De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindwerk zesde jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindwerk zesde jaar."— Transcript van de presentatie:

1 Eindwerk zesde jaar

2

3

4 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
eindwerk wordt groepswerk. samenstelling groep kan klasoverschrijdend; lln mogen zelf groep samenstellen. eindwerk bestaat uit schriftelijk deel: 15 tot 30 bladzijden mondelinge presentatie

5 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
zelfstandig leren door procesevaluatie in drie lagen. zelfevaluatie peer evaluatie lerarenevaluatie Evaluatie geeft feedback

6 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
Samenstelling groep Keuze onderwerp begeleidende leerkracht(en) logboek evaluatie

7 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
1 samenstelling groep 2 leerlingen per groep zelf te bepalen; mag klasoverschrijdend. zelfde groep voor alle keuzes samen met onderwerp indienen  leerlingen  jaarwerk 6

8

9 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
2 Keuze onderwerp In functie van interesse 87 voorstellen om uit te kiezen Keuzes indienen tegen 07/09/2012 Invalshoeken zoeken: vakoverschrijdend

10 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
3 begeleiding door leerkrachten 1 hoofdbegeleider per groep in functie van gekozen onderwerp en vak Eventueel tweede invalshoek en begeleider in onderling overleg lkn begeleiden inhoud én proces praktische coördinatie:

11 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
4 Logboek Onderwerp + samenstelling groep 07/09 Eerste samenkomst met begeleider sept Taakverdeling voorstel bronnen aan begeleider: 28/09 evaluatie bronnenmateriaal bespreking sites: zeer goed, niet relevant,… bespreking geschreven bronnen: waar wat gebruikt? andere bronnen

12

13 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
4 Logboek (vervolg 1) 26/10 voorlopige inhoudstafel 30/11 definitieve inhoudstafel en ontwerpteksten van meeste hoofdstukken Tevens eerste procesevaluatie Na kerstvakantie: indienen van alle ontwerpteksten, zelfevaluatie

14 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
4 Logboek (vervolg 2) Alle teksten definitief afwerken vóór 8 februari 8/03 eindwerk indienen, digitaal voor archief en op papier voor begeleider(s) Indienen presentatie tegen 15/03 presentatie op di 26/03 voor een publiek van leerkrachten en medeleerlingen uit het 5de en 6de jaar.

15 Deadline Coach Coördinator 08/09: vorming van team en kiezen van onderwerpen (info 1, op de site!) september: eerste contact met de begeleider (info 2) 01/10: voorlopige lijst met bronnen en korte kritische bespreking daarvan (info 4) indienen bij begeleider 29/10: voorlopige inhoudsopgave indienen bij begeleider November: tweede contact met de begeleider 29/11: definitieve inhoudsopgave, eventuele aanvulling van bronnen en ontwerpteksten van ongeveer de helft van de hoofdstukken indienen bij begeleider tussentijdse procesevaluatie en eerste zelfevaluatie Eerste week na kerstvakantie: alle voorlopige teksten, derde contactmoment met de begeleider (gezamenlijk in studie, tijdstip af te spreken) 28/02: alle definitieve teksten 18/03: het ingebonden werk voor de coach, digitaal voor het archief, tweede zelfevaluatie Indienen presentatie

16  Datum Verslag ingediend Coach Coördinator Bijeenkomst 1
/ / Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 Bijeenkomst 5 Bijeenkomst 6 Bijeenkomst 7 Bijeenkomst 8 Bijeenkomst 9 Bijeenkomst 10 Te laat in studie (datum / handtekening)

17 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
5 Evaluatie bedoeling: evaluatie gebruikt als sturingsproces leerlingen weten hoe we/ze tot het resultaat gekomen zijn. Objectiveren van cijfers. we evalueren vaardigheden. Andere leerervaring, dus een andere soort evaluatie.

18 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
5 Evaluatie bedoeling evaluatie begint bij geven opdracht inhoudelijk afbakening onderwerp doelstelling/probleemstelling raadplegen bronnen en bespreking analyse van gegevens verwerking gegevens taal, BIN normen synthese

19 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
5 Evaluatie bedoeling evaluatie begint bij geven opdracht inhoudelijk presentatie creatief professioneel gestructureerd wekt interesse

20 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
5 Evaluatie bedoeling evaluatie begint bij geven opdracht drie lagen evaluatie

21 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
Drie lagen evaluatie op 200 ptn 10 %: peer-evaluatie door leerlingen toehoorders van 5de jaar. 10 %: zelfevaluatie binnen groep 2x: januari en bij inleveren werk 80 %: lerarenevaluatie 35: inhoud 10: presentatie 35: procesevaluatie individuele correctiefactor in % (facultatief)

22 Eindwerk zesde jaar uitgangspunt | concept | uitwerking | vragen
Aan jullie het woord... Algemene coördinatie: Mevrouw Mees


Download ppt "Eindwerk zesde jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google