De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 de rol van de in het loopbaanbeleid in het loopbaanbeleid van de personeelsleden van de personeelsleden van onze scholengemeenschap van onze scholengemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 de rol van de in het loopbaanbeleid in het loopbaanbeleid van de personeelsleden van de personeelsleden van onze scholengemeenschap van onze scholengemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 1 de rol van de in het loopbaanbeleid in het loopbaanbeleid van de personeelsleden van de personeelsleden van onze scholengemeenschap van onze scholengemeenschap functiebeschrijving

2 2 Functiebeschrijving  Kaderen: schoolgemeenschap - scholengemeenschap  Wat is een functiebeschrijving?  Wat staat er in een functiebeschrijving?  Wat betekent een functiebeschrijving voor mij?  En wat gebeurt er na vandaag?

3 3 “SCHOOL” kinderen Klasleraar lager Klasleraar kleuter GOK-leerkracht Taakleraar ZOCO Leraar bewegingsopvoeding Administratief bediende Preventieadviseur Meester-, vak- en dienstpersoneel Leraar bewegingsopvoeding kleuters ICT-coördinator Kinderverzorger Directeur schoolbestuur Beleidsmedewerker gemeenschap van mensen - schoolgemeenschap Mentor Zorg + -coördinator externenpersoneel Leraar godsdienst Zorgleerkracht …….. ouders

4 4 Personeelsbeleid Loopbaanbeleid initiëleopleiding initiële opleiding beoordeling beoordeling functioneringsgesprek functioneringsgesprek coaching, nascholing… werving functiebeschrijving Professionele groei

5 5 Welke goede dingen moeten gedaan worden? Wie moet welke goede dingen doen? Worden die goede dingen ook goed gedaan?

6 6 functiebeschrijving basisdocument Het is een basisdocument dat zijn fundament vindt visie in de visie van de school en van haar doelstellingen. convenant Het is een convenant dat beschrijft wat iemand al doet of verwacht wordt te doen. referentiekader Het is een referentiekader: •de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht •bij de aanwerving … •bij het coachen … •bij de beoordeling … •bij de persoonlijke ontwikkeling …

7 7 I Algemeen deel II Specifiek deel Het ALGEMEEN deel geldt voor alle personeelsleden die verbonden zijn aan de scholen van eenzelfde Scholengemeenschap een SPECIFIEK deel dat geldig is voor alle personeelsleden van onze scholengemeenschap die dat ambt uitoefenen. III Individueel deel Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou

8 8 I Algemeen deel De contouren voor elke functiebeschrijving worden aangegeven door: • Het schooleigen opvoedingsproject … • De algemene documenten waarop dit gebaseerd is nl.: Algemeen sjabloon  Het Algemeen sjabloon opgesteld door het OVSG Pedagogisch project  Het Pedagogisch project van de gemeenteschool Schoolreglement  Het Schoolreglement Arbeidsreglement  Het Arbeidsreglement per gemeente

9 9 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school Een leerkracht is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren van het pedagogisch project en het curriculum bij de leerlingengroep die hem is toevertrouwd. De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch. school team Daarnaast deelt de leerkracht met zijn collega’s ook taken die met de opdracht van de school te maken hebben en die dus de verantwoordelijkheid voor de eigen leerlingengroep overstijgen. Een leerkracht is ook lid van een team

10 10 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school 1. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod 2. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 3. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 4. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

11 11 II Specifiek deel A op niveau van de klas B op niveau van de school 1. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod 2. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 3. Werken aan de ontplooiingvan ieder kind vanuit een brede zorg 4. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie taken Attitudes en competenties taken Enerzijds zijn er de taken die duidelijk aangeven waar de leerkracht verantwoordelijk voor is en op welk gebied hij resultaten moet boeken attitude competentie Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze, met welke attitude of op grond van welke competentie de leerkracht geacht wordt te handelen

12 12 III Individueel deel C Specifieke (schoolgebonden) opdrachten voor jou. Taken die jij en het team doet in afspraak met de schoolleiding en die voortvloeien uit een verdeling van schooltaken onder de teamleden. D Werken aan een eigen professionele ontwikkeling. Elke leerkracht heeft het recht en de plicht om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en dient ook mee te werken aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. E Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Persoonlijke werkpunten in opvolging van een evaluatie of na een functioneringsgesprek.

13 13 I Algemeen deel II Specifiek deel III Individueel deel ABCDE schoolspecifieke opdracht klas school Prof. Ontw. Werkpunten 1. Onderwijsaanbod 2. Opvoedingsklimaat 3. Brede zorg … 4. School als gemeenschap • Schooleigen opvoedingsproject • Algemene visie-documenten (…) O v e r z i c h t

14 14 Wat betekent een functiebeschrijving nu voor mij als personeelslid?

15 15 Conclusie De functiebeschrijving wordt een basisdocument voor elke medewerker. Het is een instrument voor een dynamisch personeelsbeleid. Het is op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning Evaluatie kan niet zonder functiebeschrijving én de functioneringsgesprekken én bijhorende coaching.

16 16


Download ppt "1 de rol van de in het loopbaanbeleid in het loopbaanbeleid van de personeelsleden van de personeelsleden van onze scholengemeenschap van onze scholengemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google