De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School voor geloofsverdieping – Tweede jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School voor geloofsverdieping – Tweede jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er."— Transcript van de presentatie:

1 School voor geloofsverdieping – Tweede jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk zijn? 3. Kerk in deze wereld: oriëntaties 4. En de andere religies 5. Wie draagt de kerk? II. GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER VERKONDIGING 6. Onder het Woord staan 7. Spreken van God 8. Voor een kerk die aanspreekt III. GOD VERLANGT GEVIERD TE WORDEN. OVER LITURGIE 09. Als mensen vieren 10. Het eigene van christelijke liturgie 11. Sacramenten 12. Eucharistie op zondag IV. GOD VERLANGT GEDAAN TE WORDEN. OVER GELOOFSBELEVING 13.Zie hoe ze elkaar liefhebben 14.Als de kerk niet dient 15.Economie en ecologie 16.Ethische keuzes 17.Relaties en seksualiteit 18.Spiritualiteit en engagement Slotbijeenkomst

2 Dames Heren Samen

3 School voor geloofsverdieping – Tweede jaar – 2008-2009 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er Kerk zijn? 3. Kerk in deze wereld: oriëntaties 4. En de andere religies 5. Wie draagt de kerk? II. GOD VERLANGT GEHOORD TE WORDEN. OVER VERKONDIGING 6. Onder het Woord staan 7. Spreken van God 8. Voor een kerk die aanspreekt III. GOD VERLANGT GEVIERD TE WORDEN. OVER LITURGIE 09. Als mensen vieren 10. Het eigene van christelijke liturgie 11. Sacramenten 12. Eucharistie op zondag IV. GOD VERLANGT GEDAAN TE WORDEN. OVER GELOOFSBELEVING 13.Zie hoe ze elkaar liefhebben 14.Als de kerk niet dient 15.Economie en ecologie 16.Ethische keuzes 17.Relaties en seksualiteit 18.Spiritualiteit en engagement Slotbijeenkomst

4 KERK IN DEZE WERELD ORIENTATIES Lieve De Sutter SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING Weten wat je gelooft 2 e jaar, 3 de bijeenkomst

5 1.Verankerd in God •geloof vraagt een persoonlijke verdieping en verankering in God •Kerk zijn vandaag vraagt een nieuw besef van toebehoren: •Toebehoren aan de kerk → toebehoren aan God •Lid zijn van de kerk → kerk vormen

6 R.Körner: “de kerk lijdt aan kerkisme: een gebrek aan een doorleefde relatie met God”

7 van “ Hoe kunnen we overleven?” naar “ Hoe kunnen we meer leven vanuit God?”

8 ‘Als de Heer het huis niet wil bouwen, vergeefs zwoegen daaraan de bouwers; wil de Heer de stad niet bewaken, vergeefs staat de wachter op wacht. Vergeefs is het dat gij vroeg opstaat, vergeefs dat ge laat pas u rust gunt, dat gij het brood eet der smarten: Hij toch schenkt die Hij liefheeft de slaap. ( Psalm 127)

9 Uitdagingen: –Herbronning: opnieuw leren putten uit de Bijbel en de ervaring van de eerste kerk –Leerscholen van geloof: leren en ervaren wat leven in verbondenheid met God betekent

10 2. Naar een nieuw besef van gemeenschap •Van loketmentaliteit naar projectmentaliteit •MAAR wat bedoelen we als we spreken van gemeenschap •Geen overtrokken gemeenschapsideeën •Geen overdreven inspelen op de hang naar geborgenheid – geen religieuze knuffelhoeken •Geen heimwee naar het gemeenschapsleven van vroeger

11 “Vaak projecteren de Parijzenaars de droom van hun verloren dorp op hun parochiegemeenschap. Daar vinden ze graag, temidden van de maalstromen van de grote stad, de veiligheid van een stabiele groep vrienden, een groep die echter ook snel een besloten kringetje kan worden.” (Kardinaal Lustiger)

12 Parochie: -geen natuurlijk gegeven -zich laten samenroepen -geen spontane verwantschap -geen privé-initiatief van gelijkgezinden -Het is Christus die ons verbindt: Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken

13 Afscheid van een historisch gegroeide vormgeving van parochie Uitdaging: -(her)ontdekking van het wij-gevoel: het is Christus die ons verbindt -voldoende vitale christelijke gemeenschappen: kernen van levend geloof -in verkondiging, liturgie en diaconie moet de band tussen geloof en leven gestalte krijgen -ervaren dat je leven werkelijk anders wordt als God centraal staat.

14 3.Open op de samenleving

15 'Er wordt te weinig op gelet dat er buiten tachtig procent niet-christenen staan die wachten op het evangelie of voor wie in ieder geval het evangelie ook is bestemd en dat we ons niet voortdurend met onze eigen problemen moeten kwellen, maar ons moeten afvragen: Hoe kunnen wij, als christenen, in deze tijd en in deze wereld tot uitdrukking brengen wat we geloven en daardoor deze mensen wat zeggen?' (Zout der aarde, 2005, 157).

16 •De Kerk moet bescheiden maar beslist participeren aan de debatten in de samenleving •De Kerk: niet in haar recht maar op haar plaats •De Kerk spreekt niet vanuit het grote gelijk, maar is wel een volwaardige gesprekspartner in het maatschappelijk debat.

17 Uitdaging: –Zijn we ons als plaatselijke geloofsgemeenschappen voldoende bewust van onze maatschappelijke zending? –Zien we de kerk niet veeleer als een vluchtplaats en niet als een plek van waaruit we gezonden worden?

18 4.Christelijke eigenheid •Om aan het maatschappelijk debat te kunnen deelnemen, moet je wel iets te zeggen hebben! •Christelijk geloof wordt herleid tot: –“ christelijke” waarden –algemene en vage religiositeit

19 Uitdaging: Op zoek naar een evenwicht tussen: • gastvrij onthalen (acceuil) en •een waarachtig christelijk getuigenis (proposer la foi)

20 5.Een levende heenwijzing •Uitstralen naar buiten wat van binnen wordt beleefd •Kerk moet uitstralen dat de ontmoeting met God een mens niet minder maar juist meer mens maakt.

21 “ Wanneer de gist die men in het deeg mengt, niet heel de deeg weet te doordesemen, mag men ze dan nog gist noemen? Wanneer een reukwerk zijn geur niet meer verspreidt onder diegenen die in de buurt daarvan komen, mag men het dan nog echt reukwerk noemen? Zeg niet: ik kan in mijn omgeving niet uitstralen. Als u een christen bent, is het onmogelijk dat u dat niet doet. Wat in de natuur van de dingen geschreven is, duldt geen tegenspraak. Uitstralen staat in de natuur van de christen geschreven. Maak God niet belachelijk! Het zou voor de zon gemakkelijker zijn geen licht en warmte uit te stralen, dan voor een christen…” (Johannes Chrysostomos, + 407)

22 SCHOOL VOOR GELOOFSVERDIEPING Weten wat je gelooft Praktische mededelingen


Download ppt "School voor geloofsverdieping – Tweede jaar – 2010-2011 I. GOD VERLANGT EEN VOLK. OVER DE KERK 1. Kerk in deze wereld: problematisch 2. Waarom moet er."

Verwante presentaties


Ads door Google