De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatietekst voor de parochiecatechese

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatietekst voor de parochiecatechese"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatietekst voor de parochiecatechese
in de Nederlandse kerkprovincie (2009) Een impuls voor de parochiecatechese Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

2 Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam
Wat is het voor tekst? Beleidsdocument van de Nederlandse bisschoppen Oriëntatietekst, d.w.z. geen blauwdruk, maar richtingwijzer. Het geeft een aantal gezamenlijke oriëntaties voor de catechese In de bisdommen en locale parochies moeten deze oriëntaties uitgewerkt worden Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

3 Doel van de oriëntatietekst?
“Nieuwe zuurstof” geven aan de parochiecatechese in Nederland Dit vanuit “een grote sense of urgency”: parochiecatechese is topprioriteit Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

4 Een vernieuwde catechese(1)
Korte analyse van de cultuur: Centraal staat de zoektocht naar de eigen spiritualiteit, die de mens, vanuit zichzelf, a la carte, samenstelt. Uitdaging en kans voor de parochiecatechese! Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

5 Een vernieuwde catechese (1)
Van een nieuw zelf-verstaan van kerk-zijn naar een vernieuwde catechese. De Kerk is in deze wereld gezonden om te dienen. De bestaansreden van de Kerk is de verkondiging van het evangelie in woord en daad. Om een missionaire kerk te zijn is het nodig dat wij als gelovigen eerst zelf ontdekken wat ons geloof inhoudt! (innerlijke herbronning) Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

6 Een vernieuwde catechese (1)
Van cultuurkerk naar missionaire kerk  omslag in denken over catechese nodig! “Oude” parochiecatechese (er is al een geloofsachtergrond, catechese bij met name sacramenten) functioneert nog wel, maar voldoet niet meer. “Nieuwe” parochiecatechese (weinig geloofsachtergrond, weinig aandacht hiervoor in gezin en school): evangelisch-missionaire manier van catechese geven, die “oude” catechese aanvult en vernieuwt. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

7 Inhoudelijke ankerpunten(2)
Catechese als initiatie: iemand binnenleiden in het leven, de relatie met Christus, het leven als christen. Het is een voortdurend op weg gaan met Christus. Catechese is dus nooit af! Kern hiervan is de passie en opstanding van Jezus  Paasmysterie, hiermee verbonden in de doop. Pedagogisch model dat aansluit bij hedendaagse mensen. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

8 Inhoudelijke ankerpunten(2)
Ad 1) Catechese als initiatie: “Christus als het leven zelf laten ontdekken: dat is de belangrijkste uitdaging voor de catechese vandaag. Geloven heeft ten diepste te maken met een beweging naar het leven dat in Christus is. Parochiecatechese wil dit leven aanwezig brengen. Zij wil mensen uitnodigen om steeds voller christen te worden, hen die onderweg zijn ondersteunen in hun geloof en mogelijkheden tot verdieping aanreiken” (De glans van Gods woord), p. 29 Oriëntatietekst. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

9 Inhoudelijke ankerpunten(2)
Een geïntegreerde catechese: catechese is geen eiland, maar heeft een natuurlijke band met liturgie (vieren), diaconie (dienen) en spiritualiteit (leven/zijn). Bijv. liturgie: liturgisch jaar vormt leidraad voor catechese, deelname aan liturgie versterkt catechese en omgekeerd. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

10 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Een levende kerkgemeenschap ontwikkelen als voorwaarde voor een vernieuwde catechese. Samen een gemeenschap vormen. Catechese is verantwoordelijkheid van hele christelijke gemeenschap, niet alleen van de priesters of catecheten. Belangrijk dat gemeenschap uitnodigend en verwelkomend is. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

11 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Ad 1) Een levende kerkgemeen- schap ontwikkelen als voorwaarde voor een vernieuwde catechese. Welk verlangen is er bij jou m.b.t. de eigen kerkgemeenschap? Wat is je droom? Welk verlangen is er met elkaar? Hoe kan onze parochiegemeenschap meer levend worden? Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

12 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Eerste verkondiging of pre-catechese als permanente uitdaging in alle geledingen van de catechese. Het geloof verkondigen voor mensen die dit nauwelijks kennen. Uitnodigende en missionaire stijl en met takt en geleidelijkheid. Taal van het hart (eigen getuigenis) Informatie verstrekken over het geloof Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

13 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Ad 2) Eerste verkondiging of pre- catechese als permanente uitdaging in alle geledingen van de catechese. Wat zijn jouw zegeningen vandaag? Waar heb jij vandaag God ontmoet? Vertel elkaar (kort) je eigen getuigenis. Wat kunnen wij als parochie doen aan eerste verkondiging? Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

14 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Catechese als leren geloven naar het model van het catechumenaat (= traject om nieuwe katholieken binnen te leiden in het geloof) Van veel van deze elementen kunnen we leren, o.a. van de mystagogische catechese, na het ontvangen van een sacrament. Een sacrament is dus geen eindpunt, maar het middelpunt! Belang van permanente catechese. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

15 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4)
Ad 3) Catechese als leren geloven naar het model van het catechumenaat Wat zijn belangrijke stappen of leermomenten geweest op jouw geloofsweg? Hoe kunnen we als parochie (meer) een lerende gemeenschap worden en blijven? Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

16 Doelgroepen en aanpak (4)
Elke doelgroep heeft zijn eigen aanpak nodig! Zie de Oriëntatietekst. Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

17 Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam
Tenslotte… Een impuls voor de Parochiecatechese? Zie ook: werkschema’s voor in de parochies en… aanbevolen materialen (volgende 3 sheets) Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

18 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4) - praktijk
Ad 1) Een levende kerkgemeenschap ontwikkelen: hoe aanpakken? O.a. diverse cursussen: Opnieuw Beginnen, Land van Geloven, Alpha cursus en CaFE cursus Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

19 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4) - praktijk
Ad 2) Eerste verkondiging of pre-catechese: hoe aanpakken? Magazines rondom levensvragen O.a. diverse cursussen van het Katholiek Alpha Centrum: o.a. Alpha cursus, CaFE cursus, internetcursus WaaromJezus?-rk Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam

20 Prioriteiten voor de catechese (3) en aanpak (4) - praktijk
Ad 3) Catechese als leren geloven naar model van het catechumenaat: hoe aanpakken? O.a. diverse cursussen en materialen, zie Aanbevolen eerste communieproject en vormselproject Geloofsboek Geloof onder woorden Opzet van kleine groepen om geloof te delen, bijv. met GelovenNu materiaal Afdeling Catechese bisdom Haarlem-Amsterdam


Download ppt "Oriëntatietekst voor de parochiecatechese"

Verwante presentaties


Ads door Google