De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

functiebeschrijving de rol van de in het loopbaanbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "functiebeschrijving de rol van de in het loopbaanbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 functiebeschrijving de rol van de in het loopbaanbeleid
van de personeelsleden van onze scholengemeenschap

2 Functiebeschrijving  Kaderen: schoolgemeenschap - scholengemeenschap
 Wat is een functiebeschrijving?  Wat staat er in een functiebeschrijving?  Wat betekent een functiebeschrijving voor mij?  En wat gebeurt er na vandaag?

3 “SCHOOL” kinderen schoolbestuur ouders personeel externen
gemeenschap van mensen - schoolgemeenschap Directeur Klasleraar lager Klasleraar kleuter Leraar bewegingsopvoeding Leraar godsdienst Taakleraar Meester-, vak- en dienstpersoneel Administratief bediende Kinderverzorger ZOCO ICT-coördinator GOK-leerkracht Preventieadviseur Beleidsmedewerker Zorg+-coördinator Mentor Leraar bewegingsopvoeding kleuters Zorgleerkracht ……..

4 Personeelsbeleid Loopbaanbeleid
basiscompetenties initiële opleiding werving kwaliteitsverbetering* functiebeschrijving Professionele groei persoon i.f.v. organisatie school als organisatie functioneringsgesprek coaching, nascholing… beoordeling beroepscompetenties

5 helpt je zeker aan een antwoord
Welke goede dingen moeten gedaan worden? Wie moet welke goede dingen doen? Worden die goede dingen ook goed gedaan? een functiebeschrijving helpt je zeker aan een antwoord .

6 functiebeschrijving Het is een basisdocument dat zijn fundament vindt
in de visie van de school en van haar doelstellingen. Het is een convenant dat beschrijft wat iemand al doet of verwacht wordt te doen. Het is een referentiekader: de medewerker weet wat er van hem wordt verwacht bij de aanwerving … bij het coachen … bij de beoordeling … bij de persoonlijke ontwikkeling …

7 Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou
I Algemeen deel Het ALGEMEEN deel geldt voor alle personeelsleden die verbonden zijn aan de scholen van eenzelfde Scholengemeenschap II Specifiek deel III Individueel deel een SPECIFIEK deel dat geldig is voor alle personeelsleden van onze scholengemeenschap die dat ambt uitoefenen. Het PERSOONLIJK deel dat geldig is specifiek voor jou

8 I Algemeen deel De contouren voor elke functiebeschrijving worden aangegeven door: Het schooleigen opvoedingsproject … De algemene documenten waarop dit gebaseerd is nl.:  Het Algemeen sjabloon opgesteld door het OVSG Het Pedagogisch project van de gemeenteschool Het Schoolreglement  Het Arbeidsreglement per gemeente

9 De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch.
op niveau van de klas B op niveau van de school II Specifiek deel Een leerkracht is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het realiseren van het pedagogisch project en het curriculum bij de leerlingengroep die hem is toevertrouwd. De opdracht is er uitgesproken pedagogisch didactisch. Daarnaast deelt de leerkracht met zijn collega’s ook taken die met de opdracht van de school te maken hebben en die dus de verantwoordelijkheid voor de eigen leerlingengroep overstijgen. Een leerkracht is ook lid van een team

10 A op niveau van de klas B op niveau van de school II Specifiek deel
1. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod II Specifiek deel 2. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 3. Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

11 Attitudes en competenties
Enerzijds zijn er de taken die duidelijk aangeven waar de leerkracht verantwoordelijk voor is en op welk gebied hij resultaten moet boeken A op niveau van de klas B op niveau van de school Attitudes en competenties 1. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod II Specifiek deel 2. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak Anderzijds wordt aangegeven op welke wijze, met welke attitude of op grond van welke competentie de leerkracht geacht wordt te handelen taken 3. Werken aan de ontplooiingvan ieder kind vanuit een brede zorg Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

12 C D E III Individueel deel
Specifieke (schoolgebonden) opdrachten voor jou. Taken die jij en het team doet in afspraak met de schoolleiding en die voortvloeien uit een verdeling van schooltaken onder de teamleden. D Werken aan een eigen professionele ontwikkeling. Elke leerkracht heeft het recht en de plicht om te werken aan een persoonlijke ontwikkeling en dient ook mee te werken aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap. III Individueel deel E Persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Persoonlijke werkpunten in opvolging van een evaluatie of na een functioneringsgesprek.

13 functiebeschrijving I Algemeen deel II Specifiek deel
Schooleigen opvoedingsproject Algemene visie-documenten (…) O v e r z i c h t II Specifiek deel III Individueel deel A B C D E 1. Onderwijsaanbod schoolspecifieke opdracht school klas Prof. Ontw. 2. Opvoedingsklimaat Werkpunten 3. Brede zorg … 4. School als gemeenschap

14 Wat betekent een functiebeschrijving nu voor mij als personeelslid?
Zekerheid Ik weet wat ik moét doen en niét moet doen. Wat niet moet, kan vrijwillig! Kans tot zelfreflectie Doe ik de goede dingen? Doe ik de goede dingen goed? Wat kan beter? Waarin kan ik mij nascholen? Carrièreplanning Wil ik wel zoco, preventieadviseur, beleidsondersteuner, directeur… worden als ik hun functiebeschrijving lees?

15 Conclusie De functiebeschrijving wordt een basisdocument voor elke medewerker. Het is een instrument voor een dynamisch personeelsbeleid. Het is op de eerste plaats bedoeld als ondersteuning Evaluatie kan niet zonder functiebeschrijving én de functioneringsgesprekken én bijhorende coaching.

16


Download ppt "functiebeschrijving de rol van de in het loopbaanbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google