De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie Introductie 4 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie Introductie 4 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 1 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie Introductie 4 februari 2008

2 2 Relatie met 1e jaars M&T  Zelfde fasen empirische cyclus  Werken vanuit datamatrix  (Deels) zelfde onderwerpen  (Deels) zelfde literatuur: Swanborn Maar:  Geleerde uit 1e jaar praktisch toepassen  Compleet onderzoek opzetten en uitvoeren  Nadruk op onderzoeksopzet, zelf data verzamelen en zelf verzamelde data analyseren  Week veldwerk buiten Amsterdam

3 3 Leerdoelen  Fasen sociaal-geografisch onderzoek kennen en de bijbehorende vaardigheden beheersen  Sociaal-geografische probleem vertalen in onderzoeksprobleem  Gefundeerde onderzoeksbeslissingen nemen in elke fase  Methoden en technieken van dataverzameling en – analyse toepassen  Kritisch reflecteren op handelen als onderzoeker  Ethische vraagstukken onderkennen  Schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoek Algemeen:  Onderzoeksvaardigheden leren  Wetenschappelijke habitus ontwikkelen

4 4 Voorbeeld “ Allochtone ouderen in de grote steden zijn weinig geïntegreerd”

5 5 Werkwijze Zelf doen in groepsverband Integratie: afstemming en toepassing Ordening: empirische cyclus Betrokkenheid studenten:  Opdrachten  Presentaties  Workshops  WERKcolleges  Veldwerkweek 14-18 april  Rapportages

6 6 Toetsing  Actieve deelname aan werkcolleges, practica, workshops, open interviewtraining, veldwerkweek  Opdrachten A, B, C en D  Schriftelijke toets over M&T-stof  Interviewtraining afgerond voor veldwerkweek  Opdrachten A, B en C afgerond en D ingeleverd voordat men tentamen mag doen  Participatie, elk van de 4 opdrachten en eindtoets moeten voldoende zijn  Eindcijfer: actieve deelname (20%), 4 opdrachten (50%) en eindtoets (30%)

7 7 Integratie …… dus  Vergt nauwkeurige timing  Alles of niets  Niet vrijblijvend, participatie verplicht: voorbereiding, aanwezigheid, actieve deelname, alles op tijd  Onderzoeksthema en –gebied reeds vastgelegd  Gebruik survey en open interviews is vastgelegd  Werkcolleges integreren én vullen aan  Invloed op gang van zaken via opdrachten, presentaties en workshops

8 8 Empirische cyclus:M&T:  Probleemverkenning  Probleemstelling  Onderzoeksopzet  Dataverzameling  Analyse  Deelrapportage  Eindrapportage  Colloquium  Workshop 1  Opdracht B  Workshop 2  Veldwerk  Opdracht C  Workshop 3  Opdracht D  Rapport Opdracht A: Presentaties

9 9 Survey en open interview: typologie van waarnemingssituaties

10 10 Survey traject  Colloquium  Workshop 1  Opdracht B  Workshop 2  Veldwerk  Workshop 3  Opdracht D  Rapport  Probleemverkenning  Probleemstelling  Onderzoeksopzet  Dataverzameling  Analyse  Deelrapportage  Eindrapportage febr maart april mei juni FaseringOrganisatie P P P P P P

11 11 Open Interview traject  Probleemverkenning  Probleemstelling  Onderzoeksopzet  Dataverzameling  Analyse  Deelrapportage  Eindrapportage  Colloquium  Workshop 1  Open interview training –  Itemlijst  Veldwerk  Opdracht C  Rapport FaseringOrganisatie febr maart april mei juni P

12 12 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie


Download ppt "1 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie Introductie 4 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google