De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een katholieke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een katholieke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder."— Transcript van de presentatie:

1

2 Een katholieke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder is er welkom. Een gevarieerd publiek van gelovigen, van nog- niet-gelovigen, van niet-gelovigen en van anders gelovigen. Een duidelijk pedagogisch project, waarin de evangelische opdracht vorm krijgt, geeft de richting aan bij het samen school maken.

3

4

5

6 herwerkte visie voor • basisonderwijs • buitengewoon onderwijs • secundair onderwijs

7 UITGANGSPUNTEN - zorg voor alle schoolactoren (ook leerkrachten…) - diversiteit bij leerlingen, personeel, ouders: christen, anders-gelovig, niet-gelovig daarom: - verscheidenheid in aanbod - verplichtende activiteiten én vrijwillig aanbod

8 -geïntegreerde pastoraal: - niet los van de rest van het schoolgebeuren - belang van een visie op pastoraal (gekaderd in het pedagogisch project van de school) - pastoraal is de verantwoordelijkheid van allen ‘pastor’ (herder): mensen zorgzaam nabij zijn én daarin laten aanvoelen hoe God mensen zorgzaam nabij is én hoe wij een ‘opdracht’ hebben om zorgzaam elkaar nabij te zijn -pastorale animatiegroep (i.p.v. werkgroep) als stuwende kracht hierbij: belang van een breed samengestelde groep

9 Fundamenteel Fundamenteel zijn: -de loyale medewerking van directie en alle personeelsle- den aan de realisatie van het schooleigen opvoedings- project (én de schoolidentiteit) -de aanwezigheid van christenen onder hen: mensen die bewust streven naar een christelijke levenswijze in de verscheidenheid van de schoolgemeenschap, in een geest van openheid, samenwerking en dialoog met alle mensen van goede wil -een “dragende” groep mensen die de pastoraal ter harte neemt, de school bevraagt, inspiratie aanreikt en mede vorm geeft aan het opvoedingsproject

10 Wezenlijk Wezenlijk is een gedifferentieerd aanbod in vier domeinen: -elkaar ontmoeten, werken aan gemeenschapsvorming binnen de school en de mogelijkheden benutten tot verbondenheid met de bredere (geloofs)gemeenschap -bezinnen, bidden en levens-nabij vieren -zich dienstbaar inzetten, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren dichtbij en veraf -levensecht getuigen

11 Nodig zijn Nodig zijn : -de verwevenheid van de christelijke inspiratie in het beleidsvoerend vermogen -de integratie van de christelijke inspiratie in het beleid waaronder een pastoraal beleid -een pastoraal beleid -streven naar de verankering en integratie van de inspiratie in de diverse aspecten van de school als organisatie: de strategische beleidsplannen, het personeelsbeleid, de leiderschapsstijl, de structuren, de systemen en de schoolcultuur.

12 Nodig zijn Nodig zijn : -zorgen voor mensen, tijd, plaats en middelen om de inspiratie kansen te geven in de schoolwerking -de inspiratie beogen tot uiting te brengen zowel in de documenten (opvoedingsproject, schoolwerkplan, schoolreglement…) als in het concrete schoolleven (via de vakken of leergebieden, via de vak- of leergebied- overstijgende initiatieven, via de schoolactiviteiten…)

13 doelstellingen 1.Volwassenen en jongeren laten kennismaken met christelijk geloven. 2.De christelijke inspiratie voeding geven. 3.Kansen tot beleving geven. 4.De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven.

14 volwassenen én jongeren laten kennismaken met christelijk geloven Dit vraagt een open houding die vertrekt van wat aanwezig is aan authentieke geloofskennis en -ervaringen om in dialoog deze ervaringen en kennis te verdiepen binnen het kader van de opdrachtsverklaring van het katholiek onderwijs.

15 de christelijke inspiratie voeding geven Dit vraagt vorming die kansen biedt om te groeien in geloof: herbronning, reflectie, verdieping, dialoog en gebed.

16 kansen tot beleving geven Dit vraagt ruimte, doorheen het leven en werken van elke dag en op bijzondere momenten, die een bewuste innerlijke ervaring mogelijk maakt.

17 De inspiratie voel- en tastbaar maken in het hele schoolleven De innerlijke gedrevenheid zoekt een weg naar buiten. In alles kunnen er zich kansen en momenten voordoen om de christelijke inspiratie te uiten.

18 • Denken verkent de christelijke visie van waaruit we werken. Waar staan we voor? • Doen brengt die visie in de eigen schoolcontext in praktijk. Waar gaan we voor en wat is werkbaar voor iedereen? • Denken en doen gebeuren bij voorkeur in dialoog. Hoe verhalen we aan elkaar dat Jezus ons in denken en doen bezielt met respect voor de aanwezige diversiteit? OPTIMUM

19

20

21


Download ppt "Een katholieke school is geen school van gelovigen, maar een school door gelovigen gedragen. Een katholieke school herken je aan haar ‘open deuren’. Ieder."

Verwante presentaties


Ads door Google