De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindwerk zesde jaar. Inleiding Kennis Deadline Aantal Eisen Individueel Taakbelasting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindwerk zesde jaar. Inleiding Kennis Deadline Aantal Eisen Individueel Taakbelasting."— Transcript van de presentatie:

1 Eindwerk zesde jaar

2 Inleiding Kennis Deadline Aantal Eisen Individueel Taakbelasting

3 Inleiding: uitgangspunt Vaardigheden Attitudes Procesevaluatie Groepswerk Coach Vakoverschrijdend

4 •eindwerk wordt groepswerk. –samenstelling groep kan klasoverschrijdend; –lln mogen zelf groep samenstellen. •eindwerk bestaat uit –schriftelijk deel: 15 tot 30 bladzijden –mondelinge presentatie Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen Concept

5 •zelfstandig leren door procesevaluatie in drie lagen. –zelfevaluatie –peer evaluatie –lerarenevaluatie Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen •Evaluatie geeft feedback

6 •Samenstelling groep •Keuze onderwerp •begeleidende leerkracht(en) •logboek •evaluatie Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen Uitwerking

7 1 samenstelling groep – 2 leerlingen per groep zelf te bepalen; – mag klasoverschrijdend. – zelfde groep voor alle keuzes – samen met onderwerp indienen – www.olvo.be  leerlingenwww.olvo.be  jaarwerk 6 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

8

9 2 Keuze onderwerp –In functie van interesse –87 voorstellen om uit te kiezen –Keuzes indienen tegen 07/09/2012 –Invalshoeken zoeken: vakoverschrijdend Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

10 3 begeleiding door leerkrachten –1 hoofdbegeleider per groep in functie van gekozen onderwerp en vak –Eventueel tweede invalshoek en begeleider in onderling overleg –lkn begeleiden inhoud én proces –praktische coördinatie: greet.mees@olvo.be Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

11 4 Logboek –Onderwerp + samenstelling groep 07/09 –Eerste samenkomst met begeleider sept –Taakverdeling –voorstel bronnen aan begeleider: 28/09 –evaluatie bronnenmateriaal •bespreking sites: zeer goed, niet relevant,… •bespreking geschreven bronnen: waar wat gebruikt? •andere bronnen Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

12

13 4 Logboek (vervolg 1) –26/10 voorlopige inhoudstafel –30/11 definitieve inhoudstafel en ontwerpteksten van meeste hoofdstukken –Tevens eerste procesevaluatie –Na kerstvakantie: indienen van alle ontwerpteksten, zelfevaluatie Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

14 4 Logboek (vervolg 2) –Alle teksten definitief afwerken vóór 8 februari –8/03 eindwerk indienen, digitaal voor archief en op papier voor begeleider(s) –Indienen presentatie tegen 15/03 –presentatie op di 26/03 voor een publiek van leerkrachten en medeleerlingen uit het 5 de en 6 de jaar. Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

15 Deadline CoachCoördinator 08/09 : vorming van team en kiezen van onderwerpen (info 1, op de site!) september : eerste contact met de begeleider (info 2) 01/10 : voorlopige lijst met bronnen en korte kritische bespreking daarvan (info 4) indienen bij begeleider 29/10 : voorlopige inhoudsopgave indienen bij begeleider November : tweede contact met de begeleider 29/11 : definitieve inhoudsopgave, eventuele aanvulling van bronnen en ontwerpteksten van ongeveer de helft van de hoofdstukken indienen bij begeleider tussentijdse procesevaluatie en eerste zelfevaluatie Eerste week na kerstvakantie : alle voorlopige teksten, derde contactmoment met de begeleider (gezamenlijk in studie, tijdstip af te spreken) 28/02 : alle definitieve teksten 18/03 : het ingebonden werk voor de coach, digitaal voor het archief, tweede zelfevaluatie Indienen presentatie

16 Datum Verslag ingediend CoachCoördinator Bijeenkomst 1 / /  Bijeenkomst 2 / /  Bijeenkomst 3 / /  Bijeenkomst 4 / /  Bijeenkomst 5 / /  Bijeenkomst 6 / /  Bijeenkomst 7 / /  Bijeenkomst 8 / /  Bijeenkomst 9 / /  Bijeenkomst 10 / /  Te laat in studie (datum / handtekening)

17 5 Evaluatie –bedoeling: •evaluatie gebruikt als sturingsproces •leerlingen weten hoe we/ze tot het resultaat gekomen zijn. Objectiveren van cijfers. •we evalueren vaardigheden. Andere leerervaring, dus een andere soort evaluatie. Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

18 5 Evaluatie –bedoeling –evaluatie begint bij geven opdracht •inhoudelijk –afbakening onderwerp –doelstelling/probleemstelling –raadplegen bronnen en bespreking –analyse van gegevens –verwerking gegevens –taal, BIN normen –synthese Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

19 5 Evaluatie –bedoeling –evaluatie begint bij geven opdracht •inhoudelijk •presentatie –creatief –professioneel »gestructureerd »wekt interesse Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

20 5 Evaluatie –bedoeling –evaluatie begint bij geven opdracht –drie lagen evaluatie Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

21 Drie lagen evaluatie op 200 ptn •10 %: peer-evaluatie door leerlingen toehoorders van 5 de jaar. •10 %: zelfevaluatie binnen groep 2x: januari en bij inleveren werk •80 %: lerarenevaluatie –35: inhoud –10: presentatie –35: procesevaluatie –individuele correctiefactor in % (facultatief) Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen

22 Aan jullie het woord... Algemene coördinatie: Mevrouw Mees greet.mees@olvo.be Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen


Download ppt "Eindwerk zesde jaar. Inleiding Kennis Deadline Aantal Eisen Individueel Taakbelasting."

Verwante presentaties


Ads door Google