De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013 Leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013 Leren."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013 Leren in de praktijk

2 2 Stageperiode Stageperiode Regulier: september t/m januari (semester 5) Regulier: september t/m januari (semester 5) Vertraagd: februari t/m juni (semester 6) Vertraagd: februari t/m juni (semester 6) 24 CP (ECTS) = 672 uur 80 dagen / 20 weken =640 uur Stagebijeenkomsten, schrijven verslag = 32 uur 4 (of 5 ) dagen per week stage Terugkomdagen 1x per maand Vierjarig opleidingstraject bij CMI Semester 4 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Semester 5 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Afstudeer- project Stage Major MinorBreed onderwijsprogramma op school Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

3 3 Doel van de stage • Theorie uit de lessen in de praktijk toepassen • Rondkijken in het beroepenveld, ervaring opdoen in het vakgebied • Je plaats vinden in een werkomgeving en het bedrijfsleven • Persoonlijke ontwikkeling, werken aan eigen leerdoelen • Inzicht in eigen niveau van kennis en vaardigheden • Werken aan de opleidingscompetenties (niveau 2)  zie achter in de stagehandleiding • Keuze minor en/of afstudeeronderwerp • Aanvullen van portfolio Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

4 Stage-eisen vanuit de opleiding Opdracht • HBO-niveau en aansluitend op opleidingsprofiel en vakgebied • Opdracht(en) zijn uitvoerbaar in de stageperiode van 5 maanden • Kans voor ontwikkeling van opleidingscompetenties (niveau 2) • Ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Bedrijf • kernactiviteit ontwikkeling digitale mediaproducten • meerdere externe opdrachtgevers • minimaal 5 fulltime werknemers, 2 programmeurs op stagelocatie • 1 aangewezen begeleider: HBO-niveau + kennis van vakgebied • begeleiding: wekelijks voortgangsbespreking en feedback • omgeving: eigen werkplek en samenwerkingsmogelijkheden Raadpleeg bij twijfel de SLC of stagecoördinator! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

5 Voorbereidingsfase SLC-lessen • Orientatie: soort bedrijf (branche, grootte, cultuur), soort stage (zelfstandig, in teams), aanbod taken (niveau, uitdagend, ruimte voor ontwikkeling) • Sollicitatie: extra info.vacature/bedrijf, nabellen -mailen, zorg voor meerdere opties • Gesprek: denk na hoe je wilt overkomen, zoek uit wat je taken worden Overleg de opleidingseisen, bespreek ook jouw leerdoelen, bekijk of competenties daadwerkelijk aan bod kunnen komen. Kwartaal 4 Week 4.8 Stageopdrachtformulier inleveren bij SLC Week 4.9 Goedkeuring en feedback van SLC Week 4.9 Controle voldoende studiepunten (P + jaar 2) door SLC Week 4.10 Inleveren stagecontract + ondertekend opdrachtformulier bij stagecoördinator Week 4.10 Toewijzing stagebegeleider Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

6 6 Startprocedure stage • Toegang op basis van voldoende cp’s • Akkoord bedrijf en stageopdracht Goedkeuringen worden verwerkt op je controleformulier in www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl • Stagecontract en opdrachtformulier (beiden ondertekend) inleveren bij stagecoördinator • Stage aanmelden op www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl • Contact met stagebegeleider voor uitwisseling gegevens • Uitwerking Stageplan: inleveren na 3 weken bij begeleider  stageplan: taken, werkzaamheden en projecten uitgeschreven naar leerdoelen en beroepscompetenties Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT 2012-2013

7 7 Tijdens stage Begeleiding • Bedrijfsbegeleider: wekelijkse voortgang en feedback • Stagebegeleider: 2 wekelijks update/ blog • Terugkomdagen: bespreking voortgang, reflectie, uitwisseling ervaringen (vak Medmeo aansluitend) Tussenevaluatie • Bezoek stagebegeleider in week 8-9 bij het bedrijf • Tussentijds verslag/presentatie • Voortgang en focus 2 e helft van de stage Gebruik dit moment om ook zelf je bevindingen en wensen te bespreken! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

8 8 Eindevaluatie en -beoordeling Je stage wordt beoordeeld door je stagebegeleider op basis van: • Uitvoering stage (professioneel functioneren): evaluatie bedrijfsbegeleider • Uitvoering stageplan: ontwikkelde kennis en vaardigheden • Eindverslag (zie richtlijnen in de handleiding) • Eindpresentatie op laatste terugkomdag (zie richtlijnen in de handleiding) Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013

9 9 Vragen? Stagebegeleider: inhoudelijke vragen tijdens de stage Stagecoördinator: vragen over de procedure of problemen bij het bedrijf (Myrthe Polak: m.j.polak@hr.nl, H.0.319, Wijnhaven 107)m.j.polak@hr.nl Veel succes met je stage! Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 STAGE Voor stagedocumenten ga naar: www.cmi-campus.nlwww.cmi-campus.nl Stagevoorlichting MT januari 2013 Leren."

Verwante presentaties


Ads door Google