De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren VELON, 11 maart 2014 Maaike Vervoort & Ellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren VELON, 11 maart 2014 Maaike Vervoort & Ellen."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren VELON, 11 maart 2014 Maaike Vervoort & Ellen van den Berg

2 Kom verder. Saxion. Context en aanleiding •Lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) •Opleiden in de School  Studenten vinden het lastig om vernieuwende (vakdidactische) inzichten uit het pabocurriculum toe te passen in hun lespraktijk.

3 Kom verder. Saxion. Probleemanalyse Ontwerponderzoek in 4 stappen Ontwerp Uitvoering Evaluatie

4 Kom verder. Saxion. Rich media-cases  Videobeelden van onderwijssituaties verbonden met video, audio, tekst en ander achtergrondmateriaal

5 Kom verder. Saxion. Ontwerp van VILMS V ideo voor I nteractieve L esvoorbereiding door M entor & S tudent

6 Kom verder. Saxion. Onderwijseenheid Colleges pabo Dialoog student & mentor Les student Video- portfolio student Presentatie video- portfolio Rich media- cases Vakdidactiek

7 Kom verder. Saxion. Doel van VILMS Vernieuwende vakdidactiek… … toepassen in de praktijk ?

8 Kom verder. Saxion. Onderzoeksopzet •Meervoudige gevalsstudie (Yin, 2003) •5 mentor-student-koppels •Data: video-opnames dialoog, interviews, videoportfolio’s •Analyse per koppel + vergelijkende analyse Methode

9 Kom verder. Saxion. Praktijkkennis •gebaseerd op (reflecties op) praktijkervaring •(gedeeltelijk) persoonsgebonden •vak- of zelfs onderwerpsgebonden •afhankelijk van de context •hoofdzakelijk ‘tacit’ (niet geëxpliciteerd) (Meijer, Verloop & Beijaard, 1999)

10 Kom verder. Saxion. Praktijkkennis Leren van leerlingen Instructie Doelen Vakinhoud Leerlijn Materiaal Pedagogiek en didactiek in het algemeen

11 Kom verder. Saxion. Kijken met kennis

12 Kom verder. Saxion. (bron: Van Es & Sherin, 2002; 2008) Learn to notice

13 Kom verder. Saxion. Leeropbrengsten voor studenten •Dialoog tussen mentor en student leidt tot uitvoering van ideeën uit de cases in lespraktijk student •Studenten verwijzen in de verantwoording van hun lespraktijk naar praktijkkennis van hun mentor Welke bijdrage levert praktijkkennis van mentor aan de gezamenlijke lesvoorbereiding (dialoog)en aan het leren van de student?

14 Kom verder. Saxion. Bijdrage praktijkkennis mentor aan dialoog •Interpreteren gebeurtenissen in casus •Relateren casus aan de eigen groep •Formuleren adviezen voor lesontwerp

15 Kom verder. Saxion. Bijdrage dialoog aan leren student •Beredeneerd didactisch handelen: –uitvoeren ideeën uit de cases –verantwoorden van handelen vanuit praktijkkennis mentor •Leeropbrengsten voor lesontwerp en beeldvorming vakdidactiek

16 Kom verder. Saxion. Theoretisch model

17 Kom verder. Saxion. Opbrengst 1 Opbrengst 2

18 Kom verder. Saxion. Aanbevelingen •Geef praktijkkennis van mentoren een prominente plaats in het opleidingscurriculum •Stem de rollen van mentoren en opleidingsdocenten beter op elkaar af, met name wat betreft hun specifieke kennisbijdrage aan het leren van studenten.

19 Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk Rich media-cases in de lerarenopleiding Contactgegevens •Belangstelling voor het proefschrift? m.vervoort@saxion.nl •Artikel Pedagogische Studiën (medio 2014)


Download ppt "Kom verder. Saxion. Kijk op de praktijk! Praktijkkennis van mentoren als kennisbron voor aanstaande leraren VELON, 11 maart 2014 Maaike Vervoort & Ellen."

Verwante presentaties


Ads door Google