De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008
Beleid en inbedding Velon conferentie 2008 Velon Werkgroep Opleiden in de School

2 Modellen van de Onderwijsraad
Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008 Modellen van de Onderwijsraad Schoolstagemodel De school is de werkplek waar de op te leiden leraar (eerste) ervaringen in de praktijk opdoet. Alle andere opleidingsactiviteiten liggen bij de lerarenopleiding. Coördinatiemodel Binnen de stageschool is er een centrale begeleider met als centrale taak om de mentoren van de stagiaires te coachen. Daarnaast heeft deze centrale begeleider een coördinerende rol m.b.t. de begeleiding van de leraren in opleiding in de richting van de lerarenopleiding. Velon Werkgroep Opleiden in de School

3 Modellen van de Onderwijsraad
Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008 Modellen van de Onderwijsraad Partnermodel De school is medeverantwoordelijk voor (een deel van) het curriculum van de opleiding. Naast de begeleiding van de leraren in opleiding, verzorgt de school ook een deel van de opleiding in de praktijk. Hiertoe stelt de school opleiders binnen de school aan. Deze nemen opleidingsonderdelen voor hun rekening, verzorgen supervisie over de op te leiden leraren, richten zich op de professionele ontwikkeling en verzorgen de training en begeleiding van de mentoren die op de school werkzaam zijn. De vakdidactische en meer conceptuele onderdelen van de opleiding blijven echter in handen van de lerarenopleiding. Velon Werkgroep Opleiden in de School

4 Modellen van de Onderwijsraad
Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008 Modellen van de Onderwijsraad Netwerkmodel De school is medeverantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. De school heeft een opleidingsteam bestaande uit een opleider uit de school en mentoren die vakdidactisch geschoold zijn. Dit team verzorgt de delen van de opleiding die gericht zijn op het concrete handelen van de leraar en de professionele ontwikkeling van de toekomstige leerkracht. Het opleidingsinstituut verzorgt de meer conceptuele en schooloverstijgende kanten van de opleiding. De samenwerking tussen school en opleidingsinstituut is zeer intensief. Opleidingsmodel De school verzorgt de gehele opleiding. De opleiding functioneert als een soort tweedelijns instituut en richt zich op het opleiden van de opleiders in de school en op de ontwikkeling van vak- en opleidingsdidactiek Velon Werkgroep Opleiden in de School

5 Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008
Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht (NVAO en Inspectie) aansluiting bij drie van de vijf modellen van de Onderwijsraad (zie hiervoor) vaste opleider in de school dualisering personeelsontwikkeling schoolontwikkeling kennisontwikkeling (academische school) Velon Werkgroep Opleiden in de School

6 Functies van opleiden in de school
Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008 Functies van opleiden in de school dualisering Personeels-ontwikkeling School-ontwikkeling Kennis-ontwikkeling Opleidingsschool Academische school Velon Werkgroep Opleiden in de School

7 Borging van de kwaliteit
Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008 Borging van de kwaliteit kwaliteit van de opleidingsfunctionaris in de school; variatie in onderwijssituaties ten behoeve van het leerproces van studenten; verankering van het opleiden in de school in de organisatie (personeelsbeleid ) van de school om het leerproces van studenten te waarborgen; borging van de vakinhoudelijke competenties in het praktijkleren; borging van de samenwerking van lerarenopleiding en school; kwaliteit van de eindbeoordeling; onafhankelijke en transparante beoordeling. Velon Werkgroep Opleiden in de School

8 Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008
Welke elementen spelen een rol in de opbouw van deskundigheid van een schoolopleider en een instituutsopleider? Velon Werkgroep Opleiden in de School

9 Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008
Factoren bij Oids Relatie Opleidingsinstituut – Opleidingsschool Implicaties voor de student Werkplekleren (rijke leeromgeving) Relatie met personeelsbeleid Velon Werkgroep Opleiden in de School

10 Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008
Werkwijze Verdeling in groepen (4 personen); Placemat; Socratische bespreking: het gaat om uitwisseling, niet om gelijk krijgen; Van individueel naar gezamenlijk; Afsluitende conclusie in de vorm van slogan(s) Velon Werkgroep Opleiden in de School

11 Velon Werkgroep Opleiden in de School
Werkwijze in de groep Kies 1 van de 4 thema’s waarover je het wilt hebben: Wat betekent dit voor mij? Wat doe ik daar mee? Wat heb ik nodig om dit in mijn school (opleidingsschool en instituut) te realiseren? Wat kunnen we voorzien en wat weten we daarover? Velon Werkgroep Opleiden in de School

12 Velon Werkgroep Opleiden in de School
Placemat individueel gezamenlijk Velon Werkgroep Opleiden in de School


Download ppt "Handout Workshop Opleiden in de school, Velon congres 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google