De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwerp PDG-opleiding Woensdag 4 juni 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwerp PDG-opleiding Woensdag 4 juni 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Herontwerp PDG-opleiding Woensdag 4 juni 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen

3 Doelen van de bijeenkomst Doelen: o Presenteren van de inhoud en opbouw van de opleiding o Presenteren van de urenverdeling in het cursorische deel en het werkplekleren

4 Intakeprocedure – september 2014 14 bijeenkomsten van een hele dag - oktober 2014 t/m juni 2015 Begeleide intervisie 1 lesbezoek door opleider samen met coach 5 lesbezoeken door coach Regelmatig contact tussen cursist en coach 2 voortgangsgesprekken met opleider en coach - februari en juni Kwalificerend assessment: prestatie A (begeleidingsgesprek) in juni 2015

5 8 bijeenkomsten: 4 hele en 4 halve dagen - september 2015 t/m februari 2016 Facultatief: lesbezoeken door coach Kwalificerend assessment: prestatie B (onderzoek) in november 2015 Kwalificerend assessment: prestatie C (beoordeling les) en prestatie D (reflectie op eigen handelen) in maart 2016

6 Uitgangspunten curriculum 7 docentcompetenties Indicatoren op 3 niveaus: startend - half gevorderd – startbekwaam De 3 niveaus worden gebruikt in het ontwikkelingsgerichte deel; in het kwalificerende deel moet startbekwaamheid aangetoond worden

7 volledige, realistische beroepssituaties 4 kerntaken opgedeeld in complexiteitsniveaus

8 4 kerntaken 1.De docent draagt zorg voor een contextrijke leeromgeving 2.De docent als begeleider 3.De docent in samenwerking met de beroepspraktijk 4.De docent als professional

9 Transfer naar de praktijk toepassings- opdrachten kernopgavenkeuzetaken kerntaak

10 Kwalificerend assessment 4 kerntaken  4 prestaties: A.begeleidend gesprek B.onderzoek over een aspect van leren in samenwerking met de beroepspraktijk C.het voorbereiden en uitvoeren van een les D.reflectie op eigen handelen als professional

11 Toelating & intake 1.inschrijving o Geschiktheidsverklaring van het ROC o een verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat-cursist voor 0,4 fte aan docenttaken verricht gedurende de looptijd van de opleiding, waarvan hij minstens 8 uur per week lessen verzorgt 2.intakegesprek

12 Wat verwachten we van het ROC? stelt een geschiktheidsverklaring op biedt de cursist studiefaciliteiten zorgt dat de cursist een vaste dag per week is uitgeroosterd biedt de cursist ruimte en gelegenheid om de opdrachten uit de opleiding uit te kunnen voeren Een opgeleide coach die de cursist begeleidt en daarvoor minimaal 2 uur per week gefaciliteerd wordt begeleide intervisiebijeenkomsten een opgeleide veldassessor

13 Wat zijn de taken van de coach is aanwezig bij de start van de opleiding neemt deel aan 2 coachbijeenkomsten heeft wekelijks contact met de cursist over de voortgang monitort het werkplekleren, bespreekt zonodig toepassingsopdrachten en keuzetaken legt 6x lesbezoeken af, waarvan 1 samen met de opleider voert 2 voortgangsgesprekken met de cursist begeleidt de intervisie-bijeenkomsten voor startende docenten in de eigen school.

14 Studiebelasting 60 ECT’s: 60x 28 uur = 1.680 uur 54 effectieve weken verdeeld over 1,5 jaar: per week 31 uur 840 uur opleidingsdeel 840 uur werkplekleren

15 Prijs De opleiding kost € 6.250,- per deelnemer voor de groep open inschrijving. Daar staat een subsidie voor zij-instromers tegenover van € 20.000,-.

16 wat spreekt je aan? wat doet je nog twijfelen? wat mis je? welke suggestie wil je meegeven?

17 Contactpersoon: Frouke Visser E fvisser@cna.uva.nlfvisser@cna.uva.nl

18


Download ppt "Herontwerp PDG-opleiding Woensdag 4 juni 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen."

Verwante presentaties


Ads door Google