omgaan met andersheid, verschil en conflict 6. durven zoeken naar de eigen –ook gelovige- identiteit en ervoor opkomen Concreet lesproject Beoogd terreindoel 2 de graad: 1 ste jaar - Terrein: Wat geeft je leven? TD 4: “de levenskracht van de Bron waarvan Jezus leefde onder woorden brengen”. Ingrediënten die raamplan als suggestie meegeeft: - de waterput in de bijbel als bron van leven (Jo 4) - levensvreugde, levenskracht, levensgeluk door te delen - verbondenheid met elkaar en met God - Je hart is groter dan je denkt (Mc 14, 3-9) - Mt 8 en 9: Jezus gever van leven Terreinomschrijving: “Als christenen uitspreken wat voor hen bron van leven is, dan hebben ze het over leven vanuit God, sterven om te leven en eucharistie.- Blikopener: Joh 4, 15: “Geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben” Pedagogisch-didactische grondopties Schoolvak 1.Eerbied voor de persoon van de lln 2.Gerichtheid op een (plurale) context 3.De rijkdom en dracht van het christelijk geloven (narrativiteit – aandacht voor het schone - godsdienstonderricht ≠ pastoraal) 4.Communicatief proces met aanwezige en afwezige partners gevoed vanuit 4 perspectieven: biografisch, maatschappelijk, Christelijk, beroep 5.Ruimte voor actualiteit 6.Sleutelrol voor de leraar: GSM. Authenticiteit - geloofwaardigheid

24 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker24 Slot van simulatie: Wat brengt verkenning van de bedding bij voor een lesproject dat TD nastreeft? - Oriënteert + stimuleert - Niet vanzelfsprekend: GSM-functie. Confrontatie met Bijbels verhaal: ingrediënt Joh. 4 - Open benadering - Wat doet christelijk verhaal met de lln? Analyse TD: ‘onder woorden brengen’ - Lln niet tekstgericht Beeldcultuur: kunstwerken: ? Doe-leerlingen: ? Welke suggesties borrelen op om aan een lessenreeks te beginnen die dit terreindoel beoogt?


Download ppt "Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september-oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google