De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Licenties Pedagogische wetenschappen Algemeen opzet Scriptiesemiaries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Licenties Pedagogische wetenschappen Algemeen opzet Scriptiesemiaries."— Transcript van de presentatie:

1 Licenties Pedagogische wetenschappen Algemeen opzet Scriptiesemiaries

2 Een scriptie is een persoonlijk werkstuk waarin je blijk geeft van je « meesterschap » als pedagoog waarin je reflecteert over pedagogisch handelen op basis van een origineel uitgewerkte probleemstelling

3 Een persoonlijk werkstuk onder begeleiding van een promotor die je zelf kiest onder professoren  prof. uit F.P.P.W.  indien prof. niet uit F.P.P.W. : co- promotor uit F.P.P.W. nodig

4 Promotor begeleidt je in het onderzoek dat aan de basis ligt van je scriptie  Keuze promotor in aansluiting met je probleemstelling/scriptieonderwerp  Keuze promotor/co-promotor in aansluiting met je onderzoeksopzet en gehanteerde methodes  Keuze promotor/co-promotor in aansluiting met je opleiding als pedagoog

5 Scriptiebeleid opleidingscommissie pedagogische wetenschappen. begeleiding scriptie vanaf 1e licentie structureel ingebouwd in opleiding  scriptieseminaries nadruk op samenhang tussen de opties binnen eenzelfde finaliteit, nl. opleiding tot pedagoog  aanmoediging keuze promotor overheen de verschillende pedagogische vakgroepen (en niet enkel binnen de gekozen optie)

6 Scriptiebeleid opleidingscommissie pedagogische wetenschappen nadruk op scriptie als persoonlijk werkstuk, waarmee je je, als pedagoog, in de discussie plaatst  aanmoediging keuze copromotor - hetzij overheen verschillende vakgroepen binnen opleiding - hetzij overheen verschillende vakgroepen binnen universiteit

7 Scriptiebeleid opleidingscommissie pedagogische wetenschappen scriptieseminaries : onder begeleiding van de promotor van de scriptie binnen elke optie is er een scriptiecoördinator die nagaat of elke student binnen de optie een promotor koos, en die desgevallend contact houdt met de promotoren over het verloop van de scriptieseminaries – deze coördinator heeft geen inhoudelijke opdracht wat de uitwerking van de scriptie zèlf betreft.

8 Scriptiebeleid opleidingscommissie pedagogische wetenschappen Studenten kiezen hun promotor voor het einde van het 1e semester en delen hun keuze mee aan de scriptiecoördinator van hun optie De vakgroepen binnen de opleiding pedagogische wetenschappen organiseren elk twee voorbereidende scriptieseminaries die open staan voor elke student Met promotoren buiten deze vakgroepen nemen de studenten individueel contact op.

9 Rooster voorbereidende scriptieseminaries - 8 oktober : algemene inleiding - Scriptieseminaries vakgroepen : ° 15/10 11u30 en 18u ° 22/10 11u30 en 18u ° 29/10 11u30 ° 5 november 11u30 en 18u ° 12, 19 en 26 november om 11u30 telkens in auditiorim 1, Dunantlaan 2

10 Algemene doelstellingen scriptieseminaries wetenschappelijke informatie systematisch kunnen verzamelen, opzoeken, interpreteren, integreren en presenteren onderzoeksmethodes adequaat kunnen toepassen op een methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren mbt een specifieke probleemstelling op een onderzoekende wijze kunnen omgaan met theorieën, beleid en praktijk

11 Algemene doelstellingen scriptieseminaries 1e licentie een pedagogische probleemstelling definiëren literatuur verkennen en samenvatten mbt de probleemstelling een theoretisch raamwerk en onderzoeksdesign construeren mbt de uitwerking van de probleemstelling een eerste concept van de scriptie evenals een verdere planning uitwerken

12 Concrete uitwerking scriptieseminaries in overleg met de promotor de nadruk op de uitwerking van de verschillende doelstelling kan aldus meer of minder aandacht krijgen, afhankelijk van probleemstelling, onderzoeksdesign… evaluatie op basis van de vorderingen volgens het met de promotor afgesproken scriptieplan (permanente evaluatie)

13 Concrete uitwerking scriptieseminaries wordt verdergezet, in samenspraak met de promotor, in de scriptieseminaries 2e en 3e licentie mondt in derde licentie uit in de scriptie referentiepunt goede scriptie = artikel, vatbaar voor publicatie in wetenschappelijk tijdschrift

14 Afronding scriptie Scriptie wordt afgerond met een scriptieverdediging Scriptieverdediging houdt in dat gerichte vragen jury geargumenteerd beantwoord worden

15 Scriptiejury De scriptiejury wordt samengesteld door de examencommissie van de F.P.P.W. en bestaat uit promotor, en desgevallend copromotor + 2 andere juryleden De o.c. vraagt aan de examencommissie in de mate van het mogelijke de jury samen te stellen met - Max. 1 jurylid uit eenzelfde vakgroep/optie - 2 juryleden uit de opleiding pedagogische wetenschappen

16 Scriptie is dan een neergeslagen vormgeving aan een pedagogische ervaring ervaring = bewuste reflectie over wat je meemaakte - cfr. pedagoog als « reflective practitioner » een ten aanzien van het onderwerp adequate vorm van kennis – cfr. finaliteit wetenschappelijke theorievorming


Download ppt "Licenties Pedagogische wetenschappen Algemeen opzet Scriptiesemiaries."

Verwante presentaties


Ads door Google