De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terug naar eerste pagina 1 De basis voor later… Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terug naar eerste pagina 1 De basis voor later… Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Terug naar eerste pagina 1 De basis voor later… Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen

2 Terug naar eerste pagina 2 Internationale Leraren n Gedaantewijziging Lerarenopleiding u Tekorten aan leraren primair onderwijs als ook voortgezet onderwijs F EPS (Educatief Partnerschap) en competentie gericht opleiden •Competenties Internationalisering en \Interculturele competenties –Discussiepunten

3 Terug naar eerste pagina 3 EPS en competitie gericht opleiden n Eindtermen NU:  Kennis  Vaardigheden  Attitude n Uitgangspunt EPS:  Nauwe samenwerking tussen student, school en de lerarenopleiding  Competenties

4 Terug naar eerste pagina 4 Competenties Internationalisering Van eindtermen naar competenties n Kennis, houdingen en vaardigheden n Gewenst gedrag: integratie van kennis, houdingen en vaardigheden in competenties n Beroepscontext en rollen van leraar

5 Terug naar eerste pagina 5 Competenties Internationalisering Context en rollen n Context: n werken met leerlingen, n werken met/in team en organisatie, n werken met/in omgeving, n werken aan eigen ontwikkeling n Rollen: n pedagogisch handelen, n vakdidactisch handelen, n organisatorisch handelen n interpersoonlijk handelen

6 Terug naar eerste pagina 6 Competenties Internationalisering Wat is Internationalisering? (1) n Globalisering en Internationalisering

7 Terug naar eerste pagina 7 Competenties Internationalisering Wat is Internationalisering? (2) n Definitie: “Internationalisering beoogt in de hedendaagse globale context een actieve grondhouding van studenten, leerlingen en docenten te stimuleren gericht op samenleven met anderen en andersdenkenden van buitenlandse afkomst”

8 Terug naar eerste pagina 8 Competenties Internationalisering Internationaliserings- activiteiten n Economische activiteiten n Internationalisering van het curriculum n Internationale klassen n Vorming en professionalisering n Internationalisering als beroepscompetentie

9 Terug naar eerste pagina 9 Competenties Internationalisering Kenmerkende beroepssituaties: voorbeelden (1) n Nivo van (vak)didactisch handelen: n Het bespreekbaar maken van globalisering in de klas in relatie tot de persoonlijke betrokkenheid n Het in teamverband voorbereiden en uitvoeren van (vakoverschrijdende) internationale projecten en uitwisselingen n in teamverband ontwikkelen en uitvoeren van een beleidsplan internationalisering n Relatie met organisatorisch handelen

10 Terug naar eerste pagina 10 Competenties Internationalisering Kenmerkende beroepssituaties: voorbeelden (2) n Nivo van pedagogisch handelen: n het begeleiden van leerprocessen binnen interculturele en transculturele situaties, waarbij de ander al dan niet lijfelijk aanwezig is n het in teamverband en in de organisatie opzetten en uitvoeren van een intercultureel en transcultureel klassen- en schoolbeleid n Interculturele competentie als onderdeel van competenties internationalisering

11 Terug naar eerste pagina 11 Competenties Internationalisering Globalisering en Internationalisering n Brede inzetbaarheid leraren-in-opleiding in Nederland, Europa en daarbuiten(o.a. TTO) n Internationale Competenties n Relatie met competenties Internationalisering

12 Terug naar eerste pagina 12 Competenties Internationalisering Kwaliteitszorg en indicatoren in het kader van duaal en competentiegericht opleiden. n Noodzaak van geformuleerde competenties internationalisering n Noodzaak van omschreven kwaliteitsindicatoren n Onderzoek en discussie wenselijk

13 Terug naar eerste pagina 13 Competenties Internationalisering Discussie n Wat is de toekomst?

14 Terug naar eerste pagina 14 of

15 Terug naar eerste pagina 15 Literatuur n Verslag Velon Congress “Grensoverleggend opleiden”, Kerkrade, 13- 14 maart 2006. n Toesprak ministrer Van der Hoeven. n L.Swachten. De toekomst van internationalisering op de lerarenopleiding. Notitie over Competenties Internationalisering.


Download ppt "Terug naar eerste pagina 1 De basis voor later… Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google