De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goud in Handen!. Wat is het Vakcollege? Vakcollege in het kort: 6-jarige opleiding Contextrijk leren vanaf leerjaar 1 Doorlopende leerlijn Vmbo + mbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goud in Handen!. Wat is het Vakcollege? Vakcollege in het kort: 6-jarige opleiding Contextrijk leren vanaf leerjaar 1 Doorlopende leerlijn Vmbo + mbo."— Transcript van de presentatie:

1 Goud in Handen!

2 Wat is het Vakcollege? Vakcollege in het kort: 6-jarige opleiding Contextrijk leren vanaf leerjaar 1 Doorlopende leerlijn Vmbo + mbo 2/3 Alliantie vmbo – mbo – werkveld Drie beloften datumGELEGENHEID

3 Aanleiding oprichting Vakcollege Meer aandacht voor praktisch onderwijs onderbouw vmbo Tegengaan uitval bij overgang vmbo – mbo Voorkomen van overlap tussen vmbo & mbo Verbeteren aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Behoefte aan goed geschoold personeel Verbeteren imago beroepen Deze wensen waren grond voor werkgevers en onderwijs om de handen ineen te slaan datumGELEGENHEID

4 Missie “Talent al jong stimuleren en jongeren via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd werknemer voor een bedrijf of instelling.” datumGELEGENHEID

5 datum Het Vakcollege is gebaseerd op: 1.Drie beloften 2.Eén geïntegreerde opleiding 3.Alliantie vmbo, mbo en werkveld 4.Landelijke formule, uniformiteit en kwaliteit 5.Leergebied Techniek & Vakmanschap / Mens & Dienstverlenen Pijlers GELEGENHEID

6 Jongeren Vak, Diploma’s + Baan Leren, Praktijk + Carrière Werkgevers Nieuwe generatie Vakmensen Scholen Samen sterk 1. De beloften van het Vakcollege

7 Belofte aan jongeren 6-jarige aaneengesloten leerlijn Vmbo-diploma en mbo-diploma 2/3 Contextrijk leren Brede oriëntatie beroepenveld Contact met werkgevers vanaf leerjaar 1 Baan in techniek / zorg, welzijn of dienstverlening Vak + Diploma + Baan / Leren + Praktijk + Carrière datumGELEGENHEID

8 Belofte aan werkgevers Gemotiveerde jongeren met talent voor mensen / techniek Onderwijs afgestemd op behoefte Contact met leerlingen vanaf leerjaar 1 Mede vormgeven aan de opleiding Toekomstgerichte beroepshouding & arbeidsmobiliteit Een nieuwe generatie vakmensen / professionals datumGELEGENHEID

9 Belofte aan scholen Bundeling kennis en ervaring Optimale ontwikkeling voor jongeren met talent voor mensen / techniek Minder uitval, betere resultaten Arbeidsmarkt optimaal bedienen Gemotiveerde, trotse leerlingen én docenten Samen sterk, samen werken aan kwaliteit datumGELEGENHEID

10 datumGELEGENHEID 6 1 5 Leren & Werken Doorstroom / Leven lang leren 4 2 3 T&V / M&D “Domein” 14-16 uur praktijkles 240 uur stage Stof uit Kwalificatiedossier Aspirant Vakman:  Vmbo-diploma  Beroepsvoorbereidende stage afgerond  (Branchespecifiek certificaat) Junior Vakman:  Domeinkeuze  Junior proef behaald  (Domeinspecifiek branche certificaat) Startbekwaam Vakman:  mbo-diploma niveau 2 of 3  (Branchespecifiek certificaat)  Werken & Leren Voorbereiden op leren & werken 2. Eén geïntegreerde opleiding

11 3. Alliantie vmbo – mbo - werkveld Bovenbouw Onderbouw Werkend leren Bedrijfsleren Leven lang leren T & V / M & D Specialisatie mbo 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Bedrijf instelling vmbo Huidige situatie Vakcollege Werk / MBO 4 / HBO vmbo Bedrijf mbo datumGELEGENHEID

12 10 juli 201412 4. Organisatie van het Vakcollege datum

13 Lesbrieven 1- 3 Praktijkwerkboeken Leerplankader Leermiddelen Landelijke bijeenkomsten Service op locatie Servicedocument Service Communicatiemiddelen Landelijke PR Ondersteuning in de regio Communicatie Drie lijnen in de service van de Werkmaatschappij

14 5. Onderwijsconcept Het Vakcollege zorgt 6 jaar lang voor de leerling Leren in de context van de eigen interesse Leren met hoofd en handen Theorie ‘just in time’ Brede beroepsoriëntatie: leerling weet wat hij (niet) wil Competentieontwikkeling vanaf leerjaar 1 Niet wat maar hoe de jongere leert, zorgt voor gemotiveerde, trotse leerlingen datumGELEGENHEID

15 Didactisch concept Techniek en Vakmanschap Mens en Dienstverlenen Werkplekleren Ontdekkend leren ervaren en nadoen hoofd en handen betekenisvol en eigentijds authentieke omgeving theorie “just in time”

16 Ontwikkellijnen Ontwikkellijnen VakcollegeBeroepsontwikkeling Beroepsmatige competenties Persoonlijke groei Leer- en loopbaancompetenties BurgerschapsvormingBurgerschapscompetenties

17 Aansprekend onderwijs Vakcollege Leerjaar 1 boeien met techniek/zorg Leerjaar 2 binden aan techniek/zorg Leerjaar 3 op zoek naar interesse Leerjaar 4 keuze specialisatie Leerjaar 5 & 6 leren en werken in vak Gemotiveerde keuze voor de toekomst Keuze met arbeidsmarkt perspectief

18 datumGELEGENHEID Techniek & Vakmanschap

19 Leersituaties Techniek & Vakmanschap Brainstormen Keuzes maken Werkplanning Informatie verzamelen Grove schets Werktekening Materialen- en gereedschapslijst Ontwerpen Product vervaardiging Testen Verbeteren Maken Evaluatie leersituaties Reflectie Presenteren

20 Leersituaties Mens & Dienstverlenen Brainstormen Keuzes maken Oriënteren Wie en wat is wanneer en waarvoor nodig? Voorbereiden Activiteit uitvoeren Testen & verbeteren Uitvoeren Hoe is het gegaan? Wat heb ik geleerd? Reflecteren

21 Opbouw werkplekleren Beroepsorienterend (Stage leerjaar 3) Beroepsvoorbereidend (Stage leerjaar 4) Ontwikkeling van vakmanschap (BBL- traject leerjaar 5 en 6)

22 Focus werkplekleren o Vakkennis en -vaardigheden o Beroepsbeeld o Beroepshouding o Sociaal-emotionele ontwikkeling o Ontwikkeling van jezelf o Je positie in de organisatie kennen o Sociale vaardigheden o Omgaan met verschillen tussen mensen o Loopbaan

23 Uitgangspunten begeleiding werkplekleren o Een veilige leeromgeving bieden o Meester-gezel model o De mate van begeleiding neemt af naarmate de leerling langer op de werkplek is o Toenemende zelfstandige uitvoering van handelingen door de leerling o Elke 80 uur stage = gesprek met begeleider vanuit school

24 Beoordeling werkplekleren o Competenties o Waarneembaar gedrag en resultaat o Leerling, praktijkopleider, docent COMPETENTIEGEDRAGRESULTAAT Instructies en procedures opvolgen Je luistert goed naar de leermeester en volgt zijn instructies op. Je werkt veilig en netjes in de werkplaats van het stagebedrijf.


Download ppt "Goud in Handen!. Wat is het Vakcollege? Vakcollege in het kort: 6-jarige opleiding Contextrijk leren vanaf leerjaar 1 Doorlopende leerlijn Vmbo + mbo."

Verwante presentaties


Ads door Google