De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PRAKTIJKKENNIS DELEN een bijdrage aan een didactiek voor opleiden op school velon/ velov maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PRAKTIJKKENNIS DELEN een bijdrage aan een didactiek voor opleiden op school velon/ velov maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 PRAKTIJKKENNIS DELEN een bijdrage aan een didactiek voor opleiden op school velon/ velov maart 2014

2 2 • Context o Samenwerkingsverband Opleiding in de School o Opleiding op school: didactiek op de werkplek • Onderzoek o Praktijkkennis van ervaren leraren delen met leraren in opleiding als didactisch handelen Praktijkkennis delen velon/ velov maart 2014

3 3 Begeleidingsaanpak velon/ velov maart 2014 Begeleiding tijdens lessencycli: • Samen voorbereiden en nabespreken • Les gegeven door: o Les 1: vakbegeleider o Les 2: samen lesgeven o Les 3: lio Meer weten: Velzen, C. van, Volman, M. & Brekelmans, M. (2012). Mentoren delen hun praktijkkennis met leraren in opleiding. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33, 35-42.

4 4 Begeleidingsaanpak o Doel: ontwikkelen van handelen en denken als leraar in actuele lessituatie o Wanneer: in lesgesprekken en tijdens samen lesgeven o Hoe: via het delen van praktijkkennis. velon/ velov maart 2014

5 5 Praktijkkennis delen Professionele ontwikkeling lio; gaan handelen en redeneren als leraar. Ontwikkelen van praktijkkennis • Mix van gedeelde en persoonlijke kennis, verkregen door opleiding en werk • Betreft: alle aspecten leraarschap, opvattingen, zelfkennis, normen en waarden • Zichtbaar in (non- verbaal) gedrag en gedeeld middels uitspraken en verhalen velon/ velov maart 2014

6 6 Onderzoeksaanpak • Bespreken van lessen: vergelijkende case studie (2 teams) • Delen tijdens samen lesgeven: beschrijvende meervoudige case studie (4 teams) • Dataverzameling: audio opnames lesgesprekken, video opnames lessen, semigestructureerde (individuele en groeps-) interviews. • Data analyse: o inhoudsanalyses gesprekken (Atlas ti); o tijdlijn constructie video-opnames lessen velon/ velov maart 2014

7 7 (Expliciet) Modellen Hulpmiddel om praktijkkennis te delen Tijdens het bespreken van lessen: kritisch bespreken van gedrag, achterliggend denken uitleggen en verantwoorden in gesprekken over lesgeven. Tijdens het lesgeven: doen en laten zien. velon/ velov maart 2014

8 8 1. Kritisch bespreken lessen: hoe? velon/ velov maart 2014 Vertellen over gedrag als leraar Bediscussiëren van de (verwachte) effectiviteit van lesideeën van lio of vakbegeleider Uitleg geven over het gedrag als leraar of de ideeën daarover Hardop nadenken over gedrag als leraar vakbegeleider Student vragen om lessuggesties en de (verwachte) effectiviteit bediscussiëren lio Kun je dat wat preciezer maken?? Wat bedoel je daarmee?

9 9 1. Kritisch bespreken lessen: hoe? velon/ velov maart 2014 Feedback geven aan de student onderbouwd met eigen expertise vakbegeleider Bediscussiëren van alternatieven: anders kijken naar gedrag of situaties (herkaderen) Bediscussiëren van (door lio en vakbegeleider) geschreven reflecties. lio Bij vakdidactiek hadden we het over… Maar hoe zit hoe dan met….…

10 10 2. Praktijkkennis delen tijdens lesgeven Vakbegeleider geeft les: doen en laten zien Samen lesgeven: in- en uitstappen vakbegeleider en lio Vakbegeleider: (vragen, aanvullen instructie etc.) leerlingen modellen (tips, suggesties vervolg les etc.) lioscaffolden velon/ velov maart 2014

11 11 Delen in praktijkkennis vakbegeleider velon/ velov maart 2014 Tijdens (samen) lesgeven:  laten zien van ervaren leraarsgedrag  instappen: 1. gericht op leerlingen 2. gericht op lio Tijdens lesgesprekken:  kritisch bespreken van dat gedrag  achterliggend denken uitleggen en verantwoorden in gesprekken over lesgeven Modellen 1 Modellen 2 Scaffolden

12 12 Delen praktijkkennis Modelling en scaffolding Dubbelrol vakbegeleider leraar vakbegeleider lerarenopleide r Kennis over leren studenten Kennis over leren leerlingen velon/ velov maart 2014

13 13 Wat levert het op? • Gesprekken meer systematisch en met meer diepgang • Leervragen komen sneller op • Nieuw gedrag wordt in de klas direct uitgeprobeerd • Lio en vakbegeleider leren beiden • Lastig, maar waardevolle uitbreiding begeleidingsrepertoire velon/ velov maart 2014

14 14 Maar! • alle vakbegeleiders modelden expliciet tijdens de gesprekken; alle vormen werden gebruikt. • 2 vakbegeleiders gebruikten modelling tijdens het samen lesgeven. • 1 vakbegeleider gebruikte scaffolding tijdens het samen lesgeven. velon/ velov maart 2014

15 15 Wat vraagt het? Vakbegeleiders • Bereid zijn te delen, risico’s te nemen, leerlingen mee te nemen • Pedagogisch-didactische en schoolvakkennis up to date • Ondersteuning bij (leren) modellen en scaffolden velon/ velov maart 2014 Lio’s • Voorbereiden op werkplek leren • Bereid zijn zo te leren • Professionele relatie vakbegeleider en lio. • Tijd, ruimte, ontmoeting.

16 16 Meer weten? Proefschrift als pdf of boek ontvangen? Brandende vragen: Lunch, koffie, wandelgang! c.p.van.velzen@vu.nl velon/ velov maart 2014 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "1 PRAKTIJKKENNIS DELEN een bijdrage aan een didactiek voor opleiden op school velon/ velov maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google