De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwerp PDG-opleiding Dinsdag 8 april 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwerp PDG-opleiding Dinsdag 8 april 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Herontwerp PDG-opleiding Dinsdag 8 april 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen

3 Doelen van de bijeenkomst •Doelen: o input verzamelen over wensen voor de inhoud van de opleiding o uitwisselen over de vormgeving van werkplekleren

4 Inhoud van de PDG-opleiding •Kerntaken •Opbouw van het curriculum •Voorbeeld kerntaak •Toepassingsopdrachten

5 Kerntaken - concept 1.De docent draagt zorg voor contextrijke leeromgeving 2.De docent als begeleider 3.De docent als partner van de beroepspraktijk 4.De docent als professional Hierin zijn de 5 thema’s uit het Landelijk Raamwerk PDG geborgd.

6 Opbouw van het curriculum Spiraal curriculum/ 4C-ID-model •Uitgaande van volledige authentieke beroepstaken •Opklimmend in complexiteit •In opdrachten variatie in contexten, waarmee transfer wordt bevorderd •Differentiatie

7 Toepassingsopdrachten Variatie aan opdrachten: •Qua context (niveaus: entree, 2, 3, 4 en BOL/ BBL) •Qua complexiteit Aansluitend op competentie-ontwikkeling van de docent-in-opleiding Aansluitend bij inhoud van de bijeenkomsten

8 Definitie Werkplekleren •De samenwerkingsrelatie tussen de school en de lerarenopleiding staat centraal •De school is medeverantwoordelijk voor de opleiding van de aankomende leraar •Op de werkplek worden meer leraren opgeleid dan nodig voor de eigen school Bron: Opleiden in de school (Cinop, 2011)

9 Soorten werkplekleren •Stageschoolmodel •Coördinatormodel •Partnerschoolmodel •Netwerkmodel •School als opleidingsmodel (komt niet voor) Bron: Opleiden in de school (Cinop, 2011)

10 Vragen over modellen voor WPL •Welk model heeft jullie voorkeur? •Wat vraagt dat van het ROC? •Wat vraagt dat van CNA? •Wanneer gaat dat model in? •Welke afspraken moeten daarover gemaakt worden?

11 Eisen aan het Werkplekleren •Gehele opleiding is 60 ECTS = 1680 uur •duaal traject: opleiding + werken •50% in de praktijk = 30 ECTS werkplekleren = 840 uur •1 dag p.w. vrijgeroosterd •Begeleiding 2 uur p.w. door een geschoolde coach/ WP-begeleider •Rollen en procedures zijn omschreven

12 Vragen over eisen en afspraken •Welke eisen stellen we aan de scholing van de begeleiders? •Moet scholing vooraf plaatsvinden of kan dat parallel lopen met de PDG-opleiding? •Maken we onderscheid in coach en WP- begeleider? •Willen we werken met een tripartite overeenkomst? •Hoe zorgen we voor goede samenwerking tussen opleiding en begeleiders?

13 Inhoud werkplekleren •Begeleiding door coach/ WP-begeleider •Intervisie met medecursisten (schoolgroep) •Uitvoeren toepassingsopdrachten op school (resulterend in ontwikkelingsportfolio) •Min. aantal uren voor docenttaken (bv. lesgeven, loopbaanbegeleider, BPV- begeleider, ontwikkelen) •???

14 Contactpersoon: Frouke Visser E fvisser@cna.uva.nlfvisser@cna.uva.nl

15


Download ppt "Herontwerp PDG-opleiding Dinsdag 8 april 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen."

Verwante presentaties


Ads door Google