De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LAATSTE SCRIPTIESEMINARIE Focus op discussie (bespreking en conclusie) Tips Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LAATSTE SCRIPTIESEMINARIE Focus op discussie (bespreking en conclusie) Tips Vragen."— Transcript van de presentatie:

1 LAATSTE SCRIPTIESEMINARIE Focus op discussie (bespreking en conclusie) Tips Vragen

2 Discussie “Kers op de taart” Belangrijk bij de evaluatie van de scriptie 4 doelstellingen: –Interpretatie resultaten –Vergelijking met resultaten ander onderzoek –Discussie implicaties resultaten –Suggesties voor toekomstig onderzoek Discussie schrijf je voor de lezer, niet om te laten zien wat je allemaal weet over het onderwerp

3 Opbouw discussie Best eerst kort herhalen wat je probleemstelling was, en hoe je die onderzocht hebt Dan je bevindingen: werd(en) je hypothese(n) bevestigd, wat vind je m.b.t. je (exploratieve) onderzoeksvragen? Wat betekenen de resultaten? (ga niet te ver) Hoe verhouden de resultaten zich tot voorgaand onderzoek? Hoe komt het dat je iets anders vindt dan verwacht en/of dan anderen hebben gevonden? Wat zijn de beperkingen van het onderzoek?

4 Opbouw discussie  Maar ook: wat zijn de sterkten van het onderzoek?  Wat zijn de implicaties van je resultaten?  theoretisch  Eventueel: implicaties voor klinische praktijk: maar niet teveel speculeren!  Suggesties voor toekomstig onderzoek  Discussie afsluiten met algemene conclusie of korte samenvatting (‘take home message’)

5 2 of meer studies of experimenten  Korte discussie per deelstudie/experiment, focus op interpretatie resultaten  Resultaten en discussie (bespreking) mogen hier ook samen  Algemene discussie op het einde van de scriptie

6 Let op!  Geen interpretatie in Resultaten sectie, beperk je daar tot louter presenteren van de data  Niet teveel cijfers, statistiek in de discussie, die staan al in de Resultaten en moeten niet herhaald  Je discussie moet al goed voorbereid zijn in je inleiding: duidelijke probleemstelling, goed overzicht van het onderzoek ter zake --> weinig of geen nieuwe referenties introduceren in discussie

7 Let op!  Let op mogelijke alternatieve verklaringen van je resultaten  Je scriptie is niet waardeloos als je geen significante resultaten bekomt, negatieve bevindingen zijn even belangrijk als positieve bevindingen  Negatieve bevindingen dan ook niet weglaten in Resultaten  Interpreteer op correcte wijze je resultaten  Vb. Niet-significant is niet-significant, ook al verschillen 2 groepsgemiddelden

8 Te vermijden  Overinterpretatie  Gratuite speculatie  Opblazen van het belang van de bevindingen  Uitwijden over nevenaspecten  Sterke kritiek op andere studies

9 Tips voor een succesvolle scriptie Maak een goede planning, die rekening houdt met je stage Onderschat je stage niet Je promotor/begeleider moet examens afnemen/verbeteren, neemt vakantie, gaat naar congressen, ….. --> maak tijdig afspraken, in eerste instantie voor feedback op je paper

10 Tips voor een succesvolle scriptie Zorg dat afspraken efficiënt en zinvol kunnen verlopen: –Dien op voorhand een tekst, een vraag, …in en zorg voor een identificatie! Focus je niet zomaar op scripties van voorgaande jaren, vraag aan je promotor/begeleider naar goede voorbeelden Consulteer de APA-regels mbt weergave resultaten, refereren edm.

11 Tips voor een succesvolle scriptie Kijk grondig naar wetenschappelijke artikels die je consulteert: –Hoe is inleiding opgebouwd? –Hoe wordt methode beschreven? –Hoe worden resultaten gepresenteerd? –Hoe krijgt discussie vorm? Jut elkaar niet op Mik niet op 2e zit en zeker niet op een thesisjaar


Download ppt "LAATSTE SCRIPTIESEMINARIE Focus op discussie (bespreking en conclusie) Tips Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google