De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tevredenheid met behandelaar en behandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tevredenheid met behandelaar en behandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Tevredenheid met behandelaar en behandeling.
Enquête Jeugd Tevredenheid met behandelaar en behandeling.

2 De resultaten van een enquête, gemaakt door Diane Jongejan en Ilse van Daalen Gepresenteerd door Peter van der Kort

3 Verantwoording De Enquête is gehouden onder in totaal 50 cliënten, zowel van de vestiging Strekkerweg als Keizersgracht 572. Aangezien het aantal respondenten van de vestiging Strekkerweg erg laag was (totaal 4 cliënten hebben de enquête beantwoord) hebben we deze resultaten niet meegenomen. Er zijn geen goede conclusies te trekken uit antwoorden van zo weinig mensen. Het aantal ouders/verzorgers dat de enquête heeft beantwoord is 41, waarvan 3 van de vestiging Strekkerweg. Ook hier geldt hetzelfde ten aanzien van de resultaten. 3 beantwoorde enquêtes is niet representatief voor het totaal aantal ouders/verzorgers van kinderen in behandeling op de Strekkerweg.

4 De vragen aan de cliënten
Werd je snel geholpen? Hoe werd je geïnformeerd over de behandeling? Hoe vond je de informatie over de intake? Hoe vond je de informatie over de behandeling? Komt de behandeling overeen met de informatie die je hebt gehad? Ben je tevreden met je therapeut? Kun je ook uitleggen waarom? Heb je het idee dat je inspraak hebt tijdens je intake? Heb je het idee dat je inspraak hebt in je behandeling?

5 1. Hoe snel werd je geholpen?
De uitkomsten 1. Hoe snel werd je geholpen?

6 2. Hoe werd je geïnformeerd over de behandeling?

7 3. Hoe vond je de informatie over de intake?

8 4. Hoe vond je de informatie over de behandeling?

9 5. Komt de behandeling overeen met de informatie die je hebt gehad?

10 6. Ben je tevreden met je therapeut?

11 8. Heb je het idee dat je inspraak hebt tijdens je intake?

12 9. Heb je het idee dat je inspraak hebt in je behandeling?

13 Op de vraag of je tevreden bent met je therapeut konden de cliënten nog extra informatie geven. Hieronder wat het meest naar voren kwam. 6. Ben je tevreden met je therapeut? 7. Zo ja, waarom ben je tevreden? -Voel me op mijn gemak. -Er wordt samen gekeken naar een oplossing -Vindt zijn/haar therapeut aardig -Er wordt naar me geluisterd -Vooruitgang en verbetering -Ga opgelucht weg na een gesprek 7. Zo nee, waarom ben je niet tevreden? -Voel me soms niet op mijn gemak -Licht ook aan mij, heb te hoge verwachtingen -Zie geen verandering en heb het gevoel dat het niets oplevert

14 De vragen aan de ouders/verzorgers
Was u het eens met de snelheid waarmee uw kind werd geholpen? Hoe snel werd uw kind geholpen? Hoe werd u geïnformeerd over de intake? Hoe werd u geïnformeerd over de behandeling? Hoe vond u de informatie? Bent u het eens met de behandeling van uw kind? Kunt u ook uitleggen waarom? Bent u betrokken geweest bij de intake van uw kind? Wordt u betrokken bij de behandeling van uw kind? Bent u tevreden met de therapeut? Kunt u uitleggen waarom?

15 1. Was u het eens met de snelheid waarmee uw kind werd geholpen?
De uitkomsten 1. Was u het eens met de snelheid waarmee uw kind werd geholpen?

16 2. Hoe snel werd uw kind geholpen?

17 3. Hoe werd u geïnformeerd over de intake?

18 4. Hoe werd u geïnformeerd over de behandeling?

19 5. Hoe vond u de informatie?

20 6. Bent u het eens met de behandeling van uw kind?

21 8. Bent u betrokken geweest bij de intake van uw kind?

22 9. Wordt u betrokken bij de behandeling van uw kind?

23 10. Bent u tevreden met de therapeut?

24 Op de vraag of de ouders/verzorgers tevreden zijn met de behandeling en de therapeut konden zij nog extra informatie geven. Hieronder wat het meest naar voren kwam. 6. Bent u het eens met de behandeling van u kind? 7. Zo ja, waarom bent u tevreden? - Goede begeleiding, ook bij medicatie - Duidelijk behandelplan opgezet - Er wordt goed naar kind en ouder geluisterd 7. Zo nee, waarom bent u niet tevreden?  - Te weinig terugkoppeling naar ouder 10. Bent u tevreden met de therapeut van u kind? 11. Zo ja, waarom bent u tevreden? - Geeft de nodige aandacht - Mijn kind voelt zich op zijn gemak bij de therapeut - Therapeut is helder en betrokken 11. Zo nee, waarom bent u niet tevreden? - Ouder wordt soms behandeld als een kind - Langzaam met afspraken maken - Geen duidelijke gesprekken, niet duidelijk waar die toe leiden

25 Conclusies ten aanzien van de cliënten.
5% van de cliënten is niet geïnformeerd over de behandeling. Hoe komt dat? Informatie niet doorgegeven door ouders/verzorgers? Komt informatie niet aan? Informatie niet verstrekt? Moet naar gekeken worden! 13% begreep de informatie over de intake een beetje. Geen informed consent (instemmen met een behandeling als je goed geïnformeerd bent) !! Betekenis voor behandelplan? Speelt de leeftijd hier een rol? Kijken naar manier waarop informatie overgebracht wordt!! 81% tevreden over de therapeut. Groot deel!! Ze doen dingen goed. Dus 19% niet of niet helemaal tevreden. Wat moet daar nog gebeuren? Inspraak bij intake en behandeling, 73% en 72% heeft vaak tot altijd inspraak. Dat is mooi! Maar hoe zit het met die andere 27% en 28%? Leeftijd? 5. Vraag: In hoeverre zijn dit ‘antwoorden omdat het wenselijk is’?

26 Conclusies ten aanzien van ouders/verzorgers
Voor 18% duurde de het te lang voor hun kind werd geholpen. Wat is de reden? Urgente problematiek? Het duurde werkelijk te lang? 30% geeft aan dat het langer duurde dan een maand voor hun kind werd geholpen. Dit is echt te lang! Oorzaken? Wachtlijst? Problematiek niet urgent? 4% niet geïnformeerd over de intake. Lijkt weinig. Maar toch, hoe komt dit? Over de behandeling is iedereen geïnformeerd. 100% begreep de informatie grotendeels of helemaal. 54% begreep het helemaal. Wat te doen voor de andere 46%? Ook hier is het informed consent van belang. 69% is het voor het grootste deel of helemaal eens met de behandeling. 31% dus niet, wat zijn hiervoor de redenen? Te weinig terugkoppeling. Ouders willen op de hoogte blijven ten aanzien van hun kind. Maar kind wil soms niet alle informatie bij de ouders aan laten komen. 44% is voor het grootste deel of helemaal betrokken geweest bij de intake. Waarom 56% niet? Niet nodig? Leeftijd kind? Ouders storende factor? Wens van het kind?

27 Conclusies ten aanzien van ouders/verzorgers vervolg
30% is maar een beetje tot een groter deel betrokken bij de behandeling. Hier dezelfde vragen als bij conclusie 7 Tevredenheid met behandelaar, 37% een beetje tot neutraal. Redenen hier o.a.: Ouder voelt zichzelf behandeld als kind Geen duidelijke lijn in gesprekken

28 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Tevredenheid met behandelaar en behandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google