De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming Nieuwe Leerkrachten (in eigen beheer) Assistentie Don Bosco Groot-Bijgaarden Powerpoint van de vorming voor nieuwe personeelsleden over ‘Assistentie’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming Nieuwe Leerkrachten (in eigen beheer) Assistentie Don Bosco Groot-Bijgaarden Powerpoint van de vorming voor nieuwe personeelsleden over ‘Assistentie’"— Transcript van de presentatie:

1 Vorming Nieuwe Leerkrachten (in eigen beheer) Assistentie Don Bosco Groot-Bijgaarden Powerpoint van de vorming voor nieuwe personeelsleden over ‘Assistentie’ die in eigen beheer door Don Bosco Groot-Bijgaarden uitgewerkt werd voor hun team. samen DON BOSCO zijn plaats geven

2 DE ASSISTERENDE STIJLDE ASSISTERENDE STIJL Een manier om jongeren nabij te zijnEen manier om jongeren nabij te zijn

3 AGENDA • 16.30 uur: taart en koffie • 17.00 uur: theoretische kadering 'assistentie‘ • 17.20 uur: brainstorm en gesprek • 19.00 uur: kaas en wijn

4 HET OPVOEDINGSPROJECTHET OPVOEDINGSPROJECT In dialoog met Don BoscoIn dialoog met Don Bosco

5 WAAROM EEN OPVOEDINGSPROJECT?WAAROM EEN OPVOEDINGSPROJECT? • een receptenboek? • een boek met alle antwoorden? • de te volgen doctrine? … een (poging tot) vertaling van de intuïtieve werkwijze van Don Bosco waarin inhoud en stijl door elkaar verweven zijn.

6 WAAROM EEN OPVOEDINGSPROJECT?WAAROM EEN OPVOEDINGSPROJECT? Een kompas met Don Bosco als oriëntatiepunt. Visie op de mens Jongerenbiotoop Teamspirit Organisatie Voordoen-in- dialoog Opvoedingsdoelen

7 DE PREVENTIEVE METHODEDE PREVENTIEVE METHODE Een beroep doen op redelijkheid, hartelijkheid en geloof.Een beroep doen op redelijkheid, hartelijkheid en geloof. Mensbeeld Stijl en methode Opvoedings- doelen Jongeren Team Organisatie Voordoen- in-dialoog Don Bosco

8 DE PREVENTIEVE METHODEDE PREVENTIEVE METHODE • 1876: Don Bosco benoemt zijn tot dan toe intuïtief gegroeide aanpak preventief. Hij distantieert zich duidelijk van de repressieve aanpak. • Het preventief systeem doet geen beroep op dwangmiddelen maar op de krachten van het verstand, van het hart en het verlangen naar zingeving in het leven : rede, hartelijkheid & geloof

9 DE PREVENTIEVE METHODEDE PREVENTIEVE METHODE De pijlers van het preventief systeem : geloof, rede & hartelijkheid • Het preventief systeem doet beroep op het verlangen naar zingeving. • Integrale opvoeding: de jongere ontplooien in zijn totaliteit.

10 DE PREVENTIEVE METHODEDE PREVENTIEVE METHODE De pijlers van het preventief systeem : geloof, rede & hartelijkheid • Gezond verstand bij opstellen en vasthouden van regels, rekening houden met beginsituatie, wispelturigheid & onstandvastigheid van jongeren • Jongeren begeleiden bij het naleven van regels. Straf soms onvermijdelijk, maar steeds verantwoorden en beperken

11 DE PREVENTIEVE METHODEDE PREVENTIEVE METHODE De pijlers van het preventief systeem : geloof, rede & hartelijkheid • Vriendelijk, zachtmoedig en minzaam omgaan met jongeren (Franciscus van Sales) • Aanwezig zijn tussen jongeren • Hartelijk, familiaal klimaat

12 EEN ASSISTERENDE STIJLEEN ASSISTERENDE STIJL Kwalitatieve aanwezigheid, emotioneel en rationeel.Kwalitatieve aanwezigheid, emotioneel en rationeel. Mensbeeld Stijl en methode Opvoedings- doelen Jongeren Team Organisatie Voordoen- in-dialoog Don Bosco

13 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL • Kwalitatieve aanwezigheid • Gedragen door emotionaliteit • Gedragen door rationaliteit

14 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL • kwalitatieve aanwezigheid

15 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL • emotionaliteit

16 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL • rationaliteit

17 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL Wat is assistentie NIET … • een ander woord voor toezicht • een (hartelijk) alibi om het niet zo nauw te nemen met regels en afspraken • zich familiair of sympathiek voordoen • iets dat er zomaar bovenop komt

18 ASSISTERENDE STIJLASSISTERENDE STIJL Wanneer kan je een assisterende stijl hanteren? Altijd en overal! • klas • speeltijden • activiteiten • toetsen en proefwerken • deliberaties • oudercontacten • …

19 TOT SLOT …TOT SLOT … doe al het goede dat je kunt met de middelen die je hebt op de manier die je gewoon bent op de plaats waar je staat in de tijd die je gegeven is voor mensen die je zijn toevertrouwd zolang als het nodig is

20 IN DIALOOG MET ELKAARIN DIALOOG MET ELKAAR Tijd voor persoonlijke reflectie.Tijd voor persoonlijke reflectie.

21 OP WEG …OP WEG … • bij welk woord heb je een goed gevoel? • bij welk woord heb je vragen of kan je niet goed plaatsen? • bij welk woord heb je een slecht gevoel?

22

23 EVALUATIE VAN DEZE SESSIEEVALUATIE VAN DEZE SESSIE Was dit een nuttige ervaring?Was dit een nuttige ervaring?

24 EVALUATIE • Wat heb je vanavond bijgeleerd? • Hoe ga je dat geleerde in de praktijk omzetten? • Wat zal je vanaf nu anders aanpakken? • Wat vond je van het tijdstip, agenda, timing, werkvorm, bundeltje, omkadering, catering... ? Graag uw evaluatie binnen de 14 dagen.

25 BEDANKT VOOR UW AANDACHTBEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Vorming Nieuwe Leerkrachten (in eigen beheer) Assistentie Don Bosco Groot-Bijgaarden Powerpoint van de vorming voor nieuwe personeelsleden over ‘Assistentie’"

Verwante presentaties


Ads door Google